Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa


07.12.2006 Polsko-niemiecki salon gospodarczy w Kolonii
Znane i cenione przez Polaków produkty spożywcze, szczególnie te tradycyjne, mają duże szanse na sukces rynkowy za granicą. Istotną rolę w procesie promocji naszej marki odgrywają umiejętne prezentacje tych produktów połączone z degustacją.
7.12.2006 r. odbyło się w Kolonii po raz 15 spotkanie Polsko-
Niemieckiego Salonu Gospodarczego, którego motto brzmiało tym razem: „Tradycja tkwi w smaku”. Na zaproszenie Pani Konsul Danuty Dominiak-Woźniak, Kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Polskiego Konsulatu Generalnego w Kolonii, w spotkaniu uczestniczyło również nasze biuro gospodarcze. Organizatorzy postarali się nie tylko o promocję polskich smakołyków wraz z degustacją, ale przy okazji zapoznali zaproszonych gości ze zwyczajami i obrzędami towarzyszącymi spożywaniu posiłków, rolą tradycji w sztuce gotowania oraz z polską gościnnością. W salonie uczestniczyli ponadto przedstawiciele niemieckich firm spożywczych, którzy zapoznali się z szeroką paletą ekologicznych i regionalnych produktów polskiego przemysłu spożywczego. Scenerii malarstwa polskiego pędzla Piotra Smolki i Piotra Wolframma towarzyszyła muzyka jazzowa oraz poczęstunek przygotowany przez restaurację „Gdańska” z Oberhausen. Nie zabrakło również informacji na temat opolskich specjałów kulinarnych: chałwy sezamowej, gołąbków z kaszy gryczanej i ziemniaków, nalewki orzechowej, sera domowego smażonego z kminkiem i in.24.11.2006 Jak zaprezentować firmę niemieckim partnerom?
Biuro Współpracy Gospodarczej oferuje pomoc w promocji zagranicznej poprzez organizację giełd kooperacyjnych, konferencji i prezentacji opolskich firm niemieckim przedsiębiorcom w siedzibie biura na lotnisku Frankfurt-Hahn.
Skuteczna promocja mająca na celu wejście na rynek zagraniczny wymaga wychodzenia na przeciw wyzwaniom i potrzebom grupy docelowej. Osobisty kontakt, bezpośrednia rozmowa i konfrontacja z pytaniami zainteresowanych sprzyja kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy w oczach przyszłych zagranicznych partnerów handlowych i wzmaga zainteresowanie oferowanym produktem lub usługą. Jeśli pragną Państwo zaprezentować swoją firmę w szerszym gronie potencjalnym kontrahentom z Niemiec celem współpracy gospodarczej i wymiany handlowej, prosimy o przedstawienie nam projektu współpracy zagranicznej zawierającego pakiet informacji o firmie, jej rozwoju, profilu działalności, sukcesach na rynku polskim i celach związanych z planowaną działalnością na rynku niemieckim. Dysponujemy nowoczesną salą konferencyjną, która wyposażona jest we wszystkie urządzenia audiowizualne niezbędne do przeprowadzenia prezentacji i spotkań biznesowych. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn: Tel.: +49 6543 509437, fax: +49 6543 509439, mail: oppeln@moez-rlp.de.02.11.2006 Oficjalne otwarcie Biura Współpracy Gospodarczej
W otwarciu Biura w Hahn wzięli udział m.in. Konsulowie RP: Danuta Dominiak-Woźniak i Rafał Żmijewski, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś, delegacje z Parlamentu Nadrenii-Palatynatu, Ministerstwa Gospodarki, Kancelarii Państwa oraz prasa.
Historia naszych wspólnych kontaktów z Nadrenią-Palatynatem obfituje w fakty, dzięki którym osiągamy wspólny cel, jakim jest poprawna jakość życia mieszkańców naszych regionów” – powiedział w swym przemówieniu Wicemarszałek Józef Kotyś. WIĘCEJ (PDF)27.10.2006 Oficjalne otwarcie Centrum Europy Środkowej w Hahn
27 października 2006 roku odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Europy Środkowej i Wschodniej na lotnisku Frankfurt-Hahn. W uroczystości uczestniczył m.in. Hendrik Hering - Minister Gospodarki Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu.

Podwaliny pod Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) stworzyło powstałe w roku 1997 Bałtyckie Biuro Informacyjne, które skupiało przedstawicieli Litwy, Łotwy i Estonii. Obecnie MOEZ zmieniło formę prawną i stanowi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), której udziałowcami są w połowie kraj związkowy Nadrenia - Palatynat oraz Bank Inwestycyjno-Strukturalny Nadrenii - Palatynatu (ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz).
Obecnie w
Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) mają już swoją siedzibę reprezentacje z Litwy, Łotwy, Estonii, okręgu Arad w Rumunii oraz z Województwa Opolskiego. W związku z ożywioną w ostatnim dziesięcioleciu współpracą gospodarczą z krajem związkowym Nadrenia-Palatynat MOEZ liczy na bezpośrednią współpracę z kolejnymi państwami lub regionami Europy środkowo-wschodniej.23.10.2006 Forum gosp. Porozumienia Czterostronnego
23.10.2006 roku w stolicy Nadrenii-Palatynatu - Moguncji  odbyła się konferencja Porozumienia Czterostronnego z udziałem delegacji z woj. Opolskiego, Kraju Środkowoczeskiego, Nadrenii-Palatynatu oraz Burgundii.
Konferencja poświęcona była tym razem tylko i wyłącznie sprawom gospodarczym, a w szczególności rozwojowi współpracy gospodarczej w ramach regionów będących członkami porozumienia. Podstawowym celem spotkania było zaprezentowanie własnego potencjału gospodarczego przez poszczególne regiony, co służyło wzajemnemu zapoznaniu się partnerów porozumienia z gospodarczym aspektem rozwoju tych regionów. 
Prezentację województwa opolskiego przedstawił dr Przemysław Łebzuch - reprezentant Opolszczyzny z Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn. Szczególnym zainteresowaniem partnerów cieszyła się prezentacja naszych terenów inwestycyjnych, a przede wszystkim - działających na terenie Opolszczyzny „podstref", czyli specjalnych stref ekonomicznych w Nysie oraz Tułowicach. WIĘCEJ (PDF)