Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa

02-03.12.2017 Czas adwentu…


Już tradycyjnie, jak każdego roku na początku adwentu, Opolskie gościło u naszych przyjaciół w Nadrenii-Palatynacie, dla których przygotowaliśmy „muzyczny prezent”.

Tym razem były to dwa wspaniałe, nastrojowe koncerty adwentowe, które  przygotowali uczniowie i pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. Przepiękne polskie i zagraniczne kolędy zaśpiewali przy akompaniamencie fortepianowym Joanny Wąsiak uczniowie Rafała Żurakowskiego:  Julita Ziółko – sopran, Małgorzata Duda – sopran, Barbara Mościcka – sopran, Anna Wolnik – alt, Krzysztof Kołodziejczyk – baryton oraz Julian Iwański – bas.

Oba koncerty, 2 grudnia 2017 roku w Ludwigshafen oraz 3 grudnia 2017 roku w Trewirze, zgromadziły publiczność, która wypełniła po brzegi protestancki kościół Lukaskirche w Ludwigshafen oraz katolicki kościół Welschnonnenkirche w Trewirze. Owacje na stojąco  to szczególne podziękowania dla młodych, opolskich talentów, którzy swymi wspaniałymi głosami wzruszyli i zachwycili wszystkich gości koncertu.

Udział w koncertach był darmowy. Ofiarowane liczne datki zostały przekazane na szczytne cele, m.in. zebrane pieniądze podczas koncertu w Trewirze na remont kościoła, w którym odbywał się koncert.

Adwentowe koncerty zostały zorganizowane przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji we współpracy z Towarzystwami Polsko-Niemieckim w Trewirze oraz Ludwigshafen. Projekt został sfinansowany przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii, Kancelarię Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Szczególne podziękowania należą się dyrekcji PSM im. Fryderyka Chopina w Opolu za bezinteresowne wsparcie projektów promocji naszego regionu poza granicami kraju oraz ogromny wkład w szerzenie kultury polskiej wśród Polonii w Niemczech. Wiele zrobili pedagodzy – Rafał Żurakowski, który wspaniale przygotował młodzież i opracował program artystyczny koncertów oraz Joanna Wąsiak, która Ne tylko opiekowała się grupą, ale i doskonale akompaniowała młodym śpiewakom.

 
IMG_20171202_191323.jpg
 
IMG_20171202_191608.jpg
 
IMG_20171202_191635.jpg
 
IMG_20171202_192220.jpg
 
IMG_20171203_190723.jpg
 
IMG_20171203_190748.jpg
 
IMG_20171203_190845.jpg
 
IMG_20171203_190914.jpg
 
IMG_20171203_191132.jpg