Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa


29.03-01.04.2017 O bioróżnorodności w Schwarzwaldzie


W dniach 29.03-01.04.2017 roku przedstawiciele Grupy Odnowy Wsi Pietna oraz Gospodarstwa Agroturystycznego „Stobrawska Grzynda u Kaniów” z Murowa uczestniczyli w trzydniowych zagranicznych warsztatach edukacyjnych przygotowanych przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Moguncji  oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Głównym punktem programu był udział w konferencji przygotowanej przez Ministerstwo Obszarów Wiejskich i Ochrony Praw Konsumentów Badenii-Wirtembergii oraz Krajowy Związek Łowiectwa Badenii-Wirtembergii, która odbyła się w miejscowości Denzlingen. Podczas całodniowego spotkania uczestnicy warsztatów mogli wysłuchać kilkunastu prezentacji oraz wykładów dotyczących współżycia dzikich zwierząt oraz ludzi jak i wspólnego korzystania przez człowieka oraz zwierzę z terenów leśnych. Głównymi referentami byli m.in.: prof. Walter Arnold, prof. Ilse Storch, dr Janosch Arnold, dr Rudi Suchant, dr Thomas Kirchhoff oraz dr Stephanie Bethmann.

Ponadto goście z Opolszczyzny zwiedzili Stację Ekologiczną we Fryburgu, w tym ekologiczny budynek stacji charakteryzujący się niezwykłą architekturą jak  i zgodnie z naturą uprawiany teren stacji wraz z biologicznym ogrodem oraz ogrodem ziół leczniczych.  Zapoznano się z działalnością stacji ekologicznej, która  organizuje dla szerokiej publiczności kursy, szkolenia i warsztaty. W ramach współpracy z kompetentnymi partnerami rozwija innowacyjne i atrakcyjne projekty kształcenia ekologicznego i skutków jego rozwoju. Stacja ekologiczna oferuje, jako miejsce pozaszkolnej nauki, różnorodne możliwości praktycznego poznania przyrody oraz środowiska naturalnego.
Jednym z punktów programu była również wizyta w Domu Natury w Feldberg oraz zwiedzania multimedialnej wystawy przedstawiającej różnorodność przyrody Schwarzwaldu. Również w tej instytucji uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z głównymi zadaniami oraz realizowanymi projektami powyższej jednostki edukacyjnej.

Szczególną atrakcją szkolenia były przeżycia praktyczne m.in. wycieczka na Kandel, najwyższe wzniesienie środkowego  Schwarzwald, które jest wykorzystywane jako kulisy różnego rodzaju aktywności w wolnym czasie oraz przeżycia kulturalne czyli wieczór z Barbarą Geiger, założycielką fundacji, której celem jest prezentacja dzieł poświęconych zwierzętom oraz przyrodzie autorstwa Alfreda Edmunda Brehm.

Warsztaty odbyły się  w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Zdjęcia: Maria Kania

 
IMG_20170401_100522.jpg
 
Warsztaty_indywidualne_UMWO_2017_FReiburg (1) [800x600].JPG
 
Warsztaty_indywidualne_UMWO_2017_FReiburg (4) [800x600].JPG
 
Warsztaty_indywidualne_UMWO_2017_FReiburg (5) [800x600].JPG
 
Warsztaty_indywidualne_UMWO_2017_FReiburg (6) [800x600].JPG