Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa

25-27.09.2017 O bioróżnorodności w Saksonii


W dniach od 25 do 27 września odbyły się warsztaty edukacyjne „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze Wolnego Kraju Saksonia” zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO, Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Saksońskie Ministerstwo Krajowe ds. Środowiska i Rolnictwa.
O bioróżnorodności w Saksonii


Dwudziestoczteroosobową delegację z Opolszczyzny pod przewodnictwem dr Kazimierza Pyziaka, przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Środowiska oraz Rozwoju Wsi  Sejmiku przywitał w Dreźnie, w Kancelarii Wolnego Kraju Saksonii  Thomas Schmidt,  Minister ds. Środowiska i Rolnictwa.

Podczas trzydniowego pobytu w Saksonii uczestnicy szkolenia zajęli się przede wszystkim tematami z zakresu  strategii bioróżnorodności, ochrony  środowiska, Natury 2000 oraz polityki klimatycznej. W tym celu spotkali się z przedstawicielami  Saksońskiego Ministerstwo Krajowego ds. Środowiska oraz Rolnictwa (SMUL), Saksońskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU) oraz Saksońskiego Urzędu Kraju Związkowego ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LfULG).

 
DSC_0885.JPG
 
DSC_0888.JPG
 
DSC_0891.JPG
 
DSC_0898.JPG
 
DSC_0899.JPG
 
DSC_0902.JPG
 
DSC_0908.JPG
 
DSC_0963.JPG
 
IMG_20170926_100732.jpg
 
IMG_20170926_145520.jpg
 
IMG_20170926_164030.jpg
 
IMG_20170927_094129.jpg
 
   
W programie szkolenia znalazły się również wizyty w:

– Schellehof http://www.schellehof.de , gospodarstwie rolnym realizującym projekt tzw. solidarnego rolnictwa
– Centrum Parku Krajobrazowego Saksońska Szwajcaria http://nationalpark-saechsische-schweiz.de
– Ogród botaniczny w Bad Schandau http://botanischer-garten.org/botanischer-garten-bad-schandau/
– Park Narodowy Saksońska Szwajcaria http://nationalpark-saechsische-schweiz.de/
–  Park Pillnitz https://schlosspillnitz.de , ogromny park miejski przyczyniający się do poprawy jakości życia w Dreźnie oraz utrzymania bioróżnorodności będąc siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt.

Warsztaty odbyły się  w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.