Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa


26-27.11.2009: Opolskie na targach w Luksemburgu.
W dniach od 26 do 27 listopada 2009 r. województwo opolskie po raz kolejny zaprezentowało się na międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej „b2fair” oraz na specjalistycznych targach „Contact” w centrum wystawienniczo-kongresowym Luxexpo Exhibition Centre w Luksemburgu. Nasza wizyta w jednej ze stolic Unii Europejskiej możliwa była dzięki wsparciu Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ).

Opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt- Hahn wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu prezentowały zainteresowanym regionalne materiały informacyjno-promocyjne na temat profilu gospodarczego i możliwości inwestycyjnych naszego województwa oferując przy tym uczestnikom z kilkunastu państw świata możliwość bezpośredniej konsultacji na temat wymiany handlowej i inicjatyw gospodarczych z polskimi partnerami. Do Luksemburga zaproszono również opolskie firmy, które miały możliwość nawiązania kontaktu z wybranymi wcześniej firmami zagranicznymi działającymi w pokrewnych branżach. W imprezie uczestniczyło w tym, roku bardzo wiele firm spoza Unii Europejskiej, m.in. z Rosji, Turcji, Chin a nawet z Jordanii.

W tym roku na giełdzie kooperacyjnej „b2fair” oraz na targach „Contact” dominowały firmy z następujących branż: maszyny i obróbka metali, budownictwo i materiały budowlane, branża spożywcza, usługi dla firm, energia odnawialna i ochrona środowiska, transport i logistyka oraz rzemiosło. Przybyli przedsiębiorcy mieli również możliwość udziału w seminariach i szkoleniach przygotowanych przez instytucje gospodarcze z Niemiec, Francji, Belgii i Luksemburga, które miały na celu zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie UE, w tym szczególnie młodych przedsiębiorców, do pozyskiwania zleceń i nowych klientów oraz udziału w przetargach za granicą.

Szczególnym zaszczytem dla reprezentacji opolskiej była wizyta Ambasador RP w Wielkim Księstwie Luksemburga dr Barbary Labudy, która odwiedziła w pierwszym dniu targów stoisko opolskie i Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu na lotnisku Frankfurt-Hahn.


16.11.2009: Dzień Przedstawicieli Dyplomacji Gospodarczej.
W dniu 16 listopada 2009 r. Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) w Düsseldorfie we współpracy z Izbami Przemysłowo-Handlowymi w Duisburgu, Essen i Stowarzyszeniem Gospodarczym ds. Pośrednictwa Handlowego i Zbytu Środkowej Westfalii Rhein-Ruhr zorganizowała w swojej siedzibie „3. Międzynarodowy Dzień Przedstawicieli Dyplomacji Gospodarczej w Nadrenii Północnej-Westfalii”.

Wśród uczestników nie zabrakło województwa opolskiego, które miało okazję zaprezentować się na stoisku informacyjno-promocyjnym, na którym dostępne były materiały informacyjne o charakterze gospodarczym jak i oferty firm opolskich zarejestrowanych w bazie danych Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn. Ponadto podczas kilkugodzinnej imprezy informacyjnej reprezentant województwa uczestniczył w przygotowanej przez organizatorów giełdzie kooperacyjnej, w której do dyspozycji firm niemieckich stali przedstawiciele dyplomacji oraz reprezentanci kilkunastu krajów oraz regionów z całego świata. Reprezentant województwa opolskiego w bezpośrednich rozmowach z właścicielami lub przedstawicielami handlowymi regionalnych firm niemieckich udzielał informacji i porad w kwestii nawiązywania kontaktów handlowych, a także możliwości inwestowania na Opolszczyźnie.
Podczas giełdy kooperacyjnej w Düsseldorfie przy tzw. „stoliku polskim“ obok reprezentanta województwa opolskiego zasiedli także przedstawiciel Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii oraz reprezentant województwa śląskiego w Niemczech.

12.11.2009: O potencjale gospodarczym Polski w Ludwigshafen.
12 listopada 2009 r. województwo opolskie po raz kolejny zaprezentowało się w Niemczech jako modelowy region pod względem przyjaznej oferty dla inwestorów i kooperantów zachodnich. Pod patronatem burmistrza miasta Ludwigshafen nad Renem dr Evy Lohse odbyła się impreza promocyjno–informacyjna zorganizowana przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn, Wydział Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Palatynatu w Ludwigshafen nad Renem (IHK zu Pfalz).

Zainteresowanie niemieckich firm polską gospodarką jest ogromne z uwagi na nasz pozytywny bilans gospodarczy w obliczu światowego kryzysu oraz ze względu na zbliżające się mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie EURO 2012 i związane z tym inwestycje. Stąd też do siedziby Izby Przemysłowo-Handlowej Palatynatu w Ludwigshafen nad Renem przybyło bardzo wielu przedstawicieli niemieckich i polsko-niemieckich przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem informacji o prawnych, podatkowych a także stricte praktycznych aspektach współpracy gospodarczej z naszym krajem.

Forum gospodarcze otwarła przemowa prezydenta Izby Przemysłowo-Handlowej Palatynatu w Ludwigshafen nad Renem – Willi Kuhna oraz burmistrza miasta Ludwigshafen nad Renem – dr Evy Lohse. O ważnym znaczeniu współpracy polsko-niemieckiej, jej tradycji, perspektywach i wynikających z niej szans dla międzynarodowych inicjatyw gospodarczych wypowiadała się następnie Małorzata Wejtko – Konsul, I Radca i Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś wskazywał w swoim wystąpieniu na donośną rolę partnerstw pomiędzy regionami, miastami i gminami w Polsce i w Niemczech, które zbliżają nasze społeczeństwa na wielu płaszczyznach, m.in. poprzez wymianę gospodarczą, kulturalna i naukową. Marszałek przypomniał w swoim przemówieniu o trwającym już od ponad sześciu lat, bliskim partnerstwie powiatu opolskiego z powiatem Ludwigshafen, które oficjalnie podpisane zostało 3 kwietnia 2002 roku w Tułowicach.

W części merytorycznej, która odbyła się z udziałem specjalistów z zakresu promocji gospodarczej, marketingu regionalnego, prawa podatkowego i finansowego wystąpił jako pierwszy reprezentant województwa opolskiego w Niemczech dr Przemyslaw Lebzuch, który przedstawił gościom profil gospodarczo-społeczny naszego regionu i ofertę opolskich stref ekonomicznych i instytucji wspierających zagranicznych przedsiębiorców szukających w Polsce rynków zbytu, kooperacji lub podwykonawców. Dr Hanno Stöcker z firmy ASTARE Service GmbH zapoznał uczestników spotkania z optymalnymi możliwościami zbytu i zakupu produktów w wymianie gospodarczej pomiedzy Polską a Niemcami. Dr Dirk Bröckelmann, reprezentant Coface Deutschland AG z Moguncji, referował o gwarancjach wypłacalności i ryzykach w obiegu finansowym pomiędzy Niemcami a Polską. Regina Slezinska-Gaag i dr Michael Böhmer z firmy RTG Revisions- und Treuhand GmbH Dr. Böhmer und Partner zaznajomili gości z najistotniejszymi aspektami natury prawno-podatkowej w wymianie gospodarczej z Polską w kontekście różnic kulturowych i mentalnych pomiędzy Polakami i Niemcami. Thomas Urbanczyk, prawnik i członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie (AHK), przedstawił w swojej prezentacji praktyczne wskazówki dla niemieckich firm planujących kooperacje z polskimi partnerami oraz przedsiębiorstwami zamierzającymi zaistnieć jako producent lub usługodawca na polskim rynku.

Licznie zgromadzeni uczestnicy polsko-niemieckiego spotkania w Ludwigshafen mieli okazję zapoznać się z interesującymi materiałami promocyjnymi na temat opolskiej gospodarki i turystyki przygotowanymi na tę okazję przez Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Mimo, iż większość tych informacji dostępna jest również w internecie na stronach www.opolskie.pl oraz www.opolskie.de, niemieccy przedsiębiorcy szczególnie docenili możliwość szczerej i osobistej rozmowy z przedstawicielami regionu oraz sposobność do bezpośredniej konsultacji na tematy fachowe z zaproszonymi gośćmi, którzy mogli przy tej okazji udzielić zgromadzonym cennych wskazówek na temat możliwości inwestycyjnych w Polsce, a szczególnie w Opolskiem.

11.11.2009: Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
11 listopada 2009 r. miały miejsce uroczyste obchody polskiego Święta Niepodległości zorganizowane przez Landtag kraju związkowego Hesji oraz Konsulat Generalny RP. Uroczystość połączono w tym roku z wystawą polskich artystów.

Zgromadzonych gości, w tym przedstawicieli polskiej i niemieckiej polityki, gospodarki i kultury oray regionów, w tym opolskiego, powitał Prezydent Landtagu Norbert Kartmann oraz Konsul Generalny RP Jolanta Róża Kozłowska. Przemowy wygłosili również przedstawiciel rządu Hesji , Sekretarz Stanu Heinz-Wilhelm Brockmann, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski oraz były ambasador Polski w Niemczech dr Andrzej Byrt. Następnie uczestnicy mieli okazję podziwiać wystawę „Junge Polnische Malerei” („Młode Polskie Malarstwo”), którą oglądać można jeszcze do 20 listopada 2009 r. w holu wejściowym parlamentu.

Doroczne uroczystości Święta Niepodległości odbywały się po raz pierwszy w Wiesbaden – stolicy kraju związkowego Hesji. W ubiegłym roku miały one miejsce w Akwizgranie położonym w Nadrenii Północnej-Westfalii. W roku 2010 obchody Święta Niepodległości odbywać się będą w Nadrenii-Palatynacie - regionie partnerskim województwa opolskiego stąd też Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie głównym współorganizatorem kolejnych obchodów rocznicy.

10.11.2009: Opolski dyplom uznania dla Krystyny Koch.
W dniu 10 listopada 2009 roku w imieniu wicemarszałka województwa opolskiego Józefa Kotysia reprezentant województwa opolskiego w Niemczech dr Przemysław Łebzuch wręczył dyplom uznania Krystynie Koch – przewodniczącej Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Westerwald e.V.

Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w Bad Marienberg w polskiej restauracji „Breslauer Hof“ i uczestniczyło w nim kilkudziesięciu członków towarzystwa, które zostało założone w 2005 roku. Od momentu powstania towarzystwa za cel przyjęto przede wszystkim szeroko pojętą promocję Polski w Niemczech oraz angażowanie się w dialog i współpracę pomiędzy obywatelami obu krajów. Towarzystwo mające w swych szeregach nie tylko Polaków zamieszkujących w Westerwaldzie, ale także wielu obywateli Niemiec koncentruje się na wielopłaszczyznowej współpracy począwszy od kultury a skończywszy na inicjowaniu współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami . Członkowie towarzystwa angażują się również w pracę charytatywną m.in. wspomagając dom dziecka w Paczkowie.
Oprócz dyplomu uznania Krystyna Koch otrzymała również kosz ze słodyczami opolskich producentów. Nie ukrywając wzruszenia dziękowała województwu opolskiemu za tak dla niej ważne wyróżnienie. Podziękowała także za prezent podkreślając, że pomimo tego, że uwielbia słodycze, to opolski kosz zostanie wystawiony na aukcji Bożonarodzeniowej, którą wkrótce organizuje towarzystwo. Uzyskane z licytacji pieniądze przekaże na cele charytatywne.

Treść dyplomu uznania nadanego Krystynie Koch przez Marszałka Józefa Kotysia:

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś
przyznaje Pani
KRYSTYNIE KOCH, Pierwszej Przewodniczącej Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Westerwald e.V., DYPLOM UZNANIA za działania na rzecz promocji województwa opolskiego w Westerwaldzie, doskonałą organizację forum gospodarczego „Polen als Wirtschaftspartner“, za profesjonalizm, rzetelność, oddanie na rzecz krzewienia opolskiej tradycji, kultury oraz gospodarki, za wieloletnią działalność charytatywną, a także za ogromną życzliwość, uczynność, entuzjazm i zaangażowanie.

09.11.2009: Targi „Rail” w Dortmundzie.
Na targach „Rail” w Dortmundzie liczni wystawcy prezentowali 9 listopada 2009 r. najnowocześniejsze rozwiązania techniczne związane z przewozem pasażerskim i towarowym w kolejnictwie oraz transporcie kołowym.

Z okazji odbywających się targów "Rail" odbyło się spotkanie w ratuszu dortmundzkim, w którym uczestniczyli przedstawiciele ministerstw infrastruktury z kilkunastu państw, dyplomaci oraz przedsiębiorcy reprezentujący powyższą branżę. Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli polskich. Konsulat Generalny RP W Kolonii reprezentował konsul dr Bronisław Jaworski. Z Berlina przybyła przedstawiciel ministra infrastruktury radca-minister Danuta Dominiak Woźniak, której towarzyszyli goście z Polski: prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt – podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury RP, Zbigniew Zarychta – członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Robert Bajczuk – generalny dyrektor Generalnego Przedstawicielstwa w Niemczech Polskich Kolei Państwowych S.A. Województwo opolskie reprezentowane było przez przedstawiciela regionu dr Przemysława Łebzucha.

09.11.2009: Międzynarodowy Dzień Przedstawicieli Handlowych.
W dniu 9 listopada 2009 roku odbył się w Bielefeld 7. Międzynarodowy Dzień Przedstawicieli Handlowych ze Wschodniej Westfalii zorganizowany przez Izbę Przemysłowo–Handlową Bielefeld we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarczym ds. Pośrednictwa Handlowego i Zbytu Środkowo-Wschodniej Westfalii.

Celem organizacji niniejszego spotkania było nawiązanie bliższych kontaktów przez firmy ze Wschodniej Westfalii poszukujące dostawców, poddostawców, kooperantów itp. z przedstawicielami polskiej dyplomacji gospodarczej w Niemczech. W związku z tym w Izbie Przemysłowo-Handlowej Bielefeld prezentowała się także reprezentacja województwa opolskiego. Biuro Współpracy Gospodarczej wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii przygotowało wspólne stoisko informacyjno–promocyjne.

Licznie zgromadzeni, niemieccy przedstawiciele handlowi po wysłuchaniu kilku wykładów mieli okazję spotkać się z przedstawicielami gospodarczymi kilkunastu państw Europy. Na stoisku polskim przedstawiciele konsulatu RP w Kolonii – konsul, I radca, kierownik WPHI KG RP Małgorzata Wejtko oraz konsul dr Bronisław Jaworski wraz z reprezentantem województwa opolskiego – dr Przemysławem Łebzuchem udzielali informacji i porad w kwestii nawiązywania kontaktów handlowych, kooperacyjnych, a także możliwości inwestowania w Polsce. Na stoisku prezentowane były m.in. materiały informacyjne o charakterze makro- i mikroekonomicznym, konkretne oferty kooperacyjne opolskich firm oraz materiały turystyczne.
Spotkanie było okazją do nawiązania wielu kontaktów z przedstawicielami handlowymi zainteresowanymi współpracą z firmami opolskimi i sprzedażą ich produktów.
Firmy opolskie poszukujące możliwości wejścia na rynek niemiecki i pragnące przy tym skorzystać z usług przedstawicieli handlowych różnorodnych branż proszone są o bezpośredni kontakt z Biurem Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Hahn. Zainteresowanym przekazane zostaną dane przedstawicieli handlowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gospodarczym ds. Pośrednictwa Handlowego i Zbytu Środkowo-Wschodniej Westfalii.

06.11.2009: II Jesienny Salon Gospodarczy w Kolonii.
Z udziałem światowej sławy architektów rodem z Polski odbył się po raz drugi „Jesienny Salon Gospodarczy” zorganizowany 6 listopada 2009 r. przez Wydział Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.


Dyskusja prowadzona przez redaktor Deutsche Welle i Radia Duisburg Romę Stacherską-Jung poświęcona była naukowym i praktycznym aspektom znanych projektów architektonicznych przeprowadzonych przez zaproszonych na „Jesienny Salon Gospodarczy” gości. Pierwszym z nich był prof. Marek Nowak z gmp-Architektenbüro, który ma w swoim dorobku zawodowym całą gamę nowatorskich przedsięwzięć architektonicznych związanych z projektowaniem i budową różnorodnych obiektów na całym świecie. Z kolei Zbigniew Pszczulny reprezentujący firmę J.S.K.-Architektenbüro opowiedział licznie zebranym gościom m.in. o swoich doświadczeniach związanych z projektem budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, w którym uczestniczy.

W cyklicznych spotkaniach promocyjno-gospodarczych w polskim konsulacie w Kolonii uczestniczą głównie przedstawiciele polskich jak i polsko-niemieckich zrzeszeń, firm i instytucji działających na obszarze działania konsulatu. Spotkania te służą nie tylko nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi przedsiębiorcami w Niemczech, ale przede wszystkim promocji polskiego potencjału inwestycyjnego, sektora usługowego, a także rodzimych produktów w Niemczech. Podczas spotkania gospodarczego w polskim konsulacie województwo opolskie ale przede wszystkim przedsiębiorców opolskich reprezentował przedstawiciel województwa w Niemczech (Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn).

29.10.2009: Otwieramy rynki.
W dniu 29 października odbyło się w sali konferencyjnej zarządu lotniska Frankfurt-Hahn spotkanie biznesowe „Otwieramy rynki“ zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki Nadrenii-Palatynatu. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji okołobiznesowych.


W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku tematycznych prezentacji dotyczących m.in. kształtowania perspektyw oraz szans małych i średnich przedsiębiorstw Nadrenii-Palatynatu na tynkach zagranicznych oraz możliwości nawiązywania nowych kontaktów zagranicznych poprzez instytucje oraz urzędy wspierające rozwój współpracy międzynarodowej. Ponadto Claudia Brillmann, zastępca dyrektora Referatu ds. Gospodarki Zagranicznej, Turystyki oraz Integracji Europejskiej w Ministerstwie Gospodarki, Transportu, Rolnictwa oraz Winorośli przedstawiła najważniejsze instytucje Nadrenii-Palatynatu wspierające przedsiębiorców w podejmowaniu działalności gospodarczej poza granicami kraju. W obszarze współpracy z krajami Europy Wschodniej wskazała na Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu wraz z istniejącymi w jego strukturach reprezentacjami regionów i państw środkowo-wschodnich oraz wschodnich. Zakończeniem imprezy było forum dyskusyjne podczas którego m.in. na pytania przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją lub nawiązaniem współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami opolskimi odpowiadał reprezentant województwa (BWG). Spotkanie było także okazją zapoznać firmy niemieckie z najbliższymi imprezami informacyjno-promocyjnymi planowanymi na terenie Nadrenii-Palatynatu przez przedstawicielstwo opolskie.

29.10.2009: Współpraca nawiązana .
W dniu 29 października 2009 odbyło się spotkanie pracowników Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), reprezentanta województwa opolskiego oraz przedstawiciela Bułgarii z dyrektorem i pracownikami Instytutu Europy Środkowej i Wschodniej w Ludwigshafen (MOI). Spotkanie dotyczyło nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy wymienionymi instytucjami.


Instytut Europy Środkowej i Wschodniej w Ludwigshafen (MOI) jest instytucją naukową działającą od 2006 roku przy Wyższej Szkole Technicznej w Ludwigshafen. Jego powstanie było reakcją na coraz większe zainteresowanie gospodarki niemieckiej wschodnią częścią Europy. Głównymi zadaniami instytutu jest szkolenie menadżerów specjalizujących się w działalności na terenie Europy Wschodniej, nauczanie języków wschodnich, nadzorowanie i ocenianie pracy naukowej studentów i naukowców na ww. obszarze, prowadzenie własnych badań i opracowywanie własnych projektów dotyczących krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz tworzenie baz danych, które służą przedsiębiorcom niemieckim pragnącym zaistnieć na wschodnioeuropejskim rynku.

Podczas kilkugodzinnego spotkania każdy z uczestników przedstawił najważniejsze dla niego zadania i projekty, aby wspólnie zdecydować, które z nich są interesujące dla obu stron spotkania. Prof. dr Dieter Thomaschewski – dyrektor Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej oraz Franz Josef Seiss – dyrektor Centrum Europy Środkowej i Wschodniej zobowiązali się m.in. do ścisłej współpracy przy organizacji imprez informacyjno-promocyjnych, wymianę danych pozwalających na jeszcze bardziej dokładne zestawienia firm i instytucji w bazach danych, współpracę w szkoleniu przyszłych przedsiębiorców (część teoretyczną przejmuje MOI, a praktyczną MOEZ) oraz wspólne opracowywanie projektów unijnych. Wszystkie powyższe ustalenia są również znaczące dla naszego województwa i będą miały wpływ na poprawienie operatywności opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej. Dzięki wykorzystaniu baz danych MOI oferty inwestycyjne naszego regionu oraz oferty współpracy opolskich przedsiębiorców będą docierały do szerszego kręgu zainteresowanych kooperacją firm z Niemiec. W planowanych wymianach młodzieży akademickiej będą mogli uczestniczyć także opolscy studenci, o czym zapewnili dyrektorzy obu instytucji. Jak podkreślał prof. dr Thomaschewski Biuro Współpracy Gospodarczej może zawsze liczyć na pomoc merytoryczną i praktyczną pracowników instytutu, którym kieruje. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest zobowiązanie instytutu do pomocy w reklamowaniu wśród przedsiębiorców z Ludwigshafen imprezy promocyjnej województwa opolskiego, która będzie miała miejsce w Ludwigshafen już 12 listopada bieżącego roku. Na imprezie informacyjnej niemieccy gości będą mogli poradzić się zaproszonych ekspertów w tematyce polskiej gospodarki, którzy oddelegowani zostaną z Instytutu Europy Środkowej i Wschodniej. Prof. dr Thomaschewski potwierdził także swoją obecność oraz gotowość do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania nurtujące przedsiębiorców niemieckich i związane z gospodarką Polski.

28.10.2009: Spotkanie kobiet biznesu i polityki.
28 października 2009 roku odbyło się w Lautzenhausen (Niemcy, Nadrenia-Palatynat) spotkanie biznesowe, którego motto brzmiało „Budujmy mosty pomiędzy krajami“ Spotkanie zorganizowała nowopowstała, międzynarodowa organizacja kobiet przedsiębiorców „We Go East“, której siedziba znajduje się w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu. W spotkaniu na zaproszenie zarządu towarzystwa uczestniczył reprezentant województwa opolskiego (Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn).


W spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób, które miały okazję wysłuchać dwóch prezentacji dotyczących różnorodnych projektów unijnych skierowanych do przedsiębiorców. Nawiązano też wiele nowych kontaktów biznesowych podczas bezpośrednich rozmów. Powyższe spotkanie było także okazją do zaprezentowania działalności opolskiej reprezentacji w Niemczech. Uczestniczki spotkania interesowały się szczególnie ofertami Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego i poprosiły przedstawiciela województwa o nawiązanie pierwszych kontaktów z kobietami biznesu i polityki regionu opolskiego.

Przewodnicząca towarzystwa Gaby Schwabenland-Altgeld kilkakrotnie podkreślała podczas spotkania, że priorytetem jest nawiązanie kontaktów z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, ale przede wszystkim z Polską i regionem partnerskim Nadrenii-Palatynatu - województwem opolskim. „Członkiniami towarzystwa są już Polki, które prowadzą działalność gospodarczą na Pomorzu, ale byłoby dla nas niezmiernym zaszczytem, gdyby w nasze szeregi wstąpiły kobiety ze Śląska Opolskiego“ powiedziała przewodnicząca towarzystwa.

„We Go East” jest międzynarodowym stowarzyszeniem kobiet przedsiębiorców oraz menadżerów i skupia kobiety aktywne zawodowo wszelkich branż i zawodów.
„We Go East” jest platformą komunikacyjną dla kobiet odnoszących zawodowy sukces i będących na stanowiskach kierowniczych, ale także dla kobiet rozpoczynających swoją karierę zawodową. Celem stowarzyszenia jest wzajemna pomoc, możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, wymiana wiedzy praktycznej oraz doświadczeń, pomysłów oraz informacji. Swym członkiniom stowarzyszenie służy pomocom w udzielaniu cennych wskazówek, opracowaniu odpowiednich strategii, dostarczaniu ciekawych pomysłów i koncepcji na sukces - a wszystko to przy udziale i pomocy fachowej kadry ekspertów.

Kobiety biznesu oraz polityki województwa opolskiego zainteresowane nawiązaniem kontaktów z „We Go East” proszone są o
kontakt z opolskim biurem w Hahn.

20.10.2009: Uczestnicy szkolenia dla menadżerów w Hahn.
W dniu 20 października 2009 r. w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) gościła 16-osobowa, międzynarodowa grupa, która bierze udział w trzymiesięcznym szkoleniu zawodowym dla przyszłych menadżerów, pracowników marketingu oraz kadry kierowniczej.

Szkolenia organizowane są dwa razy do roku i przeznaczone są dla młodych ludzi z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Stypendia oraz pobyt stażystów w Niemczech finansowane są przez Kraj Związkowy Nadrenii-Palatynatu oraz Kraj Związkowy Saary. Goście przyjechali z różnych krajów m.in. z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Rumunii oraz Polski. Nasz kraj reprezentuje w tym roku kandydat z województwa opolskiego – Paweł Rojkiewicz, któremu udało się spełnić wszystkie wymagania rekrutacyjne i otrzymać jako jedynemu kandydatowi z Polski prawo do uczestnictwa w tym prestiżowym projekcie.

Podczas swojego pobytu w Niemczech stażyści z Europy Środkowej i Wschodniej mają okazję uczestnictwa w zajęciach teoretycznych na Wyższej Szkole Techniki i Gospodarki Kraju Związkowego Saary oraz odbycia praktyk w wielu instytucjach, firmach lub urzędach. Kandydat z województwa opolskiego już wkrótce odbędzie miesięczną praktykę w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu i tym samym wesprze w działaniach na terenie Niemiec opolską reprezentację.

Oprócz nauki teoretycznej oraz praktycznej uczestnicy szkolenia mają okazję do poznania wielu ciekawych instytucji oraz firm na terenie obu krajów związkowych i dlatego też jednym z punktów programu wizyty były odwiedziny w MOEZ. W trakcie spotkania z pracownikami oraz reprezentantami centrum goście mieli okazje wysłuchać trzech prezentacji. Dyrektor centrum Franz Josef Seiss opowiadał o idei, która przyświecała powołaniu tejże instytucji oraz o jej głównych zadaniach. Prezentację o praktycznych działaniach i większych projektach Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego przedstawił reprezentant województwa opolskiego. Natomiast o nowym projekcie „We Go East“ - Stowarzyszeniu Kobiet Przedsiębiorców i Menadżerów, które za swoją główną siedzibę posiada w MOEZ, informowała przewodnicząca stowarzyszenia Gaby Schwabenland-Altgeld.

Wizyta w Hahn zakończyła się zwiedzeniem jednej z najbardziej nowatorskich firm HAHN Kunststoffe GmbH, która z odpadów plastikowych produkuje m.in. ławki, stoły, barierki, palisady, ogrodzenia, doniczki itp.

13.10.2009: Forum gospodarcze w Westerwaldzie.
W dniu 13 października 2009 roku odbyło się w Bad Marienberg (Westerwald, Niemcy) forum „Polska jako partner gospodarczy“, podczas którego swój potencjał gospodarczo-inwestycyjny zaprezentowało województwo opolskie. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Józef Kotyś, a patronat objął minister gospodarki kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu Hendrik Hering.

Forum zorganizowane zostało przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn (BWG) we współpracy z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Westerwald, Konsulatem Generalnym RP w Kolonii, Izbą Przemysłowo-Handlową w Koblencji oraz Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu. Impreza, której główną inicjatorką była I przewodnicząca Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Westerwald Krystyna Koch, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców, a uczestniczyło w niej ok. 100 przedstawicieli biznesu i polityki z regionu Westerwald.

Forum gospodarcze otworzyła Irena Jung, II przewodnicząca Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Westerwald. Następnie gości przywitali: Małgorzata Wejtko – Konsul RP, I Radca, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, Józef Kotyś – wicemarszałek województwa opolskiego oraz Hendrik Hering – minister gospodarki kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu. Wszyscy trzej mówcy zwracali uwagę na ogromną wagę gospodarczej współpracy między Polską a Niemcami oraz zachęcali niemieckich przedsiębiorców do jeszcze większej aktywności inwestycyjnej na terenie Polski, a przede wszystkim na obszarze województwa opolskiego będącego regionem partnerskim Nadrenii-Palatynatu.

Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać czterech prezentacji. Na temat szans i praktycznych wskazówek dla przedsiębiorców pragnących zaistnieć na polskim rynku wypowiadał się Thomas Urbanczyk – członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej w Warszawie. Różnice w prawie polskim i niemieckim, a przede wszystkim zalety i wady zakładania spółki z.o.o lub spółki s.k. przedstawił dr Artur Bunk z kancelarii prawniczej bunk-allance z Worms. Prezentację na temat potencjału gospodarczego województwa opolskiego oraz otwartości naszego regionu na inicjatywy inwestorów zagranicznych zaprezentował dr Przemysław Łebzuch – reprezentant województwa (BWG). „Rozwój i perspektywy współpracy Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu z Polską oraz innymi krajami Europy Wschodniej“ to tytuł ostatniej prezentacji, którą przygotował i przedstawił Franz-Josef Seiss – dyrektor Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu.

Forum gospodarcze zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego wszyscy goście mieli okazję na rozmowę z referentami oraz do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Forum zainteresowało także lokalne media, które obszernie informowały na temat opolskiej prezentacji (materiał wkrótce dostępny na naszej stronie w dziale "Prasa").

Forum gospodarcze w Bad Marienberg było wprawdzie głównym celem wizyty wicemarszałka Józefa Kotysia w Nadrenii-Palatynacie, ale także okazją do innych ważnych spotkań, w tym m.in. z wicestarostą powiatu Kirchberg – Klausem Gewehrem oraz starostą powiatu Bad Marienberg – Jürgenem Schmidtem. W obu przypadkach rozmowy dotyczyły nowych impulsów dla przyszłych projektów współpracy gospodarczej i kulturalno-społecznej naszych regionów. W Landtagu Nadrenii-Palatynatu wicemarszałek odbył też spotkanie z Hansem Josefem Brachtem – deputowanym do Landtagu Nadrenii-Palatynatu, dyrektorem frakcji parlamentarnej CDU oraz Andreasem Göbelem - przewodniczącym frakcji CDU w Nadrenii-Palatynacie..

10.10.2009: Nowa konsul RP oficjalnie rozpoczyna swoją misję.
W dniu 10.10.2009 w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii miała miejsce oficjalna uroczystość rozpoczęcia misji konsularnej przez Jolantę Różę Kozłowska – Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

Jolanta Róża Kozłowska urodziła się 21 kwietnia 1957 roku w mieście Zawichost województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski. Pani konsul ukończyła studia wyższe we Freiburgu w 1992 roku uzyskując tytuł magistra filozofii. W latach 1991- 1993 pracowała w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W 1994 roku rozpoczęła swoją karierę dyplomatyczną w Konsulacie Generalnym w Monachium na stanowisku konsula. W latach 1998-2002 roku powierzono jej funkcję Konsula Generalnego w Monachium. W 2002 roku zakończyła misję dyplomatyczną w Niemczech i powróciła do kraju. W sierpniu 2009 roku rozpoczęła po raz kolejny misje dyplomatyczną w republice Federalnej Niemiec obejmując funkcje Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Konsulacie Generalnym naszego kraju w Kolonii.

W uroczystości uczestniczyły najważniejsi przedstawiciele dyplomacji, polityki oraz biznesu z Polski oraz z Niemiec. Przedstawicielem rządu polskiego i zarazem gościem honorowym był dr Marek Sawicki – Minister Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

W imieniu województwa opolskiego Konsula Generalnego RP Jolantę Różę Kozłowska powitał reprezentant województwa opolskiego w Niemczech – dr Przemysław Łebzuch.

04.10.2009: Nowa konsul RP z wizytą w Nadrenii-Palatynacie.
W dniach od 5 do 6 października 2009 roku gościła z oficjalną wizytą w Nadrenii-Palatynacie nowo mianowana Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii Jolanta Róża Kozłowska. Reprezentant województwa opolskiego dr Przemysław Łebzuch został poproszony przez Kancelarię Landtagu Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu do towarzyszenia Konsul podczas oficjalnych spotkań w regionie partnerskim województwa opolskiego. Fakt zaproszenia reprezentanta województwa opolskiego był wyróżnieniem i potwierdzeniem ogromnego znaczenia partnerstwa i przyjaźni z województwem opolskim dla przedstawicieli władz Nadrenii-Palatynatu.

Podczas wszystkich spotkań rozmówcy poruszali temat wieloletnich stosunków partnerskich z naszym regionem, które na dzień dzisiejszy przyjmują różnorodną formę, od wymiany gospodarczej po współpracę w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki. Konsul Kozłowska podkreślała, że jest zaskoczona tak wielopłaszczyznową i intensywną kooperacją między naszymi regionami. Ze swojej strony obiecała wspierać kolejne projekty i działania mające na celu rozwój stosunków partnerskich pomiędzy Polską a Niemcami. Wyraziła także nadzieję, ze być może uda jej się przekonać inne województwa do otwierania swoich przedstawicielstw na terenie Niemiec.

W trakcie dwudniowej wizyty Jolanta Róża Kozłowska spotkała się z prezydentem Landtagu Joachimem Mertesem, premierem Kraju Związkowego Kurtem Beckiem, burmistrzem Moguncji Jensem Beutelem, rektorem Uniwersytetu im. Gutenberga w Moguncji prof. dr Jürgenem Oldensteinem oraz z sekretarzem stanu, szefem Kancelarii Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu – Martinem Stadelmaierem.

Uwieńczeniem wizyty Konsula Generalnego był udział w forum dyskusyjnym „My jesteśmy narodem - wolność, jedność oraz Europa od czasów Hambacher Fest aż po dzień dzisiejszy”, które odbyło się na sali plenarnej Landtagu Nadrenii-Palatynatu. Forum zostało zorganizowane z okazji 20 rocznicy obalenia Muru Berlińskiego oraz zjednoczenia Niemiec. Oprócz polskiej przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Kolonii w spotkaniu wzięli także udział: Janos Can Togay – dyrektor Centrum Hungaricum w Berlinie, prof. Andreas Rödder z Uniwersytetu w Moguncji oraz znany publicysta i politolog prof. dr Alfred Grosser.

04.10.2009: Dni Regionu Hunsrück z udziałem Opolskiego.
W dniu 4 października 2009 roku odbył się w niemieckiej miejscowości Simmern (Nadrenia-Palatynat, powiat Hunsrück) festyn regionalny, w którym po raz pierwszy zaprezentowało się województwo opolskie. Stoisko położone na rynku miasta przygotowane zostało przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn. Uczestnicy festynu mieli okazję zapoznać się z potencjałem gospodarczym oraz bogatą ofertą turystyczną województwa.

„Dni Regionu” organizowane są corocznie w różnych miastach Nadrenii-Palatynatu i mają na celu zwrócić uwagę lokalnej społeczności na walory własnego regionu oraz zaprezentować wszystkie lokalne urzędy, instytucje, towarzystwa, kluby oraz regionalne przedsiębiorstwa. Z tego też względu w Simmern nie mogło zabraknąć Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), które swoją siedzibę ma właśnie w regionie Hunsrück i skupia międzynarodowe reprezentacje krajów i regionów.

Tegoroczne „Dni Regionu” zostały uroczyście otwarte przez sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska, Leśnictwa oraz Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu Jacqueline Kraege, która w swoim przemówieniu podkreśliła specyfikę regionu Hunsrück z uwagi na fakt, iż działa na jego terenie duże lotnisko pasażerskie Frankfurt-Hahn oraz takie instytucje jak Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ). „Można Wam pozazdrościć tego, że Europa właśnie tutaj ma swoje przedstawicielstwa” – mówiła Kraege. Namawiała do korzystania z ofert turystycznych i gospodarczych zagranicznych reprezentacji.

Podczas całego dnia festynu odwiedzającym oferowano różnorodne atrakcje m.in. koncerty, gry i zabawy dla dzieci, pokazy kulinarne oraz wystawy tematyczne.

Wspólne stoisko województwa opolskiego oraz MOEZ odwiedziły setki mieszkańców regionu a także przedstawiciele regionalnych oraz lokalnych władz, w tym m.in. Joachim Mertes – prezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu, wspomniana już Jacqueline Kraege - sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska, Leśnictwa oraz Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Manfred Faust – starosta powiatu Simmern oraz dr Andreas Nikolay – burmistrz miasta Simmern.

Koszty stoiska województwa opolskiego zostały pokryte przez Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ).

24.09.2009: Forum Polskich Przedsiębiorców w Niemczech.
24 września 2009 roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Forum Polskich Przedsiębiorców w Niemczech. Forum zostało zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii i skierowane było do polskich przedsiębiorców oraz firm i instytucji wspierających działalność polskich firm na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Z ramienia województwa opolskiego w forum uczestniczył reprezentant województwa w Niemczech – Przemysław Łebzuch (Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn).

Na spotkaniu gości powitała Konsul Małgorzata Wejtko - I Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji KG RP w Kolonii. W części merytorycznej spotkania goście mieli okazję wysłuchać kilku prezentacji m.in. Krzysztof Szakowski, prezes LogEasy przedstawił prezentację dotyczącą etyki biznesu oraz metod negocjacji w kontaktach firm polskich z niemieckimi a Jacek Fischer, adwokat z kancelarii WOTAX LAW informował o zarządzaniu wierzytelnościami.

W spotkaniu po raz pierwszy uczestniczyła Jolanta Róża Kozłowska, nowo mianowana konsul generalny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii. Pani Konsul przedstawiła najważniejsze zadania, jakie wyznaczyła sobie podczas swojej kadencji. W indywidualnej rozmowie z reprezentantem województwa opolskiego omówiono plany dotyczące dalszej współpracy Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego oraz polskiego Konsulatu Generalnego w Kolonii. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem jest wizyta Konsula Generalnego w Kraju Związkowym Nadrenii-Palatynatu, podczas której Pani Konsul będzie mieć okazję spotkania się z czołowymi politykami oraz innymi osobistościami naszego regionu partnerskiego. Podczas dwudniowej wizyty Pani konsul w Nadrenii-Palatynacie towarzyszyć jej będzie reprezentant województwa opolskiego. O przebiegu spotkań już wkrótce poinformujemy na stronie internetowej UMWO.

21.09.2009: Wizyta klubu Rotary.
W poniedziałek, 21 września 2009 r. w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) gościł klub Rotary z Idar-Oberstein (Nadrenia-Palatynat). Klub ten jest jednym z 32 tysięcy klubów istniejących w ponad 200 państwach i zrzeszonych w naczelnej organizacji o nazwie Rotary International wyznającej motto „służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (ang.: service above self).

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych branż i zawodów z niemal całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w życiu zawodowym, pomaga budować społeczeństwo kierujące się zrozumieniem dla jednostki i pragnące pokoju na świecie.
W klubach Rotary zrzeszeni są najbardziej wpływowi ludzie w danym społeczeństwie. Wśród gości w MOEZ na lotnisku Frankfurt-Hahn byli przede wszystkim znaczący przedsiębiorcy, bankierzy oraz przedstawiciele instytucji gospodarczych zainteresowani tematyką Europy Środkowej i Wschodniej.
Uczestników spotkania przywitali Franz-Josef Seiss – dyrektor Centrum Europy Środkowej i Wschodniej oraz dr Przemysław Łebzuch – reprezentant województwa opolskiego w Niemczech. Podczas dwugodzinnej prezentacji goście mieli okazję zapoznać się z projektami centrum, jego głównymi celami i zadaniami oraz z ogólną sytuacją gospodarczą w Europie Wschodniej.
Druga część spotkania poświęcona była województwu opolskiemu. Oprócz podstawowych danych statystycznych związanych z gospodarką naszego regionu przedstawione zostały aktualne propozycje współpracy z firmami opolskimi, dokonania Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego oraz zadania przed nim stojące. Członkowie klubu Rotary z Idar-Oberstein wyrazili gotowość współpracy z Centrum Europy Środkowej i Wschodniej oraz opolskim BWG. Wystosowano również oficjalne zaproszenie do udziału w odbywających wkrótce się targach wielobranżowych w Idar-Oberstein. Przedstawiciele instytucji biznesowych wyrazili ogromne zainteresowanie organizacją spotkania reprezentanta województwa opolskiego z lokalnymi przedsiębiorcami celem przedstawienia szerszemu gronu interesujących możliwości nawiązania współpracy z firmami opolskimi.

01.09.2009: Pożegnanie Waltera Strutza jako dyrektora MOEZ.
Z dniem 31 sierpnia 2009 roku Walter Strutz zakończył swoją pracę jako dyrektor Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) na lotnisku Frankfurt-Hahn. Rezygnacja ze stanowiska dyrektora spowodowana była otrzymaniem przez Strutza mandatu deputowanego do Landtagu Nadrenii-Palatynatu.

W dniu 1 września 2009 roku w kameralnym gronie pożegnano dyrektora nadreńskiego Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Waltera Strutza, który pełnił tę funkcję od roku 2006. Wśród gości znaleźli się m.in. minister gospodarki Nadrenii-Palatynatu Hendrik Hering, sekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki, Transportu, Rolnictwa oraz Winnej Latorośli prof. dr Siegfred Englert, przedstawiciele wszystkich frakcji politycznych Landtagu oraz lokalni politycy i przedsiębiorcy.
Minister gospodarki Hering dziękował w swym przemówieniu Walterowi Strutzowi za całokształt pracy i osiągnięcia jakich dokonał podczas trzech lat zarządzania centrum. W imieniu reprezentantów krajów oraz regionów Europy Środkowej i Wschodniej, mających swoje przedstawicielstwa w MOEZ, za owocną współpracę podziękował przedstawiciel województwa opolskiego w Niemczech dr Przemysław Łebzuch (BWG).
Do momentu wyłonienia nowego dyrektora placówki obowiązki dyrektora pełnić będzie dotychczasowy wicedyrektor centrum Franz-Josef Seiss.

31.08.2009: Dyplom uznania.
W dniu 31 sierpnia 2009 roku w sali plenarnej ratusza miasta Kirchberg (Niemcy, Nadrenia-Palatynat, powiat Ren-Hunsrück) reprezentant województwa opolskiego w Niemczech Przemysław Łebzuch odebrał z rąk członka zarządu banku Sparkasse w Kirchberg, a zarazem członka rady nadzorczej inicjatywy „à la région“ Wolfganga Nassa, dyplom dla opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej w Hahn i uczestników „à la région“ w ramach podziękowania i wyrazów uznania za wyjątkowe osiągnięcia i niezwykłą umiejętność współpracy w zespole podczas festiwalu kulinarnego „à la région“, który miał miejsce 26.06.2009 na historycznym rynku w Kirchberg.

Inicjatywa „à la région“ promuje przede wszystkim lokalną branżę gastronomiczną i produkty spożywcze wytwarzane na terenie powiatu Ren-Hunsrück, popularyzuje tradycyjną kuchnię, wspiera lokalną bazę turystyczną i hotelarską, ale także przyczynia się do rozwoju kontaktów międzynarodowych w powyższych dziedzinach. Rada nadzorcza inicjatywy postanowiła przyznać dyplom uznania hotelowi „Festival” wraz z restauracją „Debiut” z Opola. W ten oto sposób organizatorzy festiwalu kulinarnego pragnęli podkreślić znaczenie i wagę, jaką było dla nich uczestnictwo w tym wyjątkowym święcie kulinarno-degustacyjnym reprezentacji z województwa opolskiego, w skład której wchodzili: Emilia Wójcik – właścicielka Hotelu „Festival” oraz Restauracji „Debiut”, Krzysztof Kołodziej – szef kuchni w restauracji „Debiut”, Tomasz Szaforz – kucharz restauracji „Debiut” oraz Danuta Kupiecka z działu marketingu Hotelu „Festival”. W imieniu opolskich uczestników festiwalu „à la région“ w Kirchberg dyplom uznania oraz pamiątkowe zdjęcia z tejże imprezy odebrał Przemysław Łebzuch (BWG).

Podczas uroczystości nadania dyplomów burmistrz gminy związkowej Kirchberg Harald Rosenbaum podkreślił w trakcie swojego przemówienia ogromne znaczenie takich imprez oraz wyraził ogromne uznanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za wspieranie tego typu działań. Wizyta wicemarszałka województwa Józefa Kotysia na „à la région“ – podkreślał Rosenbaum – była dowodem na szczególne zaangażowanie regionalnego rządu w rozwój współpracy między naszymi regionami partnerskimi.

László Gilányi – przewodniczący Gospodarczej Rady Regionalnej Ren Hunsrück a równocześnie przewodniczący inicjatywy „à la région“ wyraził nadzieję, że reprezentacji opolskiej nie zabraknie również w kolejnych edycjach tej prestiżowej imprezy gastronomicznej w Nadrenii-Palatynacie.

26-28.08.2009: O energiach odnawialnych w Nadrenii-Palatynacie.
W dniach od 26 do 28 sierpnia 2009 roku z wizytą roboczą w Nadrenii-Palatynacie przebywał członek zarządu województwa opolskiego Tomasz Kostuś na zaproszenie prezydenta Landtagu Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu Joachima Mertesa. Tematyką spotkań była wymiana doświadczeń oraz pogłębienie współpracy międzyregionalnej w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Podczas trzydniowego pobytu w niemieckim regionie partnerskim Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś odbył spotkania z wieloma tamtejszymi politykami rozmawiając m.in. z prezydentem Landtagu Joachimem Mertesem na tematy wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy obydwoma regionami. W spotkaniu uczestniczyli także wiceprezydent Landtagu Hannelore Klamm, dyrektor Landtagu dr Lars Brocker oraz deputowani do Landtagu. Uwieńczeniem wizyty w nadreńskim parlamencie był wpis członka zarządu województwa opolskiego Tomasza Kostusia do Pamiątkowej Księgi Gości.
Tematowi odnawialnych źródeł energii poświęcone były kolejne rozmowy w Moguncji, m.in. z sekretarz stanu Jacqueline Kraege z Ministerstwa Środowiska, Leśnictwa oraz Ochrony Praw Konsumenta Nadrenii-Palatynatu oraz z deputowanymi Komisji Landtagu ds. Środowiska oraz Energii Odnawialnych. O szczegółach planowanej międzynarodowej konferencji w Opolu „Energia odnawialna, a zrównoważony rozwój regionów Europy” Tomasz Kostuś rozmawiał z pracownikami Ministerstwa Środowiska, Leśnictwa oraz Ochrony Praw Konsumenta Nadrenii-Palatynatu: Iloną Mende-Daum oraz Wernerem Robrechtem.
Tomasz Kostuś miał okazję zapoznać się również z najnowszymi osiągnięciami technicznymi dotyczącymi wytwarzania energii z biomasy oraz zarządzania i koordynowania pozyskaną energią w Nadrenii-Palatynacie. Rozmowę na temat pracy punktu koordynacyjnego ds. racjonalnego i regeneratywnego zużywania energii przy Wyższej Szkole Zawodowej w Bingen nad Renem oraz jego zaplecza naukowego w obszarze odnawialnych źródeł energii Tomasz Kostuś przeprowadził z prof. dr Ralfem Simonem, dyrektorem punktu koordynacyjnego. Gość z Opola poświęcił szczególną uwagę badaniom nad tzw. wirtualnymi elektrowniami, czyli nowoczesnym, centralnym sterowaniem wytwarzania i zużywania energii. Członek zarządu miał również okazję zwiedzić biogazownię we Frankfurcie-Hahn oraz uzyskać informacje na temat projektów powiatu Ren-Hunsrück w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania w starostwie powiatu Ren-Hunsrück starosta Bertram Fleck oraz prof. dr Karl Keilen z Ministerstwa Środowiska, Leśnictwa oraz Praw Konsumenta Nadrenii-Palatynatu zapoznali przedstawiciela Opolszczyzny z dotychczasowymi osiągnięciami w dziedzinie „zielonej energii“ oraz projektami, które zostaną zrealizowane w najbliższym okresie i które pozwolą na korzystanie z odnawialnych źródeł energii pokrywających w 100% zapotrzebowanie na energię w powiecie, a w niedalekiej przyszłości 170% zapotrzebowania. Taki rozwój pozwoli nie tylko w pełni pokryć głód energetyczny powiatu, ale także przynosić dodatkowe dochody z nadwyżki produkcyjnej. Na dzień dzisiejszy 50% zapotrzebowania na energię w regionie Ren-Hunsrück pokrywana jest przy wykorzystaniu słońca, wiatru oraz biomasy.
W programie roboczej wizyty nie zabrakło spotkania z potencjalnym inwestorem. W parku energetycznym w Bürstadt (Hesja) Tomasz Kostuś rozmawiał na temat możliwości inwestycyjnych naszego regionu z Ralfem Weiglem, inżynierem zainteresowanym budową w naszym województwie jednej z najnowocześniejszych biogazowni. Weigel przedstawił plany swoich inwestycji i prosił przedstawiciela zarządu o wsparcie tego projektu. Tomasz Kostuś miał okazję zwiedzić biogazownię znajdującą się w Bürstadt i naocznie przekonać się o ogromie korzyści wynikających z takiego typu inwestycji.
Wizytę członka zarządu w Nadrenii-Palatynacie koordynowało Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn oraz Departament ds. Międzynarodowej i Europejskiej Współpracy przy Landtagu Nadrenii-Palatynatu.

05.08.2009: Zagraniczne misje gospodarcze w roku 2010.
Zapraszamy firmy z Opolszczyzny do udziału w dorocznych misjach gospodarczych za granicę organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki Nadrenii-Palatynatu - regionu partnerskiego województwa opolskiego oraz Centrum Europy Środkowej i Wschodniej.

Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego dzięki przychylności Centrum Europy Środkowej i Wschodniej we Frankfurcie Hahn oraz Ministerstwu Gospodarki Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu pragnie zachęcić opolskich przedsiębiorców do skorzystania z oferty udziału w misjach gospodarczych organizowanych dla nadreńskich firm.

Koszty:
Każdy wyjazd jest dotowany przez Ministerstwu Gospodarki Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu.
Koszta żadnej z misji nie przekraczają 2 000 euro na osobę (przelot, nocleg, wyżywienie, tłumaczenie na język niemiecki, obsługa merytoryczna, przewodnik itd.)

Wymagania:
Wymagana jest dobra znajomość języka niemieckiego. Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane na terenie województwa opolskiego.

Atuty:
Niska opłata, bogaty program spotkań kooperacyjnych, asysta firmom niemieckim, które cieszą się dużym uznaniem za granicą, co podnosi prestiż i skuteczność wyjazdu oraz bezpieczeństwo.

Liczba miejsc:
Ilość miejsc jest ograniczona. W każdym wyjeździe będzie mogło wziąć udział tylko jedno przedsiębiorstwo z naszego regionu.

Termin zgłoszenia:
Najlepiej natychmiast zgłosić swoją chęć udziału w misji ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

Zgłoszenie i wszelkie pytania proszę kierować
bezpośrednio na adres:


Biuro Współpracy Gospodarczej
Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn

dr Przemysław Łebzuch
Mittel- und Osteuropazentrum (MOEZ)
Wirtschaftsbüro der Woiwodschaft Oppeln
Gebäude 890, D-55483 Hahn-Flughafen
Telefon: +49 (0) 6543 509 437
Telefax: +49 (0) 6543 509 439
Tel.kom.: +49 (0) 176 27277324
E-mail: oppeln@moez-rlp.de

CELE MISJI GOSPODARCZYCH 2010:

SUŁTANAT AMANU, KATAR
(Maskat, Ad-Dauha)

Termin wyjazdu: 07-11.02.2010
Termin zgłoszenia: do 30.11.2009
Branże: wszystkie branże, przede wszystkim branża energetyczna i z dziedziny ochrony środowiska


CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
(Prowincja Fujian)

Termin wyjazdu: 10-16.04.2010
Termin zgłoszenia: do 15.02.2009
Branże: wszystkie branże


KANADA
(Montreal, Toronto)

Termin wyjazdu: 15-22.05.2010
Termin zgłoszenia: do 19.01.2010
Branże: wszystkie branże, przede wszystkim branże z dziedziny techniki ochrony środowiska, energii i elektrotechniki oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu olejowego jak i branża budowlana


REPUBLIKA BIAŁORUSI, FEDERACJA ROSYJSKA
(Mińsk, Saratów)

Termin wyjazdu: 05-10.06.2010
Termin zgłoszenia: do 08.04.2010
Branże: wszystkie branże


REPUBLIKA FRANCUSKA
(Paryż, Lyon, Aix-en-Provence)

Termin wyjazdu: 05-10.09.2010
Termin zgłoszenia: do 07.06.2010
Branże: wszystkie branże


SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA WIETNAMU
(Hanoi, Ho-Chi-Minh-Miasto)

Termin wyjazdu: 05-10.09.2010
Termin zgłoszenia: do 07.06.2010
Branże: wszystkie branże


FEDERACJA ROSYJSKA
(Jekaterynburg, Czelabińsk)

Termin wyjazdu: 27.09-02.10.2010
Termin zgłoszenia: do 30.06.2010
Branże: wszystkie branże

REPUBLIKA KAZACHSTANU
(Aktau, Atyrau)

Termin wyjazdu: 09-14.10.2010
Termin zgłoszenia: do 07.08.2010
Branże: wszystkie branże


FEDERACYJNA REPUBLIKA BRAZYLII, REPUBLIKA CHILE
(Porto Alegre, São Paulo, Santiago de Chile)

Termin wyjazdu: 23-30.10.2010
Termin zgłoszenia: do 26.06.2010
Branże: wszystkie branże, przede wszystkim branże z dziedziny techniki ochrony środowiska, energii i elektrotechniki oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu olejowego jak i branża usług inżynieryjnych


REPUBLIKA TUNEZYJSKA, KRÓLESTWO MAROKA
(Tunis, Casablanca)

Termin wyjazdu: 27.11-03.12.2010
Termin zgłoszenia: do 30.08.2010
Branże: wszystkie branże, przede wszystkim branże z dziedziny techniki ochrony środowiska oraz branża energetyczna


10.07.2009: Strzeleczki i Bitburg-Land - partnerstwo na medal.
Z okazji obchodów 10-lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Strzeleczki (województwo opolskie, powiat krapkowicki) oraz gminą związkową Bitburg-Land (kraj związkowy Nadrenii-Palatynatu, powiat Bitburg-Prüm) w regionie Eifel gościła z czterodniową wizytą ponad 90-osobowa delegacja ze Śląska Opolskiego.

W dniu 10 lipca 2009 roku w Biersdorf am See odbyła się oficjalna uroczystość obchodów rocznicowych, w której wzięło udział ponad dwieście osób: mieszkańców obu gmin, przedstawicieli władzy, zaprzyjaźnionych szkół a także ochotniczych straży pożarnych. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w obchodach uczestniczył reprezentant województwa dr Przemysław Łebzuch (Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn.

Spotkanie zostało otwarte przemówieniem Leo Hülpesa – zastępcy burmistrza gminy związkowej Bitburg-Land oraz Bruno Kurpiela – wójta gminy Strzeleczki. Obaj podkreślali wagę i znaczenie partnerstwa dla mieszkańców gmin i podsumowywali efekty tej niezwykle owocnej i wielopłaszczyznowej współpracy, która w międzyczasie dotyczy takich aspektów jak wymiana młodzieży z dwóch zaprzyjaźnionych gimnazjów, współpraca młodzieżówek ochotniczej straży pożarnej, współpraca w ramach związków wędkarskich, ale przede wszystkim międzynarodowe spotkania mieszkańców obu gmin. W okresie dziesięciu lat nawiązały się setki prawdziwych przyjaźni między mieszkańcami naszych gmin – podkreślał w kolejnym wystąpieniu Josef Junk, przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Bitburg-Land – Strzeleczki. Junk już szesnastokrotnie gościł na Opolszczyźnie i jak sam stwierdził, pobyt w naszym regionie za każdym razem przepełniony był ogromną gościnnością i serdecznością gospodarzy.

W trakcie imprezy jubileuszowej goście mieli okazję wysłuchać także sprawozdań dotyczących partnerstwa gimnazjów oraz ochotniczej straży pożarnej. Niezwykle miłym akcentem było wręczenie odznaczeń za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy Krzysztofowi Kalecie – komendantowi i prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Strzeleczkach oraz Markowi Kalińskiemu – wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Strzeleczkach. Ostatnim punktem spotkania był koncert orkiestry dętej z miejscowości Biersdorf, której udało się porwać do wspólnej zabawy polską i niemiecką młodzież.

03-05.07.2009: Opolskie na obchodach dni Nadrenii-Palatynatu.
Województwo Opolskie po raz kolejny zaproszone zostało do udziału w dorocznych obchodach dni Nadrenii-Palatynatu, które miały w tym roku miejsce w Bad Kreuznach, znanym kurorcie położonym nad rzeką Ahr. Organizatorzy imprezy, która obfitowała m. in. w koncerty wielu znanych gwiazd muzyki, mogli się w tym roku poszczycić wyjątkowo dużą liczba zwiedzających, która przekroczyła 350 000.

Stoisko opolskie obsługiwane przez Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn znajdowało się tradycyjnie już we wspólnym pawilonie wystawowym kancelarii państwa Nadrenii-Palatynatu, Unii Europejskiej oraz francuskiego regionu partnerskiego - Burgundii. Dorośli uczestnicy festynu mogli się tam zapoznać z materiałami informacyjnymi o naszym regionie przygotowanymi przez Departament Promocji Regionu i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a najmłodsi chętnie brali udział w przygotowanych przez wystawców grach wygrywając przy tym opolskie słodycze oraz drobne upominki i gadżety reklamowe związane z Województwem Opolskim lub Unią Europejską.

Stoisko, podobnie jak w poprzednich latach, odwiedziło bardzo wielu Polaków mieszkających w Niemczech oraz Niemców polskiego pochodzenia. Pytali o turystykę w naszym regionie, w tym głównie o bazę noclegową i warunki rekreacyjne. Wśród osobistości, które w trakcie trzydniowej imprezy odwiedziły opolska reprezentację był m. in. premier landu Nadrenia-Palatynat Kurt Beck, prezydent nadreńskiego Landtagu – Joachim Mertes oraz bardzo wielu deputowanych i lokalnych polityków.

30.06.2009: O współpracy gospodarczej w Akwizgranie.
Dn. 30 czerwca 2009 odbył się w Akwizgranie polsko-niemiecki Dzień Gospodarki poświęcony potencjałowi Polski jako zagranicznemu partnerowi gospodarczemu. Opolskie zaprezentowało się tam w charakterze wzorcowego regionu pod względem wymiany i dialogu gospodarczego.

Akwizgran to 250-ciotysięczne miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, które jest siedzibą wielu firm elektrotechnicznych i spożywczych. Do siedziby Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) w Akwizgranie, która podjęła się wraz z polskimi instytucjami organizacji spotkania, przybyli lokalni przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z Polską i poszukujący kontaktu z przedstawicielami polskiej gospodarki i administracji. Uczestnicy, wśród których byli nawet reprezentanci firm z Chin, pytali często o praktyczne aspekty wymiany handlowej związane choćby z podatkami na produkty eksportowane z innych krajów do Polski.

Na pytania uczestników tegorocznego Dnia Gospodarki w Akwizgranie odpowiadali: konsul Małgorzata Wejtko (I Radca i Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii), konsul dr Bronisław Jaworski (I Sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii), Thomas Urbanczyk (prawnik i członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, AHK), dr Waldemar Joschko (prawnik i referent) oraz dr Przemysław Łebzuch (opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn).

Z Izbą Przemysłowo-Handlową (IHK) w Akwizgranie Biuro Współpracy Gospodarczej nawiązało pierwsze kontakty już w 2008 roku. Nasz udział w czerwcowej imprezie promocyjnej polskiej gospodarki nie jest z pewnością ostatnim tego typu projektem w Akwizgranie.

26.06.2009: Opolskie zachwyciło Niemców kulinarnym kunsztem.
„à la région“ to festiwal kulinarny odbywający się co dwa lata w powiecie Ren-Hunsrück niemieckiego kraju związkowego Nadrenia-Palatynat będący swojego rodzaju forum wystawienniczym, na którym prezentują się lokalni winiarze, gastronomowie, hotelarze oraz producenci artykułów spożywczych. Do udziału w ostatnim festiwalu kulinarnym, który miał miejsce 26 czerwca 2009 r. w Kirchberg, zaproszono po raz pierwszy region partnerski Nadrenii-Palatynatu - Województwo Opolskie.

„à la région“
to jedna z najbardziej znanych tego rodzaju inicjatyw regionalnych Nadrenii-Palatynatu, która promuje przede wszystkim lokalną branżę gastronomiczną i produkty spożywcze wytwarzane na terenie powiatu Ren-Hunsrück, popularyzuje tradycyjną kuchnię oraz wspiera lokalną bazę turystyczną i hotelarską. Pierwotnie zadania promocyjne obejmowały obszarowo najbliższy region i jego mieszkańców, obecnie „à la région“ poszerza swoją grupę docelową nawiązując kontakty z innymi regionami Niemiec oraz z zagranicą. Fakt ten sprzyja marketingowi regionalnemu, promocji gospodarczej oraz pielęgnowaniu zapomnianych w dużej mierze tradycji . Zagraniczni uczestnicy mają z kolei wyjątkową szansę na popularyzację własnej kultury, turystyki i oczywiście produktów regionalnych przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Wyjątkowe było z tego względu zainteresowanie mediów tegoroczną edycją „à la région“, która miała w tym roku szczególną oprawę z uwagi na swoją wyjątkową lokalizację: historyczny plac targowy w Kirchberg, mieście będącym najstarszą osadą ludzka pomiędzy Mozelą a Renem, o której pierwsze wzmianki pochodzą z I wieku po Chrystusie.

Znaczenie wydarzenia podniósł też fakt, iż na festiwal kulinarny przybył po raz pierwszy tak wysoki rangą polityk, jak wicemarszałek Województwa opolskiego Józef Kotyś, który powitany został serdecznie przez burmistrza Kirchberg Haralda Rosenbauma, inicjatora i głównego organizatora „à la région“ Gerharda Stümpera oraz wiele innych osobistości ze świata polityki i gospodarki. W pobliskim ratuszu miało też miejsce spotkanie marszałka z przedstawicielami lokalnej władzy, podczas którego politycy dyskutowali o możliwościach zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi regionami także w innych obszarach, m.in. w obszarze gospodarczym. Burmistrz Rosenbaum zadeklarował chęć nawiązania partnerskich stosunków z gminą z naszego województwa. Marszałek Kotyś obiecał osobiście zająć się poszukiwaniami odpowiedniego partnera w naszym regionie.

W tegorocznej edycji „à la région“ województwo opolskie po raz pierwszy dostąpiło zaszczytu udziału w tym wyjątkowym święcie kulinarno-degustacyjnym. Opolszczyzna reprezentowana była przez szefa kuchni restauracji „Debiut” opolskiego hotelu „Festival” Krzysztofa Kołodzieja, który wykazał się niezwykłym kunsztem kulinarnym przygotowując na stoisku opolskim regionalne specjały rodem ze Śląska: pierś z kaczki marynowaną w winie i w goździkach, podaną na czerwonej kapuście wraz z kluskami na parze (buchty) w aromatycznym sosie wiśniowym. Opolskie smakołyki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych uczestników, którzy pragnęli skosztować nie obecnej do tej pory na festiwalu kulinarnym kuchni ze Wschodniej Europy. Niemcy nie kryli zachwytu unikalnym połączeniem smakowym przyrządzonych potraw, do których mieli okazję degustować najwyborniejsze regionalne wina znad Renu i Mozeli. Opolskiego mistrza sztuki kulinarnej Krzysztofa Kołodzieja wspierali w przygotowaniu potraw dla uczestników festiwalu: Tomasz Szaforz – kucharz restauracji „Debiut” oraz Danuta Kupiecka z działu marketingu Hotelu „Festival”.

Podczas kilku godzin festiwalu opolski namiot kuchenny był oblegany przez uczestników pragnących spróbować naszych specjałów. Fakt ten jak i ilość wydanych porcji, która przekroczyła 750 sztuk, oraz nieustające pochwały dla naszej drużyny gastronomicznej ze strony gości i niemieckich kucharzy był powodem do dumy dla całej naszej delegacji, a przede wszystkim obecnej na imprezie właścicielki Hotelu „Festival” oraz Restauracji „Debiut” Emilii Wójcik.

Produkty wykorzystane przy kreowaniu potraw na opolskim stoisku przygotował i dostarczył hotel „Festival” w Opolu, a udział opolskiej reprezentacji w „à la région“ 2009 koordynowany był przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Hahn. Koszty pobytu polskiej reprezentacji oraz udziału w „à la région“ przejęła strona niemiecka, natomiast przejazd delegacji sponsorowało biuro podróży „Sindbad” z Opola reprezentowane przez Krystynę Gajek.

Na wspólnym stoisku promocyjnym Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu oraz Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Hahn prezentowane były liczne materiały informacyjne o regionie opolskim dostarczone przez Departament Promocji Regionu i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Ten olbrzymi sukces podczas opolskiej premiery na festiwalu „à la région“ z pewnością przyczynił się do tego, że reprezentacji opolskiej nie zabraknie również w kolejnych edycjach tej prestiżowej imprezy gastronomicznej.

03-06.06.2009: Skuteczna odnowa wsi – jak robią to inni.
Grupa burmistrzów, wójtów i sołtysów z województwa opolskiego, którym towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i lokalnych inicjatyw, udała się w dniach od 3 do 6 czerwca 2009 roku na wyjazd studyjny do niemieckiego regionu partnerskiego Opolszczyzny Nadrenii-Palatynatu, gdzie z niezwykłą gościnnością i zaangażowaniem przyjęci zostali m.in. przez przedstawicieli lokalnych władz oraz mieszkańców.

Tematyka wyjazdu i związane z nim spotkania koncentrowały się na rozwoju i odnowie wsi oraz planowaniu na obszarach wiejskich. W tym celu uczestnicy odwiedzili gminy przodujące w tym względzie w Nadrenii-Palatynacie, poznali ich historię, specyfikę i priorytety w strategii rozwoju oraz przekonali się o tym, jak skutecznie i przede wszystkim trwale ożywić gospodarczo i turystycznie obszary wiejskie.

Wyjazd studyjny rozpoczęła wizyta w firmie Hahn Kunststoffe położonej niedaleko lotniska Frankfurt-Hahn i specjalizującej się w produktach z recyklingu dla miast i gmin oraz wielu instytucji prywatnych i państwowych. Następnie grupa udała się do Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) we Frankfurcie-Hahn, gdzie zapoznała się z działalnością centrum oraz ofertą i projektami znajdującego się w nim Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego.

W kolejnych dniach pobytu goście z województwa opolskiego odwiedzili gminy: Damscheid, Wiebelsheim, Veldenz, Wolsfeld, Oberstedem oraz Meckel, gdzie poznali poszczególne projekty wykonane w ostatnich latach w ramach programu odnowy wsi, a także zaznajomili się z bieżącymi celami lokalnych władz odnośnie dalszego rozwoju obszarów wiejskich. W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy zwiedzili również nowopowstałą dzielnicę Trewiru Petrisberg oraz jedną z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Luksemburga – Kirchberg.

Wizytę studyjną zorganizował i koordynował Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Sportu Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu.

04.06.2009: Forum "Zagraniczne stosunki gospodarcze 2009".
W dniu 4 czerwca 2009 odbyło się w Moguncji doroczne forum „Zagraniczne Stosunki Gospodarcze” zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki Nadrenii-Palatynatu. Forum gospodarcze miało miejsce, podobnie jak w poprzednich latach, w centrum konferencyjnym ZDF-u, czyli drugiego kanału niemieckiej telewizji państwowej. Istotą tego międzynarodowego spotkania jest możliwość bezpośredniego dialogu pomiędzy przedstawicielami przemysłu a politykami przy udziale instytucji okołobiznesowych.

Forum „Zagraniczne Stosunki Gospodarcze 2009", w którym Województwo Opolskie - reprezentowane przez Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn - uczestniczy od dwóch lat, otwarła przemowa prezydenta Wspólnoty Roboczej Nadreńskich Izb Przemysłowo-Handlowych, który wskazał na cele i możliwości bezpośredniego dialogu gospodarczo-technologicznego. Minister Gospodarki Nadrenii-Palatynatu Hendrik Hering ocenił perspektywy stojące przed nadreńskimi przedsiębiorstwami w czasach przejściowej recesji finansowej.

W dalszej części forum miała miejsce dyskusja na podium z udziałem wysokich rangą przedstawicieli polityki, przemysłu i gospodarki, w której uczestniczyli minister Hering, przedstawiciel niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Technologii dr Karl-Ernst Brauner, przedstawiciel Rady Rzeczoznawców ds. Rozwoju Gospodarczego prof. dr Wolfgang Wiegard oraz dyrektor firmy Ruhl Energie & Umwelt GmbH Michael Ruhl.

Forum zakończyły spotkania dyskusyjne przedstawicieli instytucji gospodarczych m.in. z takich krajów jak Niemcy, Kanada, Francja, Maroko czy Rosja. Uczestnicy forum mogli je nie tylko śledzić na telebimach, ale również aktywnie w nich uczestniczyć poprzez zadawanie pytań.

Udział naszego regionu w forum możliwy był dzięki wsparciu Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) Nadrenii-Palatynatu we Frankfurcie-Hahn, które udostępniło nam również swoją powierzchnię wystawienniczą na stoisku informacyjnym. Uczestnicy spotkania mieli więc okazję zarówno do zapoznania się z materiałami informacyjnymi o gospodarce województwa opolskiego jak i możliwość konsultacji z reprezentantem regionu.

27.05.2009: Spotkanie przedsiębiorców regionu Hunsrueck.
27 maja 2009 roku odbyło się organizowane co kwartał spotkanie przedsiębiorców przy Regionalnej Radzie ds. Gospodarki okręgu Ren-Hunsrueck z udziałem reprezentantów mających swoje biura w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej w Hahn.

Przedsiębiorcy niemieccy i pracownicy Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), w tym przedstawiciel Opolszczyzny, gościli w firmie przewoźniczej Bohr-Gruppe, która na spotkanie rady udostępniła swoje pomieszczenia konferencyjne. Uczestnicy wysłuchali trzech prezentacji: Wolfgang Zorn przedstawił najważniejsze aspekty dotyczące prawa podatkowego obowiązującego oddziały firm niemieckich w krajach Wschodniej Europy, Diana Simeonowa przedstawiła informację na temat sytuacji gospodarczej w Bułgarii i możliwości inwestycyjnych w tym kraju.

Największe zainteresowanie wywołała jednak prezentacja na temat rozwoju lotniska we Frankfurcie-Hahn, którą przedstawił dyrektor działu markentingu lotniska Udo Preissner. Dyskusja, jaka miała po niej miejsce, była ważna również dla naszego województwa, które od 2006 roku posiada reprezentację w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Jak zapewniał Preissner, już wkrótce zostaną przeprowadzone działania, które ułatwią pracę, ale także unowocześnią infrastrukturę wokół centrum. W ciągu kolejnych kilku miesięcy lotnisko zobowiązało się do poprawy sytuacji związanej z łączami telekomunikacyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku, w którym siedzibę ma Opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej. M.in. planowana jest budowa połączenia budynku z halą odlotów, co w dużym stopniu ułatwi dotarcie do naszej siedziby i z pewnością wpłynie na lepszą promocję naszego przedstawicielstwa wśród podróżujących, wśród których z roku na rok wzrasta liczba klientów biznesowych.

Po oficjalnej części spotkania uczestnicy mieli możliwość do wymiany poglądów na poruszone tematy oraz do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami krajów Europy wschodniej. Pracownik Biura Współpracy Gospodarczej polecał oferty opolskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z niemieckimi firmami.

27.05.2009: Nowe oferty współpracy.
Po raz kolejny w tym roku Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii Palatynatu (MOEZ) zorganizowało 27 maja 2009 dzień spotkań z przedsiębiorcami. Tym razem do dyspozycji zaproszonych gości z Niemiec stali reprezentanci siedmiu krajów: Chorwacji, Węgier, Czech, Litwy, Rosji, Białorusi oraz Polski.

Województwo Opolskie reprezentowane było przez pracownika Biura Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn, który przeprowadził rozmowy z przedstawicielami sześciu przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami naszego regionu. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ofertami współpracy umieszczonymi na stronie biura pod adresem www.opolskie.de/oferty oraz przesyłanie własnych zgłoszeń i ofert handlowych lub kooperacyjnych, które będą wykorzystane m.in. podczas kolejnego spotkania z przedsiębiorcami w MOEZ planowanego na 29 lipca 2009. Nowe oferty z naszego regionu publikujemy również na niemieckojęzycznej części strony.

25.05.2009: Otwarcie przedstawicielstwa krajów bałkańskich.
W dniu 25 maja 2009 roku w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu we Frankfurcie-Hahn (MOEZ), gdzie swą siedzibę ma także opolska reprezentacja, miało miejsce otwarcie Biura Kooperacyjnego Południowo-Wschodniej Europy, przedstawicielstwa Organizacji Średnich Przedsiębiorstw Bałkanów zrzeszającej 20 izb rzemieślniczych z 10 krajów południowo-wschodniej Europy tj. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Kosowa, Macedonii, Montenegro, Mołdawii, Rumunii i Serbii. Podczas uroczystości otwarcia w MOEZ gościło wielu przedstawicieli polityki i biznesu Nadrenii-Palatynatu. Nie zabrakło również kilkudziesięciu gości z krajów bałkańskich.

Fakt otwarcia nowego przedstawicielstwa w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej wpływa nie tylko na zwiększenie atrakcyjności powyższej instytucji wśród przedsiębiorców niemieckich, ale również skoncentrowanych wokół niej biur i tym samym opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej. Reprezentacje różnych państw skupione „pod jednym dachem” z jednej strony ze sobą konkurują, ale z drugiej strony działając wspólnie mają większą możliwość dotarcia do szerszej grupy przedsiębiorców, którzy - mając okazję na spotkanie w ciągu jednej wizyty kilkunastu reprezentantów - z pewnością chętniej poświęcą swój czas na przyjazd do Frankfurtu-Hahn. Ponadto zwiększyła się również oferta dla firm opolskich. Już podczas pierwszego spotkania reprezentanta Opolszczyzny z dyrektorem Biura Kooperacyjnego Południowo-Wschodniej Europy Simeonem Dimitrovem doszło do porozumienia dotyczącego ścisłej współpracy w zakresie wymiany ofert firm z województwa opolskiego oraz firm bałkańskich. Przedsiębiorcy opolscy zainteresowani współpracą z państwami reprezentowanymi przez nowopowstałe biuro mogą od zaraz przesyłać swe oferty i zapytania handlowe bezpośrednio w języku niemieckim do Biura Kooperacyjnego (dane poniżej) lub w języku polskim do Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Hahn.

Simeon Dimitrov
Kooperationsbüro Süd-Ost-Europa

Mittel- und Osteuropazentrum Rheinland-Pfalz
Geb. 890, D-55483 Hahn-Flughafen
Tel. (+49) 06543 - 50 94 38
Fax. (+49) 06543 - 50 94 39
Email:
kooperationsbuero-soe@moez-rlp.de
Internet:
www.moez-rlp.de

17-20.05.2009: Wizyta naukowców z Politechniki Opolskiej.
W dniach od 17 do 20 maja 2009 r. w niemieckim regionie partnerskim województwa opolskiego Nadrenii-Palatynacie oraz w Luksemburgu przebywała z wizytą studyjną grupa naukowców z Politechniki Opolskiej.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego „Parki technologiczne w Nadrenii-Palatynacie” odwiedzili m.in. Park Naukowy Petrisberg oraz Centrum Technologiczne w Trewirze, gdzie zapoznali się z historią, strukturą i sposobem funkcjonowania ww. instytucji oraz korzyściami wynikającymi z przeprowadzanych przez nie projektów. Następnie grupa przyjęta została przez ambasador RP w Wielkim Księstwie Luksemburga dr Barbarę Labudę, która podzieliła się z gośćmi swoimi doświadczeniami w pracy dyplomatycznej na terenie księstwa, we współpracy z luksemburską administracją państwową oraz z opolskim Biurem Współpracy Gospodarczej (BWG) w Hahn. W kolejnej części wizyty opolscy naukowcy udali się do luksemburskiego Parku Energetycznego w Remerschen położonego w gminie Schengen, który wykorzystuje do produkcji energii naturalne ciepło ziemi oraz energie słoneczną.

W następnym dniu wizyty uczestnicy odwiedzili Centrum Energetyczne w Morbach – teren byłego, amerykańskiego składowiska broni przekształcony w nowoczesne centrum energii odnawialnej i technologii środowiskowej. Istotnym punktem programu była również wizyta w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) Nadrenii-Palatynatu połączona z prezentacjami na temat konwersji i rozwoju lotniska Frankfurt-Hahn, priorytetów w działalności MOEZ oraz o działalności opolskiej reprezentacji w Niemczech (BWG) i jej projektach. Pracownik Banku Inwestycyjno-Strukturalnego (ISB) w Moguncji przedstawil polskim gościom własne doświadczenia przy finansowaniu inwestycji oraz metody wspierania przedsiębiorczości i handlu zagranicznego w Nadrenii-Palatynacie. Zwiedzanie Centrum Ciepłownictwa Ekologicznego Nadrenii-Palatynatu w miejscowości Ohlweiler połączone było z wykładem na temat ogrzewania drewnem i energią słoneczną.

W ostatnim dniu wizyty poświęconym parkom technologicznym i powstawaniu firm oraz instytucji w środowisku uniwersyteckim naukowcy Politechniki Opolskiej udali się do Parku Technologicznego Towarzystwa Rozwoju Palatynatu (PRE-Park) w Kaiserslautern. Wyjazd studyjny zakończyła wizyta w jednej z najbardziej innowacyjnych i renomowanych placówek naukowo-badawczych na świecie – Instytucie Franhofera w Kaiserslautern, który specjalizuje się w eksperymentalnej inżynierii oprogramowania oraz w matematyce technicznej i użytkowej.

Wyjazd organizowany został przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn.

16.05.2009: Spotkanie robocze z ministrem gospodarki.
Dn. 16 maja 2009 miało miejsce spotkanie przedstawiciela województwa opolskiego w Niemczech dr Przemysława Łebzucha z nadreńskim ministrem gospodarki Hendrikiem Heringiem oraz przewodniczącymi Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Westerwaldzie (Nadrenia-Palatynat) Krystyną Koch oraz Ireną Jung.

Sobotnie spotkanie dotyczyło planowanej na jesień imprezy promocyjno-informacyjnej w Bad Marienberg, miasta gminnego w Westerwaldzie, z udziałem m.in. województwa opolskiego i pod patronatem ministra gospodarki Nadrenii-Palatynatu. Organizatorzy planują prezentację Polski na przykładzie wybranego regionu (Opolszczyzna) z naciskiem na tematy gospodarcze i inwestycyjne. Stąd też do Bad Marienberg zaproszeni zostanąprzede wszystkim przedstawiciele lokalnego przemysłu, handlu, usług i sektora finansowego.

Hendrik Hering jest politykiem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), którego okręg wyborczy znajduje się właśnie w Westerwaldzie. Od roku 2006 jest on Ministrem Gospodarki, Transportu, Rolnictwa i Uprawy Winorośli w gabinecie Kurta Becka.

Krystyna Koch
(pierwsza przewodnicząca Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Westerwaldzie) oraz Irena Jung (druga przewodnicząca) od wielu lat angażują się w swoim regionie w zacieśnienie przyjaźni polsko-niemieckiej organizując m.in. spotkania międzynarodowe, wspomagając polsko-niemieckie firmy, a także poprzez intensywną pracę charytatywną.

14.05.2009: Skuteczne zarządzanie ryzykiem a sukces.
14 maja 2009 r. w Moguncji odbył się kongres „Laenderrisiken 2009” z udziałem opolskiej reprezentacji. Poświęcony on był perspektywom niemieckiej gospodarki zagranicznej w kontekście ryzyka finansowego związanego z poszczególnymi krajami eksportowymi Niemiec, w tym Polski.

Kongres zorganizowany został przez Coface Deutschland, Dow Jones oraz F.A.Z.-Institut, a patronat nad nim objął premier kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu Kurt Beck. Opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn miało tam możliwość promocji regionu poprzez konsultacje z zainteresowanymi na stoisku informacyjnym Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) oraz udostępnianie uczestnikom licznych materiałów informacyjnych o gospodarce regionu.

Tematyka przemówień i dyskusji koncentrowała się na kwestiach ryzyka finansowego, zaufania do partnerów inwestycyjnych, efektywnych sposobów finansowania projektów zagranicznych oraz na kwestiach bezpieczeństwa inwestycji w krajach będących głównymi partnerami gospodarczymi Niemiec. Problemy te są w obliczu kryzysu finansowego niejednokrotnie głównym hamulcem przy podejmowaniu decyzji o ekspansji, stąd też organizatorzy zdecydowali się na przedstawienie licznym, zainteresowanym firmom i instytucjom aktualnych wskaźników ekonomicznych i rzeczywistego potencjału gospodarczego w poszczególnych krajach, a następnie podjęli się próby oceny państw docelowych pod względem ich ryzyka finansowego.

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są zdaniem zgromadzonych specjalistów również strefą dotkniętą ogólnoświatowym załamaniem na rynkach finansowych, jednak nadal dysponują one jako rynki gospodarcze ogromnym potencjałem i chłonnością, a istotną szansą na zniwelowanie skutków kryzysu i ożywienie wymiany gospodarczej byłoby w ich przypadku konsekwentne wprowadzenie wspólnej waluty unijnej EURO, na co do tej pory zdecydowały się wśród nowych członków UE jedynie Słowenia i Słowacja. Fakt ten obniżyłby zdaniem przemawiających na kongresie ekonomistów m.in. straty, jakie powoduje w ostatnim czasie niestabilny kurs wymiany oraz opłaty i prowizje za przewalutowania.

10.05.2009: Festyn europejski z udziałem Opolskiego.
W dniu 10 maja 2009 roku województwo opolskie prezentowało swój potencjał turystyczny i rekreacyjny na Europejskim Festynie Kulturalnym w bawarskiej miejscowości Neudrossenfeld.

Przy pięknej pogodzie mieszkańcy Dolnej Frankonii mieli okazję zapoznać się z muzyką, tańcem, kulturą, sztuką, atrakcjami turystycznymi oraz specjałami kulinarnymi różnorodnych regionów oraz krajów Unii Europejskiej. Przygotowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Górnej Frankonii (IHK Oberfranken) stoisko unijne informowało zwiedzających szczególnie o nowych krajach członkowskich UE, a także o historii i strukturach samej unii. Nie zabrakło również wielu akcentów polskich. Oprócz stoiska Województwa Opolskiego przygotowanego przez Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn na imprezie prezentowało się Towarzystwo Polsko-Niemieckie oraz Polskie Towarzystwo Kulturalne z Bayreuth.

Dzięki szerokiej ofercie broszur, map i innych materiałów informacyjnych na naszym stoisku goście festynu mieli okazję nie tylko poznać najciekawsze miejsca na Opolszczyźnie, ale także posmakować tradycyjnych polskich produktów spożywczych jak kaszanka, kiełbasa, ogórki kiszone oraz ciast upieczonych przez działaczy polonijnych towarzystw. Szczególną atrakcją wśród najmłodszych gości festynu były baloniki z opolskim logo, które można było dostrzec w rączce niemal każdego dziecka podczas festynu. Barwiły one tłum zwiedzających na kolor niebieski oraz żółty.

W trakcie festynu prezentowały się również grupy muzyczne z wielu krajów Europy. Niepodważalnie największe brawa otrzymał jednak polsko-ukraiński duet grający na skrzypcach i akordeonie, który zaprezentował najpiękniejsze melodie krajów wschodnioeuropejskich.

08.05.2009: Giełda kooperacyjna w Bayreuth.
W dniu 8 maja 2009 roku w Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK) Górnej Frankonii w Bayreuth odbyła się międzynarodowa giełda kooperacyjna pod hasłem „Szansę rozpoznać – szansę wykorzystać“ z udziałem firm z Województwa Opolskiego, Litwy, Austrii, Rumunii, Czech, Słowacji oraz Niemiec (przede wszystkim Bawarii oraz Saksonii). W giełdzie kooperacyjnej brały również udział opolskie instytucje okołobiznesowe, tj. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), Enterprise Europe Network (West Poland) przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" z Opola (EEN) oraz Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn (BWG).

Za organizację i pobyt przedsiębiorców opolskich w Bawarii odpowiedzialne były OCRG oraz EEN przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości”, a giełda kooperacyjna została otwarta przez prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Górnej Frankonii w Bayreuth dr Hansa Trunzera, który w swoim przemówieniu podkreślił, iż izba w Bayreuth nigdy dotąd nie miała okazji organizować giełdy kooperacyjnej, w której uczestniczyliby przedstawiciele tak wielu państw. Szczególnie gorąco przywitano gości z województwa opolskiego, którzy byli najliczniejszą delegacją zagraniczną. Słowo wstępne wygłosił również burmistrz miasta Bayreuth dr Michael Hohl. „Dzisiejsze spotkanie jest przykładem, że Europa się jednoczy, a chęć współpracy jest potwierdzeniem, że gospodarki naszych krajów potrzebują się nawzajem”, podkreślał Hohl.

Swoje uczestnictwo w giełdzie kooperacyjnej mogła zgłosić każda firma z naszego regionu. Już teraz gorąco zapraszamy wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa z Opolszczyzny do udziału w planowanych giełdach kooperacyjnych i kolejnych imprezach informacyjno-promocyjnych na terenie Niemiec. Szczegóły dotyczące terminów, miejsc i możliwości zgłoszenia publikowane są na naszej stronie internetowej.

07.05.2009: Prezentacja Opolskiego w Bawarii.
W dniu 7 maja 2009 zaprezentowany został gospodarczy potencjał Województwa Opolskiego podczas konferencji „Wspólnie w Europie“, która odbyła się w Neudrossenfeld na Bawarii. Impreza gospodarcza została przygotowana przez Izbę Przemysłowo-Handlową Górnej Frankonii mającą swoją główną siedzibę w mieście Bayreuth.

Głównym celem konferencji było przedstawianie bawarskim przedsiębiorcom szans nawiązania kooperacji gospodarczych z sąsiednimi krajami unii europejskiej a przede wszystkim wskazanie i przedstawienie instytucji oraz osób kontaktowych w tych państwach, których zadaniem jest wspomaganie firm zagranicznych we wszelkich kontaktach gospodarczych - począwszy od handlu, a skończywszy na inwestycjach.

Prezentację województwa opolskiego przygotował i przedstawił reprezentant województwa Opolskiego w Niemczech dr Przemysław Łebzuch. Wystąpienie zawierało informację na temat obecnej sytuacji gospodarczej na terenie naszego regionu, głównych gałęzi gospodarki, możliwości inwestycyjnych oraz możliwości dofinansowania firm na terenie naszego województwa. Nie zabrakło również wiadomości na temat instytucji okołobiznesowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego w Opolskiem. Szczegółowo omówione zostały przede wszystkim takie instytucje jak Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn. Prezentacja został przyjęta z dużym zainteresowaniem.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane także inne państwa oraz regiony. Na temat Rumunii wykład wygłosili dr Vladimir Ciobanasu z Ambasady Rumunii w Berlinie, Marco Walde – prezes Niemiecko-Rumuńskiej Izby Gospodarczej z Bukaresztu oraz dr Michael Brenscheidt – prawnik z kancelarii prawniczej Schindhelm Brenscheidt z Bukaresztu. Region Kaunas z Litwy przedstawił Edmundas Cylikas z Izby Gospodarczej Kaunas. Bruno Kracher natomiast mówił na temat możliwości kooperacyjnych z przedsiębiorcami austriackimi z regionu Burgenland. Przedstawicielka Izby Gospodarczej Eger/Cheb z Czech Kamila Heckowa zachęcała z kolei do współpracy z instytucją, którą reprezentowała. Ostatni wykład promował okręg Presov ze Słowacji jako region inwestycyjny. W konferencji uczestniczyły również liczne firmy z województwa opolskiego oraz przedstawiciel Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Roland Kulig.

05.05.2009: Opolskie na Kongresie Innowacji w Zagłębiu Saary.
Opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn zaproszone zostało do udziału w dorocznym „Kongresie Innowacji” 5 maja 2009 r. w Saarbruecken, stolicy niemieckiego kraju związkowego Zagłębie Saary. W kongresie uczestniczyli polscy i zagraniczni dyplomaci, przedstawiciele wielu regionów, firm, instytutów badawczych, nauki, polityki i szkolnictwa.

Celem zorganizowanego przez rząd kraju związkowego kongresu jest rozwój regionu poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii i nowatorskich impulsów na rzecz postępu i dalszego rozwoju Zagłębia Saary. Udział w kongresie odbywającym się już po raz trzeci wzięli m.in. premier kraju związkowego Peter Mueller, którego przemówienie otwarło imprezę, oraz minister gospodarki i nauki Joachim Rippel. Uczestnicy kongresu mieli okazję wysłuchać kilku wykładów na tematy gospodarcze i ekonomiczne, a także odwiedzić stoiska informacyjno-promocyjne licznych wystawców prezentujących własne technologie i produkty. Był czas na rozmowy indywidualne i nawiązywanie kontaktów pomiędzy uczestnikami.

Zagłębie Saary , w którym mieszka ok. 1 mln. mieszkańców, jest jednym z najmniejszych niemieckich krajów związkowych. Jest ono jednak regionem o bardzo wysoko rozwiniętym przemyśle (wydobycie węgla kamiennego, hutnictwo żelaza, przemysł metalowy i in.). Stąd też zainteresowanie współpracą z Polską jest bardzo duże, a województwo opolskie miało już w przeszłości okazję zaprezentować się zainteresowanym firmom w tamtejszej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

22.04.2009: Fundusze strukturalne szansą na inwestycje.
W stolicy kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu Moguncji miała miejsce 22 kwietnia 2009 r. impreza informacyjno-promocyjna z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, którzy zachęcali licznie zgromadzonych w Banku Inwestycyjno-Strukturalnym (ISB) przedsiębiorców niemieckich do inwestowania w województwie opolskim i do wykorzystywania przy ekspansji unijnych funduszy strukturalnych.

Fundusze strukturalne, które były głównym tematem spotkania w Niemczech, są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, zwanej też polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych, do których zaliczają się głównie najmłodsi członkowie unii. Możliwość korzystania z pieniędzy unijnych stwarza również ogromne szansę dla wzrostu zagranicznych inwestorów, którzy mogą w ten sposób sfinansować podjęte na terenie naszego kraju i regionu inwestycje zakładając tu podmioty gospodarcze i tworząc nowe miejsca pracy.

Prezentacje o funduszach strukturalnych, w których uczestniczyło aż 65 niemieckich i polskich przedsiębiorców, poprowadził Philipp Schultz, który odpowiedzialny jest w Banku Inwestycyjno-Strukturalnym (ISB) za projekty we Europie Środkowej i Wschodniej. W swojej mowie wstępnej Ulrich Dexheimer - dyrektor ISB oraz Małgorzata Wejtko - Konsul, I radca i Kierownik Wydziału. Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, podkreślali znaczenie i tradycję współpracy polsko-niemieckiej przytaczając wiele aktualnych danych z zakresu nadreńskiej oraz polskiej gospodarki. Joanna Kleszcz z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Justyna Barcz z Referatu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przedstawiły uczestnikom mechanizmy, korzyści i możliwości ubiegania się o środki finansowe z funduszy strukturalnych wyjaśniając przy tym niejasności, odpowiadając na szczegółowe pytania i precyzując strategie finansowania projektów inwestycyjnych przyjęte przez nasz kraj oraz województwo opolskie. Sonja Bauer z firmy doradczej AHP w Berlinie udzielała zgromadzonym praktycznych porad dotyczących formalnej strony składania podań o finansowanie z perspektywy firm niemieckich, które nie miały do tej pory kontaktów z polskimi partnerami handlowymi, urzędami lub dokumentami. Frank Pille z firmy Paul Schockemöhle Logistics, która zainwestowała w Opolskiem, zaprezentował uczestnikom historię i profil przedsiębiorstwa oraz jego początki w Polsce. Zachęcał jednocześnie do inwestowania właśnie na Opolszczyźnie podkreślając przy tym wyjątkowe walory regionu, wysokie kwalifikacje, znajomość języków i otwartość jego mieszkańców jak i doskonale przygotowane tereny inwestycyjne. Dr Hanno Stöcker z firmy doradczo-szkoleniowej Astare Consulting z Hamburga, który również od lat działa na terenie Polski, wskazywał na niezwykle ważną kwestię właściwego nawiązywania, budowania i zacieśniania kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami podkreślając przy tym, jak ustrzec się podstawowych błędów komunikacyjnych wynikających z różnic w mentalności obu narodów. Dr Przemysław Łebzuch z opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej w Hahn przedstawił prezentację na temat województwa opolskiego, podczas której uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualnymi danymi statystycznymi i wskaźnikami gospodarczymi naszego regionu, a także dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w kwestiach formalnych przy planowaniu inwestycji oraz jak znaleźć odpowiedni teren pod inwestycję. Franz Seiss z Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) w Hahn namawiał przedsiębiorców do korzystania z oferty informacyjnej i doradczej licznych biur krajów i regionów wschodnioeuropejskich mających swoją siedzibę w centrum, w tym biura opolskiego. W prezentacjach uczestniczył również konsul Zbigniew Burdzy z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, który wraz z BWG w Hahn oraz ISB zadbał o organizację imprezy i liczny udział w niej przedstawicieli firm z Niemiec i z Polski.

ZAPROSZENIE Green Ventures 2009 - giełda kooperacyjna dla firm z branży ochrony środowiska i energii odnawialnych
Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn prezentuje instytucje i firmy z Opolszczyzny, które zgłoszą chęć udziału w GREEN VENTURES 2009 - giełdzie kontaktów bezpośrednich dla przedsiębiorstw branży ochrony środowiska, która odbywa się w Poczdamie w dn. 10-12.06.2009.
Zapraszamy do udziału w giełdzie kontaktów bezpośrednich Green Ventures 2009 w Poczdamie (Niemcy) w dniach 10.06.2009-12.06.2009.

Z przyjemnością informujemy oraz zapraszamy Państwa do udziału w największej w Niemczech giełdzie kontaktów bezpośrednich skierowanej do przedstawicieli przedsiębiorstw działających w branży ochrony środowiska we wszystkich jej aspektach: od alternatywnych źródeł energii, poprzez budownictwo, projektowanie, aż po recykling oraz innowacyjne technologie. Udział biorą zarówno producenci jak również instytucje badawczo-rozwojowe i firmy usługowo-doradcze z całego świata poszukujące kontaktów, wejścia na rynek, nowych rozwiązań i kooperacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wykorzystania pełnego spektrum kooperacyjnego, od wymiany doświadczeń aż po transfer technologii.

Impreza kierowana jest do firm z następujących obszarów:

Woda, powietrze i ziemia:

•    Woda i ścieki, wodociągi, planowanie i zużycie;
•    Obiegi zamknięte;
•    Oczyszczanie powietrza i ziemi;
•    Usuwanie amunicji;
•    Geodezja;
•    Perspektywy;
•    Rekultywacja.

Energetyka i budownictwo:

•    Planowanie energetyczne (produkcja, dystrybucja, oszczędzanie);
•    Energie odnawialne;
•    Wytwarzanie energii cieplnej;
•    Wtórne odzyskiwanie energii cieplnej;
•    Izolacja;
•    Budownictwo ekologiczne i nowatorskie;
•    Architektura
•    Projektowanie;
•    Mechanizacja budownictwa;
•    Zarządzanie obiektami;
•    Infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itd.)
•    Modernizacja i restaurowanie;
•    Burzenie obiektów i recykling.

Recykling i materiały odnawialne:

•    Składowanie odpadów, transport i recykling;
•    Kompostowanie;
•    Surowce z odzysku i odpady - ich wykorzystywanie i zastosowanie;
•    Biologicznie odnawialne surowce.

Green Ventures (Poczdam 10-12 czerwca 2009) organizowane jest przez Kraj Związkowy Brandenburgii oraz Izbę Handlowo-Gospodarczą Poczdam.

Organizacją wyjazdu przedstawicieli Województwa Opolskiego zajmuje się  Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego) oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

W ramach Green Ventures odbędzie się Matchmaking (kojarzenie partnerów gospodarczych), gdzie każdy uczestnik ma dostęp do listy pozostałych uczestników, którzy na stronie internetowej www.green-ventures.de określili własne priorytety współpracy i sprecyzowali dziedzinę zainteresowań gospodarczych oraz cel swojego udziału (sprzedaż, kupno, inwestycja, technologia lub też inna forma współpracy). Na tej podstawie ustalane są terminy bezpośrednich rozmów przy ponumerowanych stolikach w specjalnie do tego celu przygotowanej sali konferencyjnej. W przypadku problemów językowych organizatorzy zapewniają Państwu tłumacza.

Koszty:

Udział w spotkaniu jest współfinansowany m.in. przez  Kraj Związkowy Brandenburgię, Unię Europejską oraz wielu innych sponsorów. Dzięki dotacjom unijnym jak również sponsorom symboliczny koszt uczestnictwa firm z Województwa Opolskiego w imprezie wynosi 50,00 euro od uczestniczącej osoby.

Świadczenia, które w ramach udziału zapewniają organizatorzy:

- Wprowadzenie podanego profilu uczestnika na stronę internetową,
- Wprowadzenie profilu firmy do katalogu giełdy,
- Udział w giełdzie kooperacyjnej/ustalenie terminów spotkań,
- Serwis tłumaczeniowy,
- Przyjęcia, spotkania i bufet obiadowy w dniu 10 i 11 czerwca,
- Wizyty w innowacyjnych zakładach regionu Berlin-Brandenburgia,
- Ewentualnie rezerwacja hotelu.
Nocleg oraz dojazd na własny koszt.

Pomocna kalkulacja kosztów Państwa pobytu:

- Koszty zakwaterowania w hotelu Seminaris Seehotel Potsdam wynoszą 89 euro za nocleg w pokoju ze śniadaniem od osoby (pokój dwuosobowy: 124 euro).
- Koszty przejazdu: Poczdam oddalony jest 450 km od Opola, zatem koszty podróży są niewielkie.
- Koszty uczestnictwa: 50 Euro

Program imprezy:

Środa, 10.06.2009

Miejsce: Seminaris Seehotel Potsdam.
Adres: In der Pirschheide 40, 14471 Potsdam

19.00: Uroczyste otwarcie giełdy wraz z poczęstunkiem

czwartek, 11.06.2009

9:00 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie spotkania przedsiębiorców

10:30-18:00 Bilateralne rozmowy przedsiębiorców

11:30-12:30 Obiad

19:00 Przyjęcie wydane przez kraj partnerski Rosję

piątek, 12.06.2009

8:30-16:00 Wizyty w innowacyjnych zakładach makroregionu
Berlin-Brandenburgia

Jak się zgłosić?

Bezpośrednio – wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku niemieckim na stronie internetowej www.green-ventures.de i poinformować o zgłoszeniu swego udziału Biuro Współpracy Gospodarczej (dane kontaktowe poniżej)

Poprzez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego lub Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Proszę skontaktować się z nami a my prześlemy Państwu formularz zgłoszeniowy w języku polskim. Załatwimy  nieodpłatnie wszystkie niezbędne formalności oraz pomożemy w rezerwacji hotelu.

Instytucje kontaktowe:

Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn
Osoba do kontaktu: dr Przemysław Łebzuch
Tel.: 0049 6543 509437, Fax: 0049 6543 509439
E-Mail: oppeln@moez-rlp.de

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
Osoba do kontaktu: Roland Kulig
Tel.: 077 4033643, Fax: 077 4033634
E-Mail: r.kulig@ocrg.opolskie.pl


Termin zgłoszenia: 30.04.2009

Dodatkowe informacje: www.green-ventures.de
(jęz. niem. i ang.)
27-29.03.2009: Opolskie na targach w Hesji.
 W dniach od 27 do 29 marca 2009 odbywaly się międzynarodowe targi turystyczne „Touristica” w Darmstadt, na których region opolski po raz kolejny zaprezentował w niemieckim kraju związkowym Hesja swoje atrakcje i aktualną ofertę turystyczną.

W ubiegłym roku targi turystyczne odbywające się w centrum naukowo-kongresowym „Darmstadtium” odwiedziło ponad 9 000 osób planujących urlop lub poszukujących kooperantów w branży turystycznej. W tym roku, ze względu na jeszcze bogatszą ofertę wystawienniczą, liczba zwiedzających prawie się podwoiła. Wystawiały się zarówno biura podróży, organizacje turystyczne, przewoźnicy jak i właściciele hoteli, pensjonatów, campingów, producenci regionalnych produktów spożywczych oraz przedstawicielstwa bardzo wielu regionów z Niemiec i z zagranicy.

Na stoisku opolskim, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Niemców i lokalnej polonii, bazę turystyczną województwa opolskiego prezentowali przedstawiciel województwa w Niemczech z Biura Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn oraz reprezentantka biura podróży Sindbad – laureata "Opolskiej Marki". Odwiedzający targi pytali o możliwości dojazdu, zaplecze hotelowe, kuracje, campingi i drogi rowerowe. Urlopem w Polsce najczęściej zainteresowane są nadal osoby urodzone na Śląsku lub ich potomkowie, jednak wzrasta liczba niemieckich rodzin poszukujących ciekawej i przystępnej oferty urlopowej połączonej z aktywnym wypoczynkiem i zwiedzaniem dużych miast. Materiały informacyjne i reklamowe przygotował Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego oraz Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu.


24.03.2009: Opolscy wirtuozi w Niemczech.
Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu zawitała 24 marca 2009 roku do najstarszego miasta w Niemczech – Trewiru. Wieczorny koncert w wypełnionym po brzegi kościele St. Paulus będący inicjatywą Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Trewirze oraz parafii był jednym z etapów całego cyklu koncertów na terenie Niemiec i Polski.

Wraz z chórem kameralnym szkoły im. Marii Ward oraz gimnazjum im. Willigissa z Moguncji młodzi wirtuozi wykonali w dwusetną rocznicę śmierci wybitnego austriackiego kompozytora Josepha Haydna oratorium „Stworzenie świata”. Jako soliści wystąpili: Kalliopi Patrona, Thomas Dewald, Bardo Menke oraz Oskar Koziolek. Nad całością czuwali dyrygenci Andreas Weith, Bardo Menke oraz Hubert Prochota, pod którego kierunkiem działa od 1988 roku Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. Zespół bierze czynny udział w znaczących imprezach kulturalnych na terenie województwa opolskiego, w innych ośrodkach kraju, a także za granicą.

Współpraca przy projektach artystycznych opolskiej szkoły muzycznej i niemieckiego chóru kameralnego z Moguncji ma już wieloletnią tradycję, a ożywiona wymiana kulturalna pomiędzy Opolszczyzną a Nadrenią-Palatynatem jest od lat ważną częścią rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy obydwoma regionami partnerskimi.

18.03.2009: Niemieccy chadecy w Hahn.
W dniu 18 marca 2009 roku w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) gościli deputowani Landtagu Nadrenii-Palatynatu z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) m.in. Heinz Hermann Schnabel – wiceprezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu, Alexander Licht – wiceprzewodniczący frakcji parlamentarnej CDU odpowiedzialny za sprawy gospodarcze oraz Hans Josef Bracht – dyrektor frakcji parlamentarnej CDU.

Podczas spotkania goście mieli okazję wysłuchać prezentacji Waltera Strutza – dyrektora MOEZ na temat sytuacji gospodarczej w Krajach Europy Wschodniej oraz działalności i roli jaką spełnia instytucja, którą kieruje wraz ze skupionymi wokół niej reprezentacjami regionów i krajów wschodnioeuropejskich. Chrześcijańscy demokraci mieli również okazję zapoznać się z działalnością opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej. Reprezentant województwa opolskiego dr Przemysław Łebzuch przedstawił obszerną prezentację na temat dokonanych projektów w roku 2008 oraz ostatnie dane gospodarcze dotyczące naszego regionu. Prezentacje były punktem wyjściowym do dyskusji na temat znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej i tym samym partnerskiego regionu jakim jest Województwo Opolskie dla gospodarki Nadrenii-Palatynatu. Spotkanie było przede wszystkim okazją do wymiana poglądów na temat funkcjonowania partnerstwa obu regionów i wzmocnienia międzyregionalnej wymiany gospodarczej. Przedstawiciel Opolszczyzny przedstawił szereg argumentów przemawiających za zintensyfikowaniem współpracy gospodarczej oraz przekonywał, że inwestycje w Polsce, na które często brak politycznej zgody, nie maja służyć likwidacji firm i miejsc pracy w Niemczech, lecz przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorstw niemieckich i polskich regionów.

12.03.2009: Eurodeputowany Martin Schulz z wizytą w Hahn.
W dniu 12 marca 2009 r. w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) gościł deputowany Parlamentu Europejskiego, przewodniczący grupy socjalistów Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Podczas swojego pobytu we Frankfurcie-Hahn Martin Schulz spotkał sie z ministrem gospodarki Nadrenii-Palatynatu Hendrikiem Heringiem, zwiedził lotnisko Frankfurt-Hahn oraz zapoznał się z działalnością Centrum Europy i skupionych wokół niego przedstawicielstw krajów i regionów wschodnioeuropejskich.

Na spotkanie z Martinem Schulzem w MOEZ przybyło wielu znanych gości z kręgów politycznych Nadrenii-Palatynatu, m.in. prezydent Landtagu Joachim Mertes, deputowana Landtagu Bettina Brueck, kandydat do Parlamentu Europejskiego Norbert Neuser, starosta powiatu Ren-Hunsrueck Bertram Fleck jak i wójtowie gmin i burmistrzowie miast regionu. Na sali nie brakowało także przedstawicieli regionalnych instytucji okołobiznesowych. Goście mieli okazję zapoznać się z działalnością MOEZ na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawionej przez dyrektora centrum Waltera Strutza oraz wysłuchać informacji na temat praktycznej działalności w strukturach MOEZ przedstawicielstwa opolskiego, litewskiego, łotewskiego oraz ukraińskiego.

Reprezentant województwa opolskiego Przemysław Łebzuch przedstawił region opolski oraz dokonania i cele Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego. Prezentacja została wysłuchana z wielkim zainteresowaniem i stała się okazją do dyskusji na temat roli regionalnych placówek zagranicznych dla rozwoju wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej. Eurodeputowany Schulz wyraził ogromny podziw dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za to, że już trzy lata temu dostrzegł, jak ważne jest posiadanie swojego przedstawiciela w zagranicznym regionie partnerskim i powołał do życia Biuro Współpracy Gospodarczej. „Ilość zrealizowanych projektów, wielowątkowa działalność oraz sukcesy biura są godne podziwu” – podkreślił Schulz. Eurodeputowany wskazał również na fakt, że państwa Unii Europejskiej muszą dążyć do rozwijania wspólpracy gospodarczej miedzy sobą, ale nie mogą zapominać o ważnym rynku wschodnim. W związku z tym życzył wszystkim pracownikom centrum oraz reprezentantom krajów i regionów wschodnioeuropejskich dalszych sukcesów we wzmacnianiu gospodarczej współpracy międzynarodowej oraz gratulował władzom Nadrenii-Palatynatu idei utworzenia centrum będącego platformą umożliwiającom intensyfikowanie kontaktów na linii wschód-zachód.

11.03.2009: Promocja regionu opolskiego w Dolnej Saksonii.
W dniu 11 marca 2009 roku województwo opolskie zaprezentowało się w Osnabrueck w Dolnej Saksonii. Spotkanie informacyjne pod hasłem „Udane interesy oraz inwestycje w Polsce“ zostało zorganizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Osnabrueck-Emsland.

Celem imprezy było przekazanie przedsiębiorcom niemieckim informacji na temat możliwości, szans oraz ewentualnego ryzyka związanego z aktywnością gospodarczą w Polsce oraz umożliwienie im nawiązania bezpośredniego kontaktu z ekspertami w tej dziedzinie z Polski.

Pierwszą prezentację pod tytułem „Polska – potencjał i szanse gospodarcze“ przedstawił Tomasz Urbańczyk – Dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Warszawy. Na temat działalności dolnosaksońskiej Service & Sales Desk Polska mówiła z kolei reprezentantka Dolnej Saksonii w Warszawie – Patrycja Kosta.
O doświadczeniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w naszym kraju relacjonował dyrektor BU Power System GmbH Matthias Bendel.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli okazję poznać województwo opolskie jako przykład regionu otwartego na współpracę gospodarczą z niemieckimi partnerami. Oprócz podstawowych informacji na temat naszego regionu reprezentant województwa opolskiego w Niemczech Przemysław Łebzuch przedstawił najnowsze dane i wskaźniki gospodarcze województwa jak i możliwości inwestycyjne w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Główny nacisk prezentacji położony został oprócz możliwości pomocy publicznej i preferencji dla przedsiębiorstw w obszarach stref przede wszystkim na pozostałe formy wsparcia finansowego pochodzącego ze środków unijnych, krajowych jak i regionalnych. Przedsiębiorcy saksońscy otrzymali również podstawowe informacje na temat działalności Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego oraz opolskich instytucji i organizacji otoczenia biznesu m.in. takich jak Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Centrum Obsługi Inwestora. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także późniejsze, indywidualne rozmowy z referentami.

Wizyta reprezentanta województwa w Dolnej Saksonii była okazją do spotkania się w przeddzień imprezy o Polsce 10 marca 2009 roku z tzw. „juniorami gospodarki“ w Osnabrueck, którzy zorganizowali spotkanie tematyczne „Polska - kraj o wysokim potencjale rozwoju gospodarczego“. Spotkanie mające charakter rundy dyskusyjnej oraz pytań związanych z naszym krajem trwało trzy godziny. Młodzi przedsiębiorcy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, która na tle innych krajów Europy Wschodniej, ale także Zachodniej, przedstawia się bardzo dobrze. W dyskusji oraz na pytania młodych przedsiębiorców oprócz reprezentanta województwa opolskiego w Niemczech odpowiadała Patrycja Kosta – dyrektor Biura Dolnej Saksonii w Polsce.

06.03.2009: Opolskie na targach w Pirmasens.
W dniu 6 marca 2009 r. Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn korzystając z zaproszenia Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu miało okazję zaprezentować województwo opolskie na targach Kulinaria & Lifestyle, które odbyły się w dniach 06.-08.03.2009 w Pirmasens. Odbywające się po raz siódmy targi zgromadziły tym razem 135 wystawców i ponad 13 000 zwiedzających.

Międzynarodowy charakter targów, co podkreśliła w swoim otwierającym targi przemówieniu dyrektor targów Elke Tronche, był zasługą Centrum Europy Środkowej i Wschodniej wraz ze skupionymi wokół tej instytucji reprezentacjami krajów i regionów Europy Wschodniej. W zeszłym roku zwiedzający mieli okazję posmakować regionalnego produktu opolskiego – kołacza, natomiast w tym roku można się było rozkoszować chlebem, słodyczami i innymi specjałami litewskimi. Na stoisku MOEZ goście targów mieli okazję nie tylko do degustacji, ale także do zapoznania się z ofertami turystycznymi różnych krajów, w tym oczywiście regionu opolskiego. Oferując liczne foldery turystyczne oraz broszurę wydaną przez Związek Śląskich Rolników „Opolskie Specjały“ reprezentant województwa opolskiego zachęcał do odwiedzania naszego regionu i poznania nie tylko jego atrakcji turystycznych, ale przede wszystkim tradycyjnej opolskiej kuchni oraz produktów regionalnych. Do podjęcia takich kroków zwiedzających zachęcały na początek dostępne na stoisku cukierki czekoladowe firmy Odra.
Międzynarodowe stoisko Centrum Europy Środkowej i Wschodniej odwiedziło także wielu ważnych i znanych gości, m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Leśnictwa oraz Ochrony Konsumenta Rządu Nadrenii-Palatynatu - Jacqueline Kraege, starosta powiatu Południowo-Zachodni-Palatynat – Hans Joerg Duppre oraz burmistrz miasta Pirmasens – dr Bernhard Matheis.

27.02.2009: Sympozjum gospodarcze w Hamburgu.
27 lutego 2009 roku z okazji wizyty premiera Donalda Tuska w Hamburgu odbyło się w sali plenarnej Izby Handlowej Hamburga sympozjum gospodarcze „Wzmocnić współpracę polsko-niemiecką – szanse w kryzysie“. Podczas sympozjum obok Gdańska, Nowej Soli oraz województwa lubuskiego reprezentant województwa opolskiego dr Przemysław Łebzuch przedstawił potencjał gospodarczy Opolszczyzny. Na przygotowanym stoisku promocyjnym uczestnicy sympozjum mieli okazję nie tylko zapoznać się z broszurami promocyjnymi, ale także zadać bezpośrednie pytania dotyczące współpracy gospodarczej z naszym województwem.

Gościem honorowym sympozjum był wiceminister gospodarki polskiego rządu Marcin Korolec. Spotkanie zgromadziło także wiele innych zacnych osobistości; na sympozjum obecni byli m.in.: Andrzej Osiak – Konsul Generalny RP w Hamburgu, Axel Gedaschko – senator, prezes Urzędu ds. Gospodarki i Pracy Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg, dr Peter Danylow – prezes zarządu Związku Europy Wschodniej i Środkowej, Frank Horsch – prezes Izby Handlowej Hamburga oraz Corinna Nienstedt – dyrektor Izby Handlowej Hamburga jak i wielu przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych.

Ponad 120 gości sympozjum miało okazję wysłuchać 7 prezentacji dotyczących tematów gospodarczych związanych z Polską oraz uczestniczyć w dyskusji, której motto brzmiało „Perspektywy do 2012 roku – wyzwania i szanse“.

Duże zainteresowanie imprezą przedsiębiorców niemieckich wskazuje na fakt, że Polska jako partner gospodarczy i region inwestycyjny ciągle nie traci na atrakcyjności. Liczne pytania dotyczące możliwości inwestycyjnych w naszym kraju pozwalają wyciągnąć wnioski, że pomimo ogólnoświatowego kryzysu wiele firm nie zaprzestaje planów zdobywania kolejnych rynków poprzez inwestycje i produkcję.

Sympozjum gospodarcze przygotowali: Izba Gospodarcza Hamburga, Konsulat Generalny RP w Hamburgu, Związek Europy Środkowej i Wschodniej oraz ASTARE Service GmbH.

23-24.02.2009: Wizyta delegacji z regionu Ren–Hunsrück.
W dniach od 23 do 24 lutego 2009 roku z wizytą w województwie opolskim przebywała trzyosobowa delegacja z niemieckiego regionu partnerskiego naszego województwa - Nadrenii-Palatynatu, w skład której wchodzili: Gerhard Stümper – dyrektor inicjatywy lokalnej „a la region“, Achim Kistner – dyrektor Gospodarczej Rady Regionalnej – Promocja Gospodarcza Regionu Ren-Hunsrueck oraz Frank Aussem – szef kuchni czterogwiazdkowej restauracji Schloss Rheinfels GmbH & Co. KG w miejscowości St. Goar. Wizyta została zainicjowana i przygotowana przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Hahn.

Celem roboczej wizyty było m.in. omówienie udziału restauracji Debiut jako reprezentanta województwa opolskiego w dorocznym festiwalu kulinarnym „a la region 2009“ w Kirchberg (Nadrenia-Palatynat) oraz nawiązanie bliższych kontaktów branżowych pomiędzy naszym województwem a regionem Ren-Hunsrück.

W pierwszym dniu wizyty goście z Niemiec odwiedzili m.in. firmę Transannaberg, której historię i profil przedstawili jej właściciele Mariola i Joachim Wiesiollek. Następnie członkowie delegacji uczestniczyli w uroczystej kolacji na zaproszenie Emilii i Ryszarda Wójcików w restauracji Debiut mieszczącej się w opolskim hotelu Festival. W trakcie spotkania omówiono z tamtejszym szefem kuchni Krzysztofem Kołodziejem szczegóły uczestnictwa w prestiżowej imprezie kulinarnej w Niemczech. Ponad sześciuset gości z kręgów polityki i biznesu kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu będzie miało okazje już 26 czerwca 2009 roku degustować przygotowaną przez opolskiego kucharza pieczoną pierś z kaczki. Atrakcją turystyczną dla gości w pierwszym dniu wizyty było m.in. zwiedzanie sanktuarium na Górze Św. Anny.

Drugi dzień wizyty poświęcony był kontaktom gospodarczym. W godzinach porannych gości w swym gabinecie przyjął Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś, który podkreślał w rozmowach znaczenie współpracy międzyregionalnej oraz zobowiązał sie w imieniu Urzędu Marszałkowskiego do dalszego wspierania wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczo-kulturalnemu obu partnerskich regionów.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i udział w rozmowie z dyrektorem OCRG Adamem Maciągiem oraz Rolandem Kuligiem – pracownikiem Wydziału Przedsiębiorczości i Informacji Europejskiej OCRG. Uczestnicy delegacji z Niemiec spotkali się również z dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Mateuszem Figlem oraz wicedyrektor tegoż departamentu Sabiną Gorzkullą-Kotzot. W trakcie przerwy w obradach Sejmiku, które miały w tym dniu miejsce, goście mieli okazję na rozmowę także z radnymi naszego województwa. W wyniku dyskusji określone zostały m.in. możliwe obszary współpracy odnoszące się do sektora turystyki, marketingu regionalnego, gastronomii, hotelarstwa oraz promocji regionalnych inicjatyw gospodarczych.

Członkowie delegacji odwiedzili również nadreńską reprezentację w województwie opolskim - Biuro Współpracy Gospodarczej Nadrenii-Palatynatu, gdzie spotkali się z jego dyrektorem, Jackiem Rogułą.

Do ważnego spotkania z punktu widzenia współpracy transregionalnej w ramach UE doszło z przedstawicielami fundacji Euro Country w Zakrzowie. Z Anetą Sałacką – prezesem fundacji, Rajmundem Frischko - wiceprezesem fundacji, Krystyną Helbin – członkiem rady fundacji i wójtem gminy Polska Cerekiew oraz dr Aleksandrą Szlagowską przedstawiciele regionu niemieckiego omówili konkretne projekty współpracy w ramach programów europejskich.

Szczególne podziękowania za współorganizację oraz dofinansowanie pobytu niemieckiej delegacji Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego kieruje do: Emilii Wójcik – Prezesa Zarządu i właścicielki hotelu Festival Sp. z o.o., Joachima Wiesiollka – właściciela firmy Transannaberg Wiesiollek J.M. Sp.j. oraz Anety Sałackiej – prezesa fundacji Euro Country.

16.02.2009: Spotkanie Przedsiębiorców Regionu Ren-Hunsrück.
16 lutego 2009 roku odbyło się dwunaste z kolei Spotkanie Przedsiębiorców Regionu Ren-Hunsrueck organizowane przez Regionalną Radę Gospodarczą regionu, w którym siedzibę ma opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej. Tym razem rolę gospodarza przejęła firma REKO Drzwi Automatyczne z miejscowości Doerth. Tematem spotkania były targi zagraniczne oraz inne sposoby nawiązywania przez firmy niemieckie kontaktów gospodarczych z zagranicznymi partnerami.

W dwunastej edycji spotkania, która zgromadziła 35 przedstawicieli okolicznych firm i tym razem nie zabrakło akcentu opolskiego. Reprezentant województwa przedstawił zgromadzonym gościom możliwości udziału w opolskich imprezach wystawienniczych oraz targowych jak i zapoznał przedstawicieli firm niemieckich z najnowszymi zapytaniami kooperacyjnymi z regionu opolskiego.

Ważnym tematem spotkania było również znaczenie giełd kooperacyjnych polegających na bilateralnych spotkaniach przedsiębiorców (dwustronne rozmowy biznesowe). Referat na powyższy temat przedstawił Wolfgang Treinen z Euro Info Center Trewir, który jest jednym z organizatorów giełdy kooperacyjnej organizowanej w ramach targów Contact w Luksemburgu. Wolfgang Treinen podkreślał, że giełdy cieszą się coraz większym zainteresowaniem i z roku na roku przybywa reprezentantów kolejnych krajów. Tutaj podkreślił m.in. udział opolskich firm, które dzięki aktywności polskich partnerów (BWG, OCRG oraz EEN w Opolu) coraz liczniej biorą udział w giełdach i tym samym wpływają na ich atrakcyjność dla firm niemieckich.

W 2009 roku firmy opolskie mogą również uczestniczyć w organizowanych giełdach na terenie Luksemburga, Niemiec oraz Belgii. Bliższe informacje dostępne na naszej stronie.

ZAPROSZENIE Giełda kooperacyjna b2fair - łatwy i wygodny sposób na nawiązywanie kontaktów biznesowych za granicą
Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn zaprasza firmy z woj. opolskiego do udziału w międzynarodowych giełdach kooperacyjnych:
 
- 20-24.04.2009 Hanower (Niemcy)
- 21-22.10.2009 Liege (Belgia)
- 26-27.11.2009 Luksemburg

Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy z woj. opolskiego do udziału w jednej z największych w Europie giełd kooperacyjnych b2fair. Ta cykliczna impreza, w której regularnie już uczestniczą firmy z Opolszczyzny, jest niezwykle cenną platformą kontaktów bezpośrednich skierowaną do przedsiębiorstw różnych branż. Przedstawiciele firm z całego świata umawiają się podczas giełdy na spotkania z wybranym wcześniej rozmówcą poszukując kontaktów, nowych rynków zbytu i kooperacji. Każdy uczestnik giełdy rejestrowany jest w specjalnej bazie danych podając dane o swojej firmie, cel udziału i aktualne zapotrzebowania, mając jednocześnie dostęp do listy pozostałych zgłoszonych firm. Matchmaking to łatwy i komfortowy sposób wymiany kontaktów biznesowych: każdy uczestnik może przed giełdą zapoznać się z profilem i zapotrzebowaniami innych przedsiębiorstw oraz ustalić ewentualne spotkanie, w którym, w razie potrzeby, będzie uczestniczył tłumacz. b2fair jest wyjątkową możliwością nawiązania kontaktu z bardzo wieloma przyszłymi kontrahentami zagranicznymi w bardzo krótkim czasie i przede wszystkim w jednym miejscu.
 
Wstęp na giełdę b2fair w Hanowerze, która odbywa się w tym roku w ramach popularnych na świecie Targów w Hanowerze ("Hannovermesse 2009"), kosztuje 175 EUR + 19% VAT, w Liege: 100 EUR, a w Luksemburgu 75 EUR. Zakwaterowanie w hotelu jednoosobowym w Hanowerze lub okolicy ze śniadaniem możliwe jest już¿ od 75 EUR z VAT-em. Rejestracja firm w katalogu gie³dy b2fair trwa do 17.04.2009. Bliższych informacji na temat możliwości udziału firm z woj. opolskiego w giełdzie kooperacyjnej b2fair w Hanowerze, Liege lub Luksemburgu uzyskają Państwo na stronie organizatora: www.b2fair.de (organizator oferuje zainteresowanym dwie wersje językowe strony: niemiecką i angielską) oraz kontaktując się z naszym biurem. Gorąco zapraszamy do udziału!

02-03.02.2009: Opolska delegacja z wizytą w Niemczech.
W dniach od 2 do 4 lutego 2009 roku z wizytą w Nadrenii-Palatynacie przebywała delegacja Urzędu Marszałkowskiego, której przewodniczył Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Goście z Opolszczyzny zostali zaproszeni przez prezydenta Landtagu Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu Joachima Mertesa do udziału w uroczystości obchodów dziesięciolecia powstania Związku Partnerskiego Nadrenia-Palatynat – Województwo Opolskie. W skład delegacji wchodzili m.in. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Ryszard Donitza, członek Zarządu Województwa Opolskiego Andrzej Kasiura oraz radni Województwa Opolskiego Bruno Kosak i Paweł Cieplik. Podczas dwóch dni pobytu przedstawiciele naszego regionu spotkali czołowych polityków regionu oraz najważniejszych przedstawicieli samorządu kraju związkowego.

W pierwszym dniu wizyty gości przyjął dyrektor Landtagu Nadrenii-Palatynatu dr Lars Brocker. W spotkaniu uczestniczyli również Zbigniew Burdzy – Konsul RP (Wydział Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii) oraz goście z partnerskiego regionu Burgundii. Prezydent Unii ds. Kooperacji pomiędzy Burgundią a Nadrenią-Palatynatem Francoise Elloy oraz sekretarz generalny Towarzystwa Partnerskiego Nadrenia-Palatynat – Burgundia Martine Durand-Kraemer rozmawiali z przedstawicielami województwa m.in. na temat możliwości nawiązania kolejnych partnerstw pomiędzy miastami i gminami obu regionów.

3 lutego marszałek wraz z delegacją odwiedzili Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu oraz Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego. Gości przywitał dyrektor centrum Walter Strutz, który korzystając z okazji wręczył marszałkowi przedłużenie umowy dotyczącej darmowego udostępnienia pomieszczeń biurowych centrum opolskiej reprezentacji w Niemczech. W sali konferencyjnej centrum delegacji przedstawiona została również prezentacja lotniska Frankfurt-Hahn, które jest przykładem udanej konwersji lotniska wojskowego na pasażerskie. Przedstawiciele samorządu mieli okazję nie tylko zapoznać się z wszystkimi wskaźnikami i danymi dotyczących portu lotniczego, ale naocznie przekonać się także podczas jego zwiedzania o ogromnej skali tej inwestycji i jej znaczeniu dla regionu.

Wizyta w powiecie Ren-Hunsrueck była także okazją do spotkania się z tamtejszymi przedstawicielami władzy m.in. z deputowanymi do Landtagu Bettiną Brueck oraz Thomasem Aulerem, ale także starostą powiatu Ren-Hunsrueck Bertramem Fleckiem, burmistrzem gminy związkowej i miasta Simmern Manfredem Faustem, wiceburmistrzem gminy związkowej i miasta Kirchberg Wolfgangiem Wagnerem oraz dyrektorem inicjatywy „a la region“ Gerhardem Stuemperem. Strona niemiecka zapewniła marszałka wraz z delegacją o znaczącej roli Biura Współpracy Gospodarczej dla rozwoju kontaktów pomiędzy ich powiatem a naszym województwem.

Kolejnymi punktami programu było spotkanie marszałka Józefa Sebesty oraz członka zarządu Andrzeja Kasiury z premierem Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu Kurtem Beckiem, spotkanie wiceprzewodniczącego Sejmiku Ryszarda Donitzy wraz radnymi Brunem Kosakiem i Pawłem Cieplikiem z prezydentem Landtagu Nadrenii-Palatynatu Joachimem Mertesem oraz z wiceprezydent Hannelore Klamm. W obu przypadkach głównym tematem spotkań był światowy kryzys gospodarczy i jego skutki dla naszych regionów. Marszałek Sebesta poruszył także temat inwestycji oraz intensyfikowania współpracy w sferze gospodarczej. Premier Beck zapewnił przedstawicieli zarządu województwa, że Opolskie jako region partnerski od lat jest najważniejszym partnerem Nadrenii-Palatynatu w Polsce i w przyszłości dołoży wszelkich starań aby współpraca między naszymi regionami była jeszcze bardziej szeroka i wielokierunkowa.

Kulminacją oficjalnej delegacji województwa opolskiego był udział w uroczystościach 10-lecia powstania Związku Partnerskiego Nadrenia-Palatynat -Województwo Opolskie, kierowanego przez Janinę Rassadin, która od samego początku istnienia towarzystwa angażuje się w rozwijanie współpracy między zaprzyjaźnionymi regionami, za co w 2004 roku otrzymała Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego“. Uroczystości z udziałem ponad 200 osób odbywały się w sali plenarnej Landtagu Nadrenii-Palatynatu. Zgromadzonych gości przywitał Prezydent Landtagu, a zarazem przewodniczący towarzystwa Joachim Mertes. Kolejnymi mówcami byli premier Kurt Beck, marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz przewodniczący Sejmiku Ryszard Donitza. Wszyscy mówcy podkreślali przede wszystkim fakt, że partnerstwo pomiędzy Województwem Opolskim a Krajem Związkowym Nadrenii-Palatynatu należy do niezwykle ożywionych i wzorcowych partnerstw, które z roku na rok owocuje coraz większą ilością cennych dla obu stron projektów w sferze kultury, gospodarki, edukacji itp.
Gościem honorowym uroczystości był m.in. Konsul Generalny RP Andrzej Kaczorowski. Imprezę uświetniły występy artystów fundacji Villa Musica Nadrenii-Palatynatu oraz znanego aktora oraz pisarza Steffena Moellera.

23-24.01.2009: Monocykliści z Chrzelic w Moguncji.
W dniach 23-24.01.2009 gościła w Moguncji (Nadrenia-Paltynat) sekcja monocyklistów (rowery jednokołowe) z Chrzelic, niewielkiej miejscowości na Opolszczyźnie w gminie Biała.

Sekcja została założona w 1970 roku przez Rajmunda Murlowskiego (1922-1978). Od 1973 roku związana z zastępem harcerskim przy SP w Chrzelicach, a w 1977 roku przeszła pod opiekę LZS. W 2004 roku sekcja zaczęła działać w ramach Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji przy Stowarzyszeniu ODNOWA WSI CHRZELICE, by w 2007 roku, podobnie jak trzydzieści lat wcześniej, ponownie przejść pod skrzydła LZS Chrzelice.

Młodzi sportowcy z naszego regionu brali udział w turnieju czterech partnerskich regionów: Województwa Opolskiego, Kraju Środkowoczeskiego, Burgundii i Nadrenii-Palatynatu. Organizatorami zjazdu i turnieju byli: Związek Sportowy Nadrenii-Palatynatu oraz Dom Burgundii w Nadrenii-Palatynacie we współpracy z Landtagiem, Kancelarią Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Departamentem Współpracy z Zagranicą i promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Niemiecko-Francuskim Związkiem Młodzieży. Patronat nad turniejem przejęli: premier Nadrenii-Palatynatu Kurt Beck oraz prezydent Landtagu Joachim Mertes.

Pokaz artystyczny sportowców z zaprzyjaźnionych regionów odbył się w dość nietypowym miejscu, a mianowicie w sali posiedzeń Landtagu. Imprezę otworzył prezydent Landtagu Joachim Mertes. Uczestników przywitali również: sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sportu – Roger Lewentz oraz prezydent Związku Sportowego Nadrenii-Palatynatu – Karin Augustin.

Występ sportowców z Chrzelic został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami. Dziewczęta i chłopcy z sekcji monocyklistów godnie zaprezentowali nasz region, za co w ramach uznania otrzymali od organizatorów puchar.

Ważnym punktem spotkania, nie tylko dla publiczności, ale także młodych sportowców, był występ mistrzyń świata w jeździe artystycznej na rowerze – Katrin Schultheis oraz Sandry Sprinkmeier.

18.01.2009: Noworoczne spotkanie polonijne w Kolonii.
18 stycznia 2009 roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii odbyło się Noworoczne Spotkanie Polonijne.

Na zaproszenie Konsula Generalnego Andrzeja Kaczorowskiego w spotkaniu uczestniczył także reprezentant województwa opolskiego Przemysław Łebzuch. Spotkanie uświetnił koncert chóru „Benediktus” z Wuppertalu oraz kwartet saksofonowy „Con Brio”.


11.01.2009: Powitanie Nowego Roku w Simmern.
11 stycznia 2009 roku odbyło się w mieście Simmern (Region Hunsrueck, Nadrenia-Palatynat) noworoczne spotkanie na zaproszenie starosty powiatu Simmern i zarazem burmistrza miasta Simmern Manfreda Fausta. W spotkaniu uczestniczyło kilkuset gości, w tym wielu polityków i znanych osobistości z Nadrenii-Palatynatu. Gościem honorowym był prezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu Joachim Mertes.

Tegoroczne spotkanie noworoczne odbyło się pod hasłem „ Kontakty gospodarcze z Europą Środkową i Wschodnią“ i dlatego też nie zabrakło na nim Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu oraz Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego.

Dyrektor centrum Walter Strutz przedstawił zaproszonym gościom prezentacje na temat działalności centrum oraz przedstawicielstw krajów jak i regionów z Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas dyskusji na scenie reprezentant województwa opolskiego dr Przemysław Łebzuch zachęcał do nawiązywania nowych kontaktów handlowych z Polską oraz podkreślał szczególną otwartość województwa opolskiego na kontakty z niemieckimi przedsiębiorcami. Obok województwa opolskiego na scenie zaprezentowali się: reprezentant Łotwy dr Sylvio Abrats, przedstawiciele firmy Activline GmbH & Co. KG Evelyn i Manfred Brosowski oraz przedstawiciel firmy dfh-haus Gruppe Uwe Beck. Obie firmy prowadzą szeroką działalność gospodarczą w Polsce, Rumunii, Węgrzech i Czechach.

Na stoisku naszego województwa we foyer nowoczesnej hali „Hunsrueckhalle Simmern“ uczestnicy spotkania mogli dodatkowo zapoznać się z naszą ofertą gospodarczą jak i turystyczną. Na początku spotkania na telebimie wyświetlono także film o regionie opolskim. Goście mieli okazję posmakować również produktów ze Wschodniej Europy m.in. opolskich kabanosów, które podano z łotewskim chlebem. Nasz produkt regionalny z Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Joachim Matejka cieszył się największym powodzeniem wśród podawanych specjałów kulinarnych. Na deser każdy z uczestników miał okazję spróbować opolskich cukierków z firmy Odra.