Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa

06.12.2007 Odznaka honorowa dla Danuty Dominiak-Woźniak
Dn. 06.12.2007 r. odznaką „Za zasługi dla Województwa Opolskiego“ uhonorowano Danutę Dominiak-Woźniak – Konsul Rzeczypospolitej Polskiej, Kierownik Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego w Kolonii.
Andrzej Kasiura – członek zarządu województwa opolskiego wręczył Danucie Dominiak-Woźniak – Konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, Kierownikowi Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii (WPHI), w imieniu marszałka oraz całego zarządu odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego“ podczas oficjalnego pożegnania Pani Konsul w siedzibie konsulatu w Kolonii, w którym uczestniczyło ok. 200 osób ze świata dyplomacji, polityki, nauki, gospodarki oraz kultury i sztuki. Odznaka honorowa została przyznana Pani Konsul z inicjatywy Józefa Kotysia – Wicemarszałka Województwa Opolskiego przede wszystkim za ogromne zaangażowanie tej niezwykle cenionej w Niemczech dyplomatki na rzecz promocji naszego regionu. Od początku powstania Biura Współpracy Gospodarczej przedstawicielstwo naszego województwa we Frakfurcie-Hahn mógło liczyć na jej pomoc w zawieraniu niezbędnych kontaktów gospodarczych.
CAŁOŚĆ (PDF)

 


29-30
.11.2007 PromoFood 2007 w Poczdamie
W dn. 29-30.11.2007 odbyło się w Poczdamie międzynarodowe spotkanie przedsiębiorców branży spożywczej PromoFood zorganizowane przez tamtejszą Izbę Przemysłowo-Handlową i inne niemieckie instytucje infrastruktury gospodarczej i administracji państwowej.
W tym roku główny nacisk położono na kontakty przedsiębiorców wschodnioniemieckiego kraju związkowego Brandenburgia z przedsiębiorcami z Polski. Impreza ta organizowana jest corocznie i przyciąga zainteresowanych z wielu krajów Europy, ale również z Chin, Tajwanu, Tunezji, Egiptu, Jordanii oraz Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy do uczestnictwa w giełdzie kooperacyjnej zaproszono województwo opolskie reprezentowane przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn. Reprezentant województwa otrzymał możliwość przygotowania we foyer Izby Przemysłowo-Handlowej stoiska informacyjnego, na którym zainteresowani mogli zapoznać się z walorami gospodarczo-turystycznymi naszego regionu oraz z ofertą pomocy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacji z opolskimi przedsiębiorcami. Każdy z uczestników PromoFood miał okazję na indywidualne, 25-minutowe rozmowy z wybranymi przez siebie partnerami.www.promofood.de 
27.11.2007 Dzień Przedsiębiorcy we Frankfurcie-Hahn
27.11.2007 r. w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) na lotnisku Frankfurt-Hahn odbył się „Dzień Przedsiębiorcy”. Przedstawiciele firm niemieckich planujących inwestycje na Wschodzie, import lub eksport mieli okazję do rozmów.
Przybyli przedsiębiorcy spotkali się z reprezentantami krajów i regionów, które mają swoje przedstawicielstwa w siedzibie Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ). W odbywających się cyklicznie konsultacjach gospodarczych MOEZ uczestniczą najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa niemieckie, pochodzące głównie z najbliższego regionu - Nadrenii-Palatynatu i okolic. Przedstawiciele handlowi i specjaliści ds. marketingu przedstawiają reprezentantom swoje propozycje współpracy gospodarczej albo składają zapotrzebowanie na konkretne materiały produkcyjne lub też gotowe produkty. Wiele firm niemieckich pragnie poprzez udział w tego typu imprezach zebrać informacje rynkowe, dane statystyczne lub adresy instytucji wspierających w kraju docelowym inicjatywy gospodarcze. Jest to z pewnością bardzo interesująca i nie wymagająca nakładów finansowych forma wstępnej analizy rynku i zapotrzebowania przy planowaniu ekspansji zagranicznej lub chęci stworzenia autoryzowanej sieci sprzedaży we Wschodniej Europie. W ostatnim „Dniu Przedsiębiorcy” w MOEZ wzięły udział reprezentacje następujących państw i regionów: Białoruś, Estonia, Łotwa, Gdańsk oraz Opolszczyzna reprezentowana przez nasze biuro (BWG). Nowe oferty współpracy opublikujemy już wkrótce na naszej stronie.20-22
.11.2007 Forum Przedsiębiorców w Luksemburgu
Województwo opolskie po raz pierwszy – i jako jedyny region Polski – uczestniczyło w "Forum Przedsiębiorców" w Luksemburgu odbywającym się od 20 do 22 listopada w ramach międzynarodowych targów specjalistycznych "Contact".
Na zaproszenie Biura Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie - Hahn w giełdzie kooperacyjnej z udziałem reprezentantów kilkuset firm z 15 regionów europejskich uczestniczyły następujące firmy opolskie:
- Izba Gospodarcza Śląsk z Opola
- Bis Multiserwis z Krapkowic
- Autoryzowany serwis Bosch - Kania Auto-Service ze Starych Kotkowic
- Industrie Service Pakosz ze Strzelec Opolskich
"Forum Przedsiębiorców" jest największą platformą kontaktów biznesowych w regionie, która z roku na rok się powiększa m.in. poprzez udział nowych państw, takich jak Wielka Brytania, Irlandia, Holandia czy Polska. Stało się to możliwe dzięki włączeniu w tym roku "Forum Przedsiębiorców" do targów specjalistycznych "Contact" odbywających się w tym samym czasie na terenie kompleksu targowo-wystawowego LUXEXPO. Plusem dla wystawców i zwiedzających jest możliwość udziału w obu imprezach jednocześnie.
 CAŁOŚĆ (PDF)
Oficjalna strona forum20-22
.11.2007 Opolskie na targach w Luksemburgu
W dniach 20 do 22.11.2007 Województwo Opolskie rozpoczęło uczestnictwo w międzynarodowych targach specjalistycznych  "Contact" w Wielkim Księstwie Luksemburga. Przedsięwzięcie to odbywa się pierwszy raz w kompleksie wystawowym Luxexpo.
Idea udziału Opolszczyzny w targach  "Contact"  zainicjowana została przez położone dość niedaleko księstwa Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn. W organizacji uczestnictwa wspomaga nas Euro Info Centre w Trewirze (EIC) - jedna z instytucji, dzięki której już od lat w regionie nadgranicznym Niemiec, Francji, Belgii i Luksemburga organizowane są wspólne, międzynarodowe giełdy kooperacyjne, targi i spotkania biznesowe.
   "Contact" są specjalistycznymi targami dla menedżerów, kadr kierowniczych oraz przedstawicieli firm z tzw. "Dużego Regionu" i odbywają się w sercu integrującej się Europy - Luksemburgu, w dzielnicy Kirchberg znanej jako europejskie centrum bankowe. Impreza ta to cykl wystaw, odczytów i spotkań biznesowych a jej tegoroczne motto brzmi "Jak wzmocnić konkurencyjność i innowacyjność mojego przedsiębiorstwa?." Na stoisku opolskim podczas targów "Contact" prezentowana jest bogata oferta informacyjna o gospodarce, turystyce i kulturze naszego regionu. Zagraniczni przedsiębiorcy mają możliwość wstępnej analizy profilu gospodarczego opolskiego przemysłu oraz sposobność do nawiązania kontaktów gospodarczych z firmami z województwa poprzez reprezentanta regionu w Niemczech - dr Przemysława Łebzucha.14-17
.11.2007 Wyjazd studyjny przedstawicieli Opolszczyzny
W dn. 14-17.11.2007 Nadrenię-Palatynat odwiedziła delegacja z Opolszczyzny odbywająca wyjazd studyjnych w ramach Europejskiej Akademii Regionów poświęcony tematowi: „Parki technologiczne oraz instytucje okołobiznesowe w Nadrenii-Palatynacie.”
Projekt sfinansowała niemiecka fundacja non-profit Hertie Stiftung, która od lat wspiera wysiłki na rzecz integracji europejskiej, a program wyjazdu przygotowało Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządu regionalnego oraz instytucji wspierających lokalną gospodarkę, którzy mieli okazję zapoznania się z priorytetami w rozwoju nadreńskich instytucji okołobiznesowych oraz ze strategią funkcjonowania i rolą tzw. parków technologicznych w rozwoju gospodarki. Delegacja odwiedziła m.in. Park Naukowy Petrisberg i Centrum Technologiczne w Trewirze, Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu w Hahn, Centrum Biznesu i Innowacji w Kaiserslautern, Park Towarzystwa Rozwoju Regionu Palatynat w Kaiserslautern (PRE-Park) oraz w Instytucie Fraunhofera – Instytucie Eksperymentalnej Inżynierii, Oprogramowania, Matematyki Technicznej i Użytkowej. Łącznie w wyjeździe studyjnym uczestniczyło 13 reprezentantów następujących instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej, Stowarzyszenie Rozwoju i Inicjatyw Lokalnych Gminy Gogolin, Stowarzyszenie Rozwoju i Gospodarki w Strzelcach Opolskich, Stowarzyszenie Odnowa Wsi Solec, Opolska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie A4.13.11.2007 Kongres "Empower Deutschland" w Kraju Saary
Dn. 13.11.2007 w Kraju Saary odbył się kongres gospodarczy "Empower Deutschland - innowacyjność źródłem nowej siły", na który Ministerstwo Gospodarki kraju związkowego Saarland zaprosiło opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej.
"Empower Deutschland" to impreza mająca na celu zarówno prezentację oraz szkolenie uczestników jak i możliwość nawiązania kontaktów gospodarczych. Organizatorzy zaprezentowali wielotysięcznej publiczności innowacyjne produkty rynkowe oraz projekty gospodarcze i turystyczne będące owocem udanej współpracy przemysłu z placówkami  szkolnictwa wyższego i instytutami naukowymi. Przedstawiono atuty dla gospodarki regionalnej i narodowej wypływające z inwestowania w nowe technologie i badania naukowe nad wynalazkami. Gospodarze kongresu - Ministerstwo Gospodarki i Nauki kraju Saary przyznali przy tej okazji doroczne nagrody dla najbardziej innowacyjnej szkoły i firmy wśród małych i średnich przedsiębiorstw regionu. Wyróżnienia tego dokonano w słynnej Hucie Żelaza w Voelklingen, która uznawana jest za unikatowe świadectwo historii techniki z przełomu XIX i XX w. Huta ta (obecnie otwarty dla zwiedzających park tematyczny na terenie 6 ha) była przez ponad 100 lat największym kompleksem przemysłowym przeróbki stali w Niemczech. Obecnie stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych regionu, która w 1984 r. została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. W kongresie uczestniczyli przedsiębiorcy, naukowcy, politycy, urzędnicy jak i przedstawiciele placówek dyplomatycznych z niemal wszystkich krajów Europy, w tym z Polski.25.10.2007 Opolskie na XVIII Salonie Gospodarczym w Kolonii
25.10.2007 odbył się XVIII Salon Gospodarczy w Wydziale Handlu i Inwestycji polskiego konsulatu w Kolonii - cykliczna impreza promująca polskie regiony w Niemczech organizowana od lat przez Danutę Dominiak Woźniak, kierownik Wydziału Handlu i Inwestycji konsulatu.
Poświęcony Opolszczyźnie Salon Gospodarczy w Kolonii został zorganizowany wraz z Biurem Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn. Motto spotkania brzmiało: "Opolskie - region wielu możliwości". Do udziału w salonie jako referenci zostali zaproszeni: Józef Kotyś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, który m.in. przekonywał zebranych na sali przedsiębiorców o korzyściach płynących z inwestycji w naszym regionie, dr Przemysław Łebzuch z BWG przedstawił w skrócie najważniejsze informacje o województwie opolskim i dokonał charakterystyki potencjału opolskiej gospodarki, Iwona Święch-Olender z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, która zaprezentowała OCRG i przekazała informacje na temat możliwości pomocy, jakiej mogą oczekiwać inwestorzy na Opolszczyźnie. Kai Hussmann z kancelarii prawniczej Dr. Petereit & Armbruster w Moguncji informował o różnicach prawnych między Polską a Niemcami. Ponadto liczni przybyli goście mieli okazję wysłuchać prezentacji Joachima Patolli, dyrektora oddziału Landesbank Baden-Wuertenberg w Warszawie na temat możliwości pomocy finansowej dla inwestujących na terenie naszego kraju. Josef Mayerhofer, dyrektor Haba-Beton, jako niemiecki inwestor opowiedział o swoich doświadczeniach w Polsce, a dokładniej - w Ujeździe w Opolskiem (...).CAŁOŚĆ (PDF)22.10.2007 Polski Dzień Gospodarczy w Kraju Saary
Izba Przemysłowo Handlowa sąsiadującego z Nadrenią-Palatynatem Kraju Związkowego Saary (Saarland) zorganizowała dla swych członków Polski Dzień Gospodarczy w Saarbruecken, który odbył się 22 października 2007 roku.
Celem spotkania było zaprezentowanie niemieckim przedsiębiorcom pełnego spektrum możliwości nawiązania współpracy z Polską, ale także przedstawienie mechanizmów "poruszania się" po polskim rynku. Na spotkanie zaproszono w Saarbruecken zaproszono reprezentanta województwa opolskiego w Niemczech - Przemysława Łebzucha, któremu umożliwiono przedstawienie Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Hahn.
Spotkanie zostało otwarte przez Bernharda Olschocka (Departament ds. Współpracy Międzynarodowej, IHK), który podkreślił znaczenie Polski w kontaktach gospodarczych Niemiec. Podczas trzygodzinnego spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku referatów. Konsul Rafał Żmijewski - dyrektor Departamentu Współpracy Gospodarczej w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii mówił o perspektywach polityki gospodarczej w Polsce, Thomas Urbańczyk - Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczo-Handlowej w Warszawie zaprezentował aktualne pytania gospodarcze i możliwości dostępu do polskiego rynku, Jens Jungmann - reprezentant firmy konsultingowej Roedl & Partner, mającej swe oddziały również w Polsce, mówił o tym, jak odnieść w naszym kraju sukces. CAŁOŚĆ (PDF)17-18.10.2007 Spotkanie trójstronne w Moguncji
W dniach 17-18 października 2007 doszło w Moguncji do spotkania przedstawicieli parlamentu kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, Landtagu Południowego Tyrolu oraz województwa opolskiego.
W skład delegacji opolskiej wchodzili: Józef Kotyś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz pracownik Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn - dr Przemysław Łebzuch. Południowy Tyrol reprezentowany był przez prezydium Landtagu tzn. dr Ricardo Dello Sbarba - prezydenta Landtagu jak i Rosę Thale Zelger - wiceprezydent Landtagu oraz przedstawicieli najważniejszych frakcji parlamentarnych, w sumie 8 osób.
Z ramienia regionalnego parlamentu Nadrenii-Palatynatu w dyskusjach brali udział: Joachim Mertes prezydent Landtagu, Hannelore Klamm - wiceprezydent Landtagu, dr Lars Brocker - dyrektor Landtagu, dr Daniela Franke - dyrektor Departamentu Centralnego oraz Hubert Beeres - pełnomocnik Landtagu ds. międzyregionalnej i europejskiej współpracy.
Głównym celem spotkania były rozmowy dotyczące współpracy europejskiej, interesów i perspektyw współpracy międzyregionalnej.
Delegacja opolska uczestniczyła w spotkaniu na zaproszenie prezydenta Landtagu Nadrenii-Palatynatu Joachima Mertesa, który w swojej mowie powitalnej podkreślił, że na tego typu spotkaniu nie mogło zabraknąć wieloletnich partnerów z Polski. Wielokierunkowość współpracy partnerskiej i jej znaczące efekty mogą jego zdaniem służyć za przykład w nawiązywaniu nowych kontaktów między regionami. CAŁOŚĆ (PDF)27.09.2007
"Dzień dialogu" w Ludwigshafen
27.09.2007 odbył się „Dzień Dialogu” w Instytucie Europy Środkowej i Wschodniej (MOI) przy Politechnice Ludwigshafen. Temat konferencji brzmiał: Europa Środkowa i Wschodnia - region dynamicznego rozwoju. Odszukać możliwości i je wykorzystać.
Zaproszone do uczestnictwa Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn reprezentowało region opolski. Spośród wielu znanych i cenionych specjalistów w tematyce związanej z Europą Wschodnią uczestniczących w konferencji i reprezentujących świat nauki, biznesu oraz instytucje okołobiznsowe, głos zabrali m.in. prof. dr W.Anders - prezydent Plitechniki w Ludwigshafen, prof. dr D.Thomaschewski oraz prof. dr P.Jakobi - założyciele i szefowie MOI, dr E.Voscherau - zastępca prezesa zarządu BASF, dr W. Kreuz - zastępca prezydenta A.T Kearny, M. Marsmann - kierownik działu kontaktów z zagranicą HypoVereinsbank AG, Walter Strutz - dyrektor Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu, M.Kruse - Izba Handlowo Gospodarcza Rhein Neckar oraz dr H.Riemann - dyrektor Izby Handlowo Gospodarczej Pfalz.
Instytut Europy Środkowej i Wschodniej powstał obok Instytutu Transatlantyckiego oraz Instytutu Wschodniej Azji pod koniec 2006 roku przy Politechnice Ludwigshafen. Instytut ten jest reakcją na ciągle wzrastające zainteresowanie krajami za wschodnią granicą Niemiec - wyjaśnił prof. dr Thomaschewski. Od kilku miesięcy wspomagamy wszystkie instytucje starające się o rozwój współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej między RFN a takimi krajami jak Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry itd. - kontynuował Thomaschewski.25.09.2007
Konsultacje w MOEZ
25.09.2006 Centrum Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowało po raz kolejny „Dzień dla przedsiębiorców” podczas którego niemieccy przedsiębiorcy mogą nawiązać kontakty gospodarcze z partnerami zagranicznymi zza wschodniej granicy.
Konsultacje odbywają się za pośrednictwem stałych reprezentantów mających swą siedzibę w Centrum oraz tzw. osoby kontaktowe pracujące na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu w różnych krajach wschodnioeuropejskich.
Tym razem obok reprezentanta województwa opolskiego rozmowy prowadzili przedstawiciele Serbii, Bośni i Hercegowiny, Węgier, Chorwacji, Litwy oraz Gdańskiego Związku Pracodawców. W rozmowach ze strony niemieckiej uczestniczyło 9 firm. Już wkrótce ich oferty zostaną opracowane merytorycznie, przetłumaczone na język polski oraz udostępnione opolskim przedsiębiorcom. Aktualne oferty współpracy kierowane do Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn można odnaleźć oczywiście na stronie internetowej biura www.opolskie.de, ale także na stronie UMWO, Euro Info Center, Opolskiej Izby Gospodarczej, Biura Nadrenii Palatynatu oraz na wielu innych stronach internetowych opolskich instytucji okołobiznesowych.


07.09.2007 Opolscy studenci w Hahn
W dniu 7.09.2007 w Biurze Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt Hahn gościli studenci Uniwesytetu Opolskiego wraz z opiekunem - dr Jarosławem Bogackim, zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej.
Wizyta w naszym Biurze oraz Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) była jednym z punktów programu obejmującego podróż studyjną do Trewiru i jego okolic, która odbyła się pod hasłem „Zazębianie uczelni z gospodarką“ i miała na celu poznanie mechanizmów umożliwiających niemieckim studentom szybkie i owocne „wchłonięcie” ich przez gospodarkę, jak również sposobów nawiązania współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami a podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi.
   W ciągu pięciodniowej wizyty zorganizowanej przez Studierendenwerk Trier (publiczna instytucja non profit, dofinansowywana z budżetu Ministerstwa Edukacji Kraju Związkowego, wspomagająca studentów w takich aspektach jak mieszkanie, wyżywienie, pomoc socjalna, stypendia itp.) opolscy studenci mieli okazję na wizytę m.in. w Towarzystwie Rozwoju Petrisberg, Centrum Rozwoju Gospodarczości, firmie internetowej RDTS, Instytucie Taurus na Uniwersytecie w Trewirze, Izbie Przemysłowo-Handlowej, Instytucie Ekonomii Przedsiębiorstw Średniej Wielkości, Biurze Informacji Europejskiej oraz podczas ostatniego dnia wizyty Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu, w którym mieści się m.in. opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej. CAŁOŚĆ (PDF)05.09.2007 Dzień Burgundzki w Moguncji
5 września 2007 roku w Moguncji miał miejsce „Dzień Burgundzki”. Głównym organizatorem imprezy, która odbyła się w Moguncji, było przedstawicielstwo Burgundii w Nadrenii-Palatynacie tzw. „Dom Burgundzki”.
„Dzień Burgundzki„ odbył się przy współudziale Izby Rzemieślniczej Ren-Hesja (HWK Rheinhessen) i Izby Przemysłowo-Gospodarczej Ren-Hesja (IHK Rheinhessen) z Moguncji. Reprezentowane przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwo Opolskie zaproszone zostało do udziału w tej imprezie z uwagi na nasze członkostwo w tzw. Porozumieniu Czterostronnym regionów: Kraj Środkowoczeski, Nadrenia-Palatynat, Burgundia i Opolszczyzna. Położona w centralnej Francji Burgundia słynie przede wszystkim z produkcji wartościowego wina i szampana, jednak na imprezie promocyjnej w Moguncji nie zabrakło również i innych ciekawostek oraz informacji gospodarczych. Region ten przedstawił licznie zgromadzonym uczestnikom zarys ostatnich reform i osiągnięć w dziedzinie gospodarki, w tym gł. inwestycji krajowych i zagranicznych. Szczególnie podkreślono w tym kontekście trwające już 50 lat partnerstwo między Burgundią a Nadrenią-Palatynatem, które zaowocowało licznymi umowami gospodarczymi, inwestycjami w obu regionach i intensywną współpracą i wymianą na wielu szczeblach administracji. Podobną imprezę promocyjną planuje na październik nasze biuro. Była więc okazja, by podpatrzyć, jakie kwestie gospodarcze najbardziej interesują niemieckich inwestorów, jakie zadają pytania odnośnie prawnych i finansowych aspektów współpracy zagranicznej oraz jak najumiejętniej zaprezentować potencjał gospodarczy regionu.03.09.2007 Wizyta eurodeputowanego w Hahn
03.09.2007 r. z wizytą w naszym biurze oraz  w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej przebywał dr Stanisław Jałowiecki – eurodeputowany z woj. opolskiego i Arkadiusz Tkocz – dyrektor Biura Poselskiego Posła do Parlamentu Europejskiego.
Podczas kilkugodzinnego spotkania poseł Jałowiecki miał okazję zapoznać się z funkcjonowaniem opolskiego przedstawicielstwa w Niemczech oraz przeprowadzić krótkie rozmowy z reprezentantami innych regionów jak i pracownikami Centrum. Poseł Jałowiecki zainteresowany był przede wszystkim praktycznym funkcjonowaniem biura i z tego też powodu szczególnie pytał o tą dziedzinę naszej działalności. Reprezentant województwa zapoznał naszego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim ze stosowanym w biurze mechanizmem nawiązywania kontaktów gospodarczych oraz przedstawił opolskie firmy, które zgłosiły swą gotowość do nawiązania współpracy z firmami niemieckimi. Padło wiele pytań odnośnie promocji i dyskusja mogłaby z pewnością trwać jeszcze wiele godzin, jednak czas eurodeputowanego jest ograniczony. Jeszcze w tym samym dniu poseł udał się z Hahn do Strasburga na obrady komisji Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowany Jałowiecki miał okazję przekonać się o wielobszarowej działalności BWG i zapoznać się z konkretnymi efektami pracy. Na końcu wizyty zobligował się do wspierania biura oraz do informowania podczas swoich licznych spotkań na różnych szczeblach o naszej ofercie, a tym samym do rozreklamowania naszej opolskiej instytucji okołobiznesowej w Niemczech celem jeszcze ściślejszej współpracy i rozszerzenia obszaru działalności biura.15-18.08.2007 Delegacja z Opola w Nadrenii-Palatynacie
W dniach 15.08.2007 do 17.08.2007 r. w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat przebywała delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Na jej czele stał Józef Kotyś – Wicemarszałek.
W delegacji uczestniczyli ponadto Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, Katarzyna Lotko-Czech – Kierownik Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej (Referat Ewaluacji) oraz Danuta Rospond-Bednarska - Kierownik Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej (Referat Strategii Rozwoju). Program spotkań przygotowany został przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn i koordynowany był przez reprezentanta województwa opolskiego w Niemczech Przemysława Łebzucha.
Tematyka wszystkich spotkań w ramach wyjazdu studyjnego dotyczyła programów operacyjnych oraz programów rozwoju regionalnego i ich ewaluacji. W pierwszym dniu wizyty goście z Opolszczyzny spotkali się w Centrum Europy Środkowej Nadrenii-Palatynatu z Achiem Kistnerem – Dyrektorem Rady Regionalnej Regionu Rhein-Hunsrueck, który zaprezentował program LEADER +, delegaci odwiedzili opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej oraz uczestniczyli w spotkaniu gospodarczym „Ponad Chmurami” (o przebiegu informowaliśmy w poprzednich aktualnościach), podczas którego mieli okazję na rozmowę z Ministrem Gospodarki – Hendrikiem Heringiem, Prezydentem Landtagu – Joachimem Mertesem oraz wieloma przedstawicielami świata polityki oraz gospodarki Nadrenii-Palatynatu. CAŁOŚĆ (PDF)15.08.2007 Spotkanie gospodarcze „Ponad chmurami”
15.08.2007 r. odbyło się w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej pierwsze spotkanie gospodarcze „Ponad chmurami”, w którym uczestniczyła m.in. delegacja województwa opolskiego pod przewodnictwem Wicemarszałka Józefa Kotysia.
Podczas przemowy otwierającej imprezę Hendrik Hering – minister gospodarki Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu podkreślił szczególne zadowolenie z faktu przybycia kilkunastu delegacji zagranicznych oraz znaczenie lotniska we Frankfurcie Hahn dla rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej. „Aktualne liczby potwierdzają fakt, że lotnisko we Frankfurcie-Hahn nabrało w ostatnich latach ogromnego znaczenia. Od 2000 roku liczba pasażerów zwiększyła się sześciokrotnie. Hahn obecnie jest jedenastym pod względem wielkości lotniskiem pasażerskim oraz czwartym lotniskiem cargo w Niemczech” – mówił z dumą minister. „Centrum Europy Środkowej i Wschodniej, nieodłącznie związane z lotniskiem przejęło z kolei rolę bramy dla przedsiębiorców pragnących nawiązywać kontakty z Europą Wschodnią służąc jako główne miejsce spotkań przedsiębiorstw sektora średniego z ich partnerami zagranicznymi oraz miejsce informacji w sprawach handlu, usług i inwestycji w krajach Europy Wschodniej” – podkreślał Hering. Obok istniejących już przedstawicielstw z 7 państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym naszego opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej, spotkanie gospodarcze było okazją wręczenia przez ministra symbolicznego klucza regionowi Żywiecczyzny, która jako 10 reprezentacja zagościła w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu. CAŁOŚĆ (PDF)31.07.2007 Spotkanie z przedsiębiorcami w Hahn
Po raz kolejny Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii Palatynatu zorganizowało 31 lipca 2007 dzień spotkań z przedsiębiorcami. Tym razem do dyspozycji zaproszonych gości z Niemiec stali reprezentanci czterech krajów: Rosji , Estonii, Litwy oraz Polski.
Województwo Opolskie reprezentowane było przez Przemysława Łebzucha, pracownika Biura Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn, który przeprowadził rozmowy z przedstawicielami 10 firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami naszego regionu. Podczas całodziennych konsultacji nawiązane zostały pierwsze kontakty i zarejestrowano wszystkie oferty kooperacji dotyczące różnorodnych dziedzin m.in. branży samochodowej, metalowej, maszynowej i usług. Niektóre niemieckie firmy uzyskały natychmiast dane kontaktowe firm opolskich znajdujących się już w bazie danych Biura Współpracy Gospodarczej i poszukujących współpracy gospodarczej w Niemczech o podobnym charakterze. Dla innych przedsiębiorców z Niemiec będziemy szukać odpowiednich kooperantów na Opolszczyźnie. Z tego też względu zapraszamy po raz kolejny przedstawicieli opolskiego biznesu (zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa) do śledzenia naszych ofert współpracy umieszczanych na stronie www.opolskie.de. oraz przesyłanie własnych zgłoszeń, które będą wykorzystane m.in. podczas kolejnych spotkań z przedsiębiorcami w Centrum, które będą mieć miejsce 25 września 2007. Wówczas obok reprezentanta województwa opolskiego o kontakty gospodarcze z firmami niemieckimi będą się starali przedstawiciele Serbii, Chorwacji i Węgier.20.07.2007 Attaché gospodarczy z wizytą w MOEZ
W piątek, 20 lipca 2007 w niemieckim kraju związkowym Nadrenia-Palatynat gościli na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki, Komunikacji, Rolnictwa i Uprawy Winorośli attaché gospodarczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Jednym z punktów programu wizyty był pobyt we Frankfurcie-Hahn w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu. Liczni goście, wśród których znajdowali się m.in. pracownicy dyplomatyczni ambasady węgierskiej, słowackiej, rumuńskiej, litewskiej, estońskiej, bułgarskiej i oczywiście polskiej mieli okazję wysłuchać trzech prezentacji dotyczących lotniska Frankfurt-Hahn, działalności Centrum oraz Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego. Reprezentant Opolszczyzny przedstawił prezentację multimedialną o naszym regionie i zakresie zadań spoczywających na biurze, o zrealizowanych i planowanych na przyszłość projektach gospodarczych oraz podsumował zawarte kooperacje gospodarcze. Spotkanie było również okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Ambasadą Republiki Polskiej w Berlinie, która reprezentowana była przez dr Zbigniewa Kosteckiego, kierownika działu gospodarczego ambasady. Obie strony wyraziły nadzieję, że spotkanie to zapoczątkuje udaną współpracę pomiędzy opolskim biurem w Niemczech oraz placówką dyplomatyczną w Berlinie i już w niedalekiej przyszłości podjęte zostaną, tak jak w przypadku Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, konkretne, wspólne działania mające na celu ukierunkowaną promocję naszego regionu na terenie Niemiec.04.07.2007 Przedstawiciele opolskich gmin w Hahn
W dniach od 3 do 6 lipca 2007 roku odbył się wyjazd studyjny do Nadrenii-Palatynatu przedstawicieli gmin opolskich, które zostały wyróżnione w tegorocznym projekcie „Gmina Atrakcyjna Dla Inwestora”.
Delegacja z Opolszczyzny w drugim dniu swojego pobytu w Niemczech odwiedziła Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) i mieszczące się tam Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego. W ramach wyjazdu studyjnego Europejskiej Akademii Regionów na temat: „Inkubatory przedsiębiorczości jako źródła innowacji. Przyszłościowe struktury ekonomiczne dzięki oryginalnym inicjatywom gospodarczym" zorganizowanego przez Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu oraz fundacją Hertie przedstawiciele opolskich gmin mieli okazję odwiedzić MOEZ i Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn. Goście z Opolszczyzny zapoznali się z najważniejszymi aspektami pracy przedstawicielstwa gospodarczego Opolszczyzny w Niemczech oraz zapoznali się z ofertą biura skierowaną bezpośrednio do gmin naszego regionu. Ponadto pracownik Centrum - Franz Josef Seiss przedstawił gościom prezentację o działalności MOEZ i o rozwoju lotniska pasażerskiego oraz cargo we Frankfurcie-Hahn. Wizyta ta, jak każde spotkanie tego typu, z pewnością przyczyni się do zazębienia współpracy i poprawy przepływu informacji (w tym ofert handlowych) pomiędzy gminami województwa a placówką zagraniczną.03.07.2007 Spotkanie Rady Regionalnej ds. Gospodarki
3 lipca 2007 roku odbyło się organizowane co kwartał spotkanie przedsiębiorców przy Regionalnej Radzie ds. Gospodarki okręgu Ren-Hunsrueck z udziałem reprezentantów mających swoje biura w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej w Hahn.
Przedsiębiorcy i pracownicy Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), w tym przedstawiciel Opolszczyzny, gościli w znanej na międzynarodowych rynkach firmie Sebapharma w Boppard - Bad Salzig. Uczestnicy wysłuchali trzech prezentacji. Harald Duester - dyr. handlowy zarządu Sebapharma przedstawił swoje przedsiębiorstwo oraz jego aktywność na wszystkich kontynentach globu. Koncern ten znany z marki Sebamed (kosmetyki) posiada przedstawicielstwa w ponad 70 krajach i z sukcesem zdobywa kolejne rynki zbytu. Dyrektor Euro Info Center z Trewiru - Silke Brueggebors, nakreśliła główne zadania stojące przed centrum, które reprezentuje i zaprezentowała profil działalności partnerów związanych bezpośrednio z działalnością EIC tzn. KLICK - Instytut Badań nad Elektroniczną Korespondencją w Firmie, IRC - Innovation Relay Center, ABC - Centrum Poradnictwa w zakr. Wypełniania Wniosków do Unii Europejskiej oraz ZEUS - Centrum Kształcenia Proeuropejskiego i Jęz. Obcych. Ostatnią prezentację (o MOEZ) przedstawił reprezentant Komitatu Zala z Węgier - Krysztian Foglszinger. Po oficjalnej części spotkania uczestnicy mieli możliwość do wymiany poglądów na poruszone tematy oraz do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami krajów Europy wschodniej. I tym razem spotkanie pozwoliło na zawarcie nowych kontaktów i pozyskanie partnerów gospodarczych dla firm z Opolszczyzny.29.06.-03.07.2007 Dni Nadrenii-Palatynatu w Baumholder

W dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2007 roku odbył się po raz 24 festyn kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu o nazwie „Dni Nadrenii–Palatynatu” połączony z przemówieniami polityków i występami wielu światowych gwiazd.
Tym razem impreza miała miejsce w Baumholder i jak zawsze nie zabrakło na niej stoiska regionu partnerskiego Nadrenii-Palatynatu – Województwa Opolskiego. Miasteczko garnizonowe Baumholder nie przez przypadek zostało wybrane jako miejsce tegorocznych obchodów Dni Nadrenii-Palatynatu. Od wielu lat stacjonują tam wojska amerykańskie (14 000 osób), a mottem festynu była przyjaźń amerykańsko-niemiecka.
Stoisko promocyjne Województwa Opolskiego było częścią wspólnego stoiska regionów partnerskich Nadrenii–Palatynatu. Prezentowane materiały promocyjne: foldery, broszury oraz prezentacje CD spotkały się z uznaniem odwiedzających. Mieszkańcy Nadrenii–Palatynatu zainteresowani naszym regionem otrzymali kompleksowe informacje na temat atrakcji turystycznych, kulturalnych oraz gospodarczych województwa. Stoisko Opolszczyzny, które bardzo spodobało się odwiedzającym, zostało przygotowane przez Referat Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Naszą reprezentację odwiedził m.in. premier Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu Kurt Beck.28.06.2007 Spotkanie „Inicjatywy Regionu Środkowy Ren”
W czwartek, 28 czerwca 2007 w sali konferencyjnej Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynu (MOEZ) odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. gospodarki i transportu „Inicjatywy Regionu Środkowy Ren”.
Uczestnicy zapoznali się z działalnością centrum, wysłuchali krótkich prezentacji poszczególnych przedstawicielstw regionów zagranicznych - w tym przedstawiciela Opolszczyzny w Niemczech - oraz wykładu pt. „Europa Wschodnia, szansa i ryzyko dla gospodarki Nadrenii-Palatynatu“ wygłoszonego przez dyrektora MOEZ Waltera Strutza.
„Inicjatywa Regionu Środkowy Ren” powstała w 2001 roku zrzeszając zaangażowanych w sprawy regionu obywateli z różnych warstw społecznych, którzy pragną wspólnie określić stojące przed nimi zadania mające na celu wielopłaszczyznowy rozwój ich „małej ojczyzny“. Jednym z podstawowych celów inicjatywy jest wpływanie na harmonijne stosunki z zagranicznymi regionami partnerskimi i rozwój wzajemnej współpracy gospodarczej poprzez kojarzenie odpowiednich partnerów tak, aby przedsiębiorcy i instytucje okołobiznesowe np. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt Hahn mogły szybciej i skuteczniej nawiązać wspólne kontakty. Takie działania poprawiają jakość i koordynację pracy, przyczyniają się do oszczędzenia nakładów finansowych i prowadzą tym samym do zwiększenia wydajności. CAŁOŚĆ (PDF)22.06.2007 Gala kulinarna „à la région”
22 czerwca 2007 roku odbyła się w nadreńskiej miejscowości Boppard gala kulinarna „à la région”. Jej celem nie była tylko i wyłącznie możliwość skosztowania kilkunastu specjalności kuchni regionalnej oraz degustacja win.
Organizatorom zależało przede wszystkim na stworzeniu odpowiedniego tła dla spotkań ludzi biznesu prowadzących interesy w regionie Ren-Hunsrueck, którzy mieli tym samym okazję do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń czy rozmów o ewentualnej kooperacji. Duży nacisk został położony na ukazanie pełnego spektrum ofert biznesowych kierowanych do przedsiębiorców oraz na promocję instytucji wspierających gospodarkę. Stąd też na festiwal odbywający się w zaprzyjaźnionym z Opolszczyzną kraju związkowym Nadrenia-Palatynat zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele zagranicznych regionów mających swe biura w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu we Frankfurcie Hahn, w tym reprezentant Opolszczyzny w Niemczech. Udział przedstawicieli krajów Europy wschodniej był szczególnie ważny dla organizatorów, którzy w ten sposób pragnęli położyć akcent na szczególną otwartość tegoż regionu na współpracę zagraniczną i podkreślić chęć rozwijania obopólnych kontaktów gospodarczych. Nasz udział w tej imprezie pozwolił również na zapoznanie się z nowymi trendami w niemieckiej strategii promocyjnej regionów. Festiwal „a la region” był bowiem niezwykle udanym połączeniem działań marketingowych na rzecz promocji regionalnej marki a jednocześnie owocną platformą kontaktową dla przedstawicieli biznesu i instytucji wspierających jego rozwój.21.06.2007 Forum „Zagraniczne Stosunki Gospodarcze 2007”
W dniu 21.06.2007 r. odbyło się w Moguncji forum „Zagraniczne Stosunki Gospodarcze 2007” zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki Nadrenii-Palatynatu. Impreza miała miejsce w centrum konferencyjnym ZDF (2 kanał niemieckiej TV)
Impreza zgromadziła ponad 230 gości - przede wszystkim przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji okołobiznesowych. Podczas tegorocznego forum zaprezentowało się Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu, które przygotowało swoje stoisko we foyer centrum konferencyjnego. Na stoisku MOEZ nie zabrakło oczywiście licznych materiałów promocyjnych z województwa opolskiego. Podczas całodziennej imprezy reprezentant województwa przekonywał przedsiębiorców o korzyściach płynących ze współpracy z firmami naszego regionu oraz prezentował atrakcyjne tereny inwestycyjne Śląska Opolskiego. W trakcie wielogodzinnego spotkania w Moguncji uczestnicy mieli okazję wysłuchać przemówienia Ministra Gospodarki Nadrenii-Paltynatu – Hendrika Heringa oraz licznych referatów dotyczących współpracy gospodarczej m.in. z Rosją, Chinami, Brazylią oraz oczywiście Polską. Od kilku lat organizowane forum rozwinęło się do bardzo ważnej platformy informacyjnej i komunikacyjnej w dziedzinie międzynarodowej współpracy gospodarczej – podkreślił minister Hering. Dodał również, że interesy z zagranicą pozostaną nadal motorem gospodarki niemieckiej i mają niezmienny wpływ na wzrost gospodarczy, zatrudnienie oraz dobrobyt w Nadrenii-Palatynacie.18.06.2007
Salon Gospodarczy w Kolonii
18.06.2007 r. odbył się 17-ty niemiecko-polski Salon Gospodarczy zorganizowany przez Konsul Danutę Dominiak-Woźniak - dyrektor działu gosp.-inwestycyjnego. Temat: Fachowcy dla niemieckich inwestycji na polskim rynku pracy. Czy są jeszcze dostępni?
W dyskusji mającej miejsce w Konsulacie RP w Kolonii uczestniczyli Lars Bosse – dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej w Warszawie, Janusz Grzyb – dyrektor Departamentu ds. Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, Andrzej Kaczorowski – Konsul Generalny RP w Kolonii oraz Arndt Kirchhoff – prezes Kirchhof Automative GmbH & Co.KG (firmy, która zainwestowała już w Polsce). Podczas spotkania licznie zgromadzeni biznesmeni z Niemiec mieli okazję zapoznać się z aktualną sytuacją na polskim rynku pracy w oparciu o opinie i analizy specjalistów zajmujących się stosunkami handlowo-gospodarczymi z Polską oraz przedstawicielami polskiego rządu. Regularnie organizowany Salon Gospodarczy oferuje możliwość zaprezentowania potencjału gospodarczego Polski niemieckim przedsiębiorcom, którzy zainteresowani są inwestycjami we wschodniej Europie lub nawiązaniem kontaktów handlowych z polskimi firmami.  Opolszczyzna była reprezentowane poprzez Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn.18-22.06.2007 Seminarium Europejskiej Akademii Regionów
W dniach od 18 do 22 czerwca  2007 odbyło się kolejne Seminarium Europejskiej Akademii Regionów. Miało ono miejsce na terenie Wyższej Szkoły Technicznej w Birkenfeld i połączone było z wizytą delegacji w  Biurze Współpracy Gospodarczej w Hahn.
W ramach V Seminarium Europejskiej Akademii Regionów na temat: „Konwersja a lotniska regionalne“ zorganizowanego przez Kraj Związkowy Nadrenię-Palatynat oraz Fundację Hertie przedstawiciele porozumienia czterostronnego (Opolszczyzny, Kraju Środkowoczeskiego, Nadrenii-Palatynatu, Burgundii) oraz goście z woj. lubuskiego mieli okazję odwiedzić Centrum Europy Środkowej i Wschodniej i tym samym Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn. Delegaci zwiedzili budynek centrum oraz nasze biuro zapoznając się z działalnością obu instytucji. Prezentację centrum przedstawił jego pracownik Franz Josef Seiss, misja BWG z kolei została przybliżona przez reprezentanta województwa opolskiego – Przemysława Łebzucha. W trakcie trwającego w dn. 18-22.06 seminarium Europejskiej Akademii Regionów strona opolska reprezentowana była przez Wicemarszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Kasiurę, pełnomocnika wojewody – Andrzeja Jaworowicza, burmistrza Gogolina – Krzysztofa Długosza, pracownika Urzędu Miasta Opole – Danutę Wesołowską i przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego – Katarzynę Zulską.15-19.05.2007 Wizyta Marszałka Sebesty i delegacji Sejmiku
W dniach od 15 do 19 maja 2007 roku Nadrenię-Palatynat odwiedziła delegacja Sejmiku Województwa Opolskiego wraz z Marszałkiem Województwa Opolskiego Józefem Sebestą. Goście uczestniczyli m.in. w uroczystych obchodach 60-lecia kraju związkowego.
Delegacja z Opolszczyzny, na czele której stał Marszałek Województwa Opolskiego - Józef Sebesta, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego - Ryszard Hubert Donitza i Tomasz Tadeusz Kostuś oraz przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku Województwa Opolskiego - Bruno Kosak, odwiedziła znajdujący się w stolicy Nadrenii-Palatynatu - Moguncji parlament, gdzie powitana została przez Prezydenta - Joachima Mertesa oraz Wiceprezydenta Landtagu Hansa-Artura Bauckhage. Delegacja brała udział w prezentacjach i rozmowach z przewodniczącymi wielu komisji i przedstawicielami ministerstw Nadrenii-Palatynatu, odwiedziła region partnerski powiatu nyskiego - Moguncję-Bingen, a 18.05.2007 r. również Centrum Europy Środkowej i Wschodniej MOEZ na lotnisku Frankfurt-Hahn i znajdujące się tam Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego, by zapoznać się z aktualnymi działaniami biura oraz MOEZ. Delegatów interesowała również dynamika rozwoju lotniska w Hahn. W dalszej części wizyty goście wzięli udział w oficjalnych uroczystościach obchodów 60-lecia Nadrenii-Palatynatu w Moguncji z udziałem m.in. Kurta Becka - premiera Nadrenii–Palatynatu i przewodniczącego współrządzącej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) i dr Helmuta Kohla - byłego kanclerza Niemiec i dawnego premiera Nadrenii–Palatynatu.18.05.2007 Obchody 60-lecia powstania Nadrenii-Palatynatu
Przed 60-ciu laty, 18.05.1947 r. przyjęto konstytucję Nadrenii-Palatynatu. Data ta uznawana jest za dzień narodzin tego kraju związkowego. 18 i 19 maja 2007 zorganizowano z tej okazji liczne festyny, wystawy i koncerty.
Kulminacyjnym punktem obchodów 60-lecia Nadrenii-Palatynatu była msza celebrowana przez kardynała kościoła katolickiego i biskupa Moguncji  Karla Lehmanna oraz głowy kościoła ewangelickiego Nadrenii Nikolausa Schneidera w katedrze stolicy kraju związkowego - Moguncji z udziałem wszystkich najważniejszych osobistości regionu. Dopełnieniem uroczystości była centralna impreza jubileuszowa w kompleksie kulturalnym "Rheingoldhalle" połączona z przemową premiera Nadrenii-Palatynatu Kurta Becka, prezydenta Rady Federalnej Niemiec dr Haralda Ringstorffa oraz prezydenta Landtagu Joachima Mertesa. Uroczystość zaszczycił swoim udziałem były kanclerz Niemiec dr Helmut Kohl. Imprezie towarzyszyły występy popularnych aktorów, Filharmonii Narodowej i znanych zespołów muzycznych. Do obchodów 60-ej rocznicy powstania Nadrenii-Palatynatu zaproszono Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebeste oraz delegację Sejmiku Województwa Opolskiego.08-11.05.2007 Opolscy leśnicy w Niemczech
W dn. od 8 do 11.05.2007 odbyła się w niemieckim mieście Boppard z inicjatywy Europejskiej Akademii Regionów międzynarodowa konferencja dot. gospodarki leśnej, w której uczestniczyli przedstawiciele nadleśnictw i parków krajobrazowych Opolszczyzny.
Europejska Akademia Regionów, wspólny projekt Fundacji „Hertie Stiftung” i Prezydentów Krajów Związkowych Hesji, Nadrenii-Palatynatu i Turyngii podjęła się tym razem organizacji seminarium, którego motto brzmiało: „Dobre rządzenie gospodarką leśną pomiędzy dążeniem do zysku a dobrem ogółu” Za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialni byli m.in. Martin Gruenebaum – „Lasy Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu” oraz dr Armin von Ungern-Sternberg – Fundacja „Hertie-Stiftung”.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele ministerstw, organizacji państwowych oraz instytucji naukowych zajmujących się gospodarką leśną i przynależących do regionów skupionych w obrębie Europejskiej Akademii Regionów tj. reprezentanci Nadrenii- Palatynatu, Hesji, Turyngii, Kraju Środkowo-Czeskiego, Burgundii, Litwy, Węgier, Rumunii, Wielkopolski, Bułgarii, Serbii oraz Finlandii. WIĘCEJ (PDF)23.04.2007 Przedstawiciele banku Sparkasse w Hahn
23.04.2007 r. w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej, siedzibie opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej, gościli specjaliści ds. obsługi podmiotów gospodarczych banku „Sparkasse Rhein-Nahe”, którzy zapoznali się z naszą ofertą gospodarczo-inwestycyjną.
Bank Sparkasse Rhein-Nahe posiadający swoją główną siedzibę w Bad Kreuznach powstał w 1835 roku i należy obecnie do grupy największych banków w kraju związkowym Nadrenii-Paltynacie posiadając 53 oddziały i zatrudniając 774 pracowników.
Celem wizyty w centrum pracowników Sparkasse, odpowiedzialnych przede wszystkim za obsługę klientów zainteresowanych rynkami zagranicznymi, było zapoznanie się z ofertą i działalnością Centrum Europy Środkowej i Wschodniej, możliwościami nawiązania długotrwałej współpracy z centrum oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie obsługi klientów biznesowych prowadzących interesy m.in. z Polską.
Przedstawiciel województwa opolskiego Przemysław Łebzuch zaprezentował walory gospodarcze Opolszczyzny wskazując szczególnie na stale powiększającą się liczbę instytucji okołobiznesowych wspierających inwestorów. CAŁOŚĆ (PDF)18.04.2007
Przyjaźń Opolsko-Nadreńska
18.04.2007 r. odbyło się w Moguncji coroczne spotkanie zarządu i rady nadzorczej Towarzystwa Przyjaźni Nadrenii-Palatynatu i Opolszczyzny, podczas którego reprezentant województwa przedstawił zakres i cele działalności BWG.
Towarzystwo Przyjaźni Nadrenii-Palatynatu i Opolszczyzny czyli Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz - Oppeln e.V. zostało powołane do życia 10.12.1998 r. Głównymi zadaniami i celami towarzystwa jest troska o przyjazne stosunki między krajem związkowym Nadrenia-Palatynat a Opolszczyzną oraz umacnianie i zgłębianie niemiecko-polskich stosunków partnerskich w zjednoczonej Europie. Towarzystwo promuje wszystkie zamierzenia, które służą osiągnięciu powyższych celów wspierając zarówno działania miast, gmin, powiatów jak i instytucji działających na rzecz partnerstwa obu regionów. Posiadające swą siedzibę w stolicy Nadrenii-Palatynatu Moguncji towarzystwo sprawuje bezpośrednią opiekę nad istniejącymi już partnerstwami, wspomaga działania Landtagu Nadrenii-Palatynatu oraz Sejmiku Województwa Opolskiego, wspiera współprace i wzajemne kontakty pomiędzy Klubami Sportowymi, Strażą Pożarną, Kołami Gospodyń jak i organizacjami kościelnymi.17.04.2007 Promocja w regionie Ren-Hunsrueck
17.04.2007 r. odbyło się spotkanie przedsiębiorców przy Regionalnej Radzie ds. Gospodarki okręgu Ren- Hunsrueck. Przedstawiciel Opolszczyzny bierze udział w tych rozmowach od chwili powstania BWG udzielając m.in. konsultacji gospodarczych.
Organizowane kwartalnie spotkanie odbyło się tym razem w miejscowości Simmern. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania trzech prezentacji. Rzecznik zarządu banku Volksbank Hunsrueck Otto Mayer zaprezentował produkty i usługi dla klientów prowadzących swoje interesy poza granicami Republiki Federalnej Niemiec.
Achim Kistner - pracownik Banku Inwestycyjno-Strukturalnego (ISB) z Moguncji, instytucji w Nadrenii-Palatynacie oferującej subwencje właścicielom firm współpracującym z zagranicą, zaprezentował programy wspierające uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach oraz programy wspomagające eksport i import.
Thomas Alze - przedstawiciel Centralnego Banku Spółdzielczego Zachodnich Niemiec (WGZ Bank AG) z Duesseldorfu przedstawił multimedialną prezentację na temat zasad tzw. „Jednolitego Obszaru Płatniczego" (Single European Payment Area SEPA), który w niedalekiej przyszłości ułatwi przepływ pieniędzy miedzy naszym regionem a krajami związkowymi Niemiec i wielu innych krajów Europy. CAŁOŚĆ (PDF)29.0
3.2007 Zaproszenie na Dni Gospodarki Polskiej w Halle.
29.03.2007. Firmy z regionu Opolszczyzny zainteresowane nawiązaniem współpracy i kontaktów handlowych z niemieckimi przedsiębiorstwami mają okazję zaprezentować swoją ofertę na odbywających się w maju „Dniach Gospodarki Polskiej” w Niemczech.
Seminarium gospodarcze połączone z giełdą kontaktową organizowane jest przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie we współpracy z IHK (Izba Przemysłowo-Handlowa) Magdeburg oraz BVMW (Federalne Zrzeszenie Małej i Średniej Przedsiębiorczości) oddział Saksonia-Anhalt i odbywa się w terminie 23-24 maja 2007 w mieście Halle/Saale (ok. 250 km od granicy z Polską).
Celem sympozjum "Dni polskiej gospodarki" jest zapoznanie niemieckich uczestników - firm, działających na terenie kraju federalnego Saksonia-Anhalt z aktualnym stanem stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Niemcami oraz perspektywą ich dalszego rozwoju, zaprezentowanie walorów ekonomiczno-gospodarczych zarówno Saksonii-Anhalt jak i Polski oraz możliwości nawiązania bezpośredniej współpracy z firmami kraju federalnego Saksonia-Anhalt. WIĘCEJ (PDF)
Zgłoszenia firmy należy dokonać do dnia 07.04.2007. Bliższych informacji udziela w tej sprawie Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Niemczech. Kontakt z BWG: Tel.: +49 (0) 6543 509437, Fax: +49 (0) 6543 509439, E-Mail: oppeln@moez-rlp.de29.0
3.2007 Niemieckie kobiety biznesu w Hahn
29.03.2007 r. w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii Palatynatu we Frankfurcie-Hahn gościły członkinie Zrzeszenia Kobiet - Przedsiębiorców (Verband Deutscher Unternehmerinnen – VDU), które odwiedziły również opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej.
Zrzeszenie VDU odpowiada w Niemczech Polskiemu Stowarzyszeniu Właścicielek Firm PSWF i zostało powołane do życia w 1954 roku w Kolonii przez 31 pań, które były założycielami kierowanych przez siebie przedsiębiorstw. W 1991 roku, po zmianach które dokonały się na arenie politycznej Niemiec, związek rozszerzył swe wpływy również na nowe kraje związkowe i obecnie posiada swe liczne oddziały na terenie całych Niemiec i zrzesza ponad 1500 członkiń. Na dzień dzisiejszy firmy liderek niemieckiego biznesu skupionych wokół związku VDU osiągają dochód roczny w wysokości 300 miliardów euro i są miejscem pracy dla ponad 300 tysięcy pracowników. W Centrum Europy Środkowej i Wschodniej oraz w opolskim Biurze Współpracy Gospodarczej gościły przedstawicielki oddziału Badenia-Palatynat-Zagłębie Saary. CAŁOŚĆ (PDF)17-25.03.2007 Targi Nadrenii-Palatynatu w Moguncji
Ponad 800 wystawców na 28000 metrach kwadratowych zaprezentowało się na tegorocznych Targach Rzemieślniczo-Konsumpcyjnych Nadrenii-Palatynatu w Moguncji w dniach od 17 do 25.03.2007. Stoisko opolskie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Doroczne targi w Moguncji odwiedza blisko 100000 osób zainteresowanych tematami gospodarczymi, turystycznymi i produktami z całego świata. Wśród odwiedzających były zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorcy, organizacje i urzędy. Obok wystawców prezentujących oferty handlowe na targach nie zabrakło reprezentantów wielu regionów, w tym z zagranicy. Stoisko opolskie również w tym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem oferując odwiedzającym materiały reklamowe, konsultacje na temat współpracy gospodarczej i turystyki na Opolszczyźnie a nawet degustację opolskich przysmaków. Uwagę przyciągali szczególnie opolscy twórcy ludowi oferujący malowaną porcelanę, rzeźby ludowe i opolskie "kroszonki." Stoisko Opolszczyzny odwiedził Kurt Beck - premier kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu i przewodniczący SPD i Hendrik Hering - Minister Gospodarki, Komunikacji, Rolnictwa i Uprawy Winorośli kraju związkowego. Gości powitał wicemarszałek Józef Kotyś. Opolszczyznę promowali m.in. pracownicy Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego: Sabina Gorzkulla-Kotzot, Magdalena Lubiniecka-Paszkiewicz, Aneta Wieszala oraz Przemysław Łebzuch. Konsultacji udzielali zainteresowanym również pracownicy wielu instytucji gospodarczych regionu.16-17.03.2007 Wicemarszałek Kotyś z wizytą w Niemczech
16 i 17 marca 2007 Wicemarszałek Województwa Opolskiego odwiedził region partnerski Moguncja-Bingen, międzynarodowy koncern farmaceutyczny Boehringer Ingelheim Pharma Werk GmbH & Co. KG w Ingelheim nad Renem oraz Moguncję i Oberwesel.
16.03.2007 wicemarszałek Kotyś złożył wizytę w Ingelheim nad Renem, gdzie odwiedził m.in. jeden z największych niemieckich koncernów farmaceutycznych Boehringer Ingelheim Pharma Werk GmbH & Co. KG - czołowe przedsiębiorstwo w regionie partnerskim Nysy - Moguncji-Bingen. Koncern zatrudnia tylko w Niemczech 10318 osób. W 2005 r. wartość jego inwestycji przekroczyła 532 mln. euro, a sieć produkcyjna znajduje się w ponad 20 krajach i stale ekspanduje. 17 marca marszałek wziął udział w otwarciu Targów Nadrenii-Palatynatu w Moguncji, gdzie Opolszczyzna promowała swój potencjał gospodarczy i turystyczny. Na uroczystości Józef Kotyś spotkał się na opolskim stoisku z premierem Nadrenii-Palatynatu i szefem SPD - Kurtem Beckiem, którego zaprosił do kolejnej wizyty w Opolu. Z Clausem Schickiem - starosta powiatu Moguncja-Bingen i Rosemarie Mueller z rady powiatowej marszałek omawiał możliwości rozszerzenia współpracy gospodarczo-turystycznej obu regionów. W Oberwesel delegację przyjął burmistrz Manfred Zeuner. Uwieńczeniem zorganizowanej przez opolskie biuro w Hahn wizyty było spotkanie z prezydentem Landtagu Joachimem Mertesem i Hubertem Beeresem - radcą parlamentarnym, podczas którego omawiano nowe cele we współpracy.19.03.2007 Misja gospodarcza dla branży meblarskiej w Hahn
19.03.2007 odbyła się misja gospodarcza branży meblarskiej w Hahn zorganizowana przez Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn reprezentowane przez Przemysława Łebzucha i Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego.

Giełda kooperacyjna, w której uczestniczyli opolscy i niemieccy przedsiębiorcy, miała miejsce w budynku Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu we Frankfurcie-Hahn, a połączona była bezpośrednio z prezentacją Biura Współpracy Gospodarczej i Centrum Europy Środkowej i Wschodniej oraz ze zwiedzaniem lotniska i okolicznych terenów.
Misji gospodarczej i dynamicznemu rozwojowi lotniska przyglądali licznie zgromadzeni przedstawiciele lokalnych mediów (TVP 3, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, Zespół Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego oraz Zespół Producencki Pro Futura: Schlesien Journal & Schlesien Aktuell). Zapraszamy do zapoznania się z relacjami ww. redakcji w prasie, radiu, telewizji i w internecie.06.03.2007 Dzień Przedsiębiorcy na lotnisku w Hahn
Dzień dla przedsiębiorców na lotnisku Frankfurt-Hahn był okazją dla firm z województwa opolskiego na zaprezentowanie swojej oferty niemieckim przedsiębiorcom poprzez Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankurt-Hahn.
Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) w Hahn we współpracy z firmą TC-Netzwerk z Rheinboellen zorganizowało 6 marca 2007 r. „Dzień dla przedsiębiorców na lotnisku Frankfurt-Hahn". Impreza odbyła się po raz trzeci, a jej motto brzmiało „Międzynarodowa platforma przedsiębiorców dla przedsiębiorców". Dzień dla przedsiębiorców był okazją dla reprezentantów wielu europejskich krajów (Polska, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Węgry, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Luksemburg, Belgia, Anglia, Rumunia, Serbia, Macedonia, Chorwacja, Słowenia) do zaprezentowania potencjału gospodarczego i aktualnych ofert handlowych z poszczególnych krajów lub regionów oraz do wymiany doświadczeń na tematy gospodarcze w kontekście współpracy międzynarodowej. Reprezentant województwa opolskiego w Niemczech zaprezentował uczestnikom profil gospodarczy regionu, jego walory, dotychczasowe sukcesy w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych oraz dynamikę w dialogu gospodarczym z zagranicą poprzez ukierunkowaną promocję. Zaprezentowane zostały również aktualne oferty handlowe biura zgłoszone przez opolskie firmy.25.01.2007 Robocza wizyta delegacji z Opolszczyzny w Hahn
W centrum wizyty delegacji z Opolszczyzny znajdował się port lotniczy Frankfurt-Hahn (terminal pasażerski & cargo) jak i Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii- Palatynatu, gdzie znajduje się opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej.
25 stycznia 2007 r. do Hahn przybyła delegacja Urzędu Marszałkowskiego i Izby Gospodarczej Śląsk. Jej celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem międzynarodowego lotniska Frankfurt-Hahn oraz wizyta w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), gdzie znajduje się siedziba Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego. 
Wizyta rozpoczęła się od spotkania członków delegacji z reprezentantem województwa Przemysławem Łebzuchem w Biurze Współpracy Gospodarczej, gdzie goście z Opolszczyzny mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem naszej placówki w Niemczech i jej współpracą z MOEZ. Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego (Mateusz Figiel - dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Henryk Małek - kierownik Referatu Gospodarki w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki) towarzyszył Roland Kulig - dyrektor Izby Gospodarczej Śląsk oraz przedsiębiorcy z Opolszczyzny: Jan Radom - Bioenergy, Eryk Pakosz - Industrie Service Pakosz oraz Edmund Kania - Serwis samochodowy „Kania”
. CAŁOŚĆ (PDF)25.01.2007 Spotkanie przedsiębiorców w Simmern
25.01.2007 r. odbyło się kolejne spotkanie stowarzyszenia przedsiębiorców regionu Rhein - Hunsrück - "Europa Unternehmerstammtisch Rhein-Hunsrück", które tym razem miało miejsce w Simmern, w siedzibie firmy ACTIVLine.
Podczas spotkania, na które przybyło kilkudziesięciu przedsiębiorców z regionu Rhein-Hunsrück w Nadrenii-Palatynacie, został przedstawiony multimedialny pokaz o Opolszczyźnie przez reprezentanta województwa opolskiego we Frankfurcie-Hahn - Przemysława Łebzucha. Głównym celem prezentacji była ukierunkowana promocja walorów gospodarczych oraz bazy ofert inwestycyjnych naszego województwa. Ponad półgodzinna prezentacja pozwoliła zebranym przedstawicielom regionalnych przedsiębiorstw zapoznać się nie tylko z potencjałem gospodarczym Śląska Opolskiego, ale także z działalnością Biura Współpracy Gospodarczej działającego w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej w Hahn.
Oprócz prezentacji Opolszczyzny zgromadzeni przedsiębiorcy wysłuchali Evelyn Brosowski, która przedstawiła swe przedsiębiorstwo ACTIVline oraz podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z transakcjami na rynku zagranicznym, w tym także z Polską. Referentem był również Sebastian Saule, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w Izbie Gospodarczej w Koblencji, który zapoznał uczestników spotkania z międzynarodową działalnością jego Izby oraz przedstawił ofertę IHK dotyczącą współpracy z zagranicą (seminaria, wyjazdy, targi itd.). CAŁOŚĆ (PDF)24.01.2007 Wizyta deputowanych SPD w Hahn
24 stycznia 2007 grupa deputowanych SPD do Landtagu Nadrenii-Palatynatu odwiedziła Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) Nadrenii-Palatynatu oraz Opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn.
Wizyta posłów odbyła się w ramach cyklu spotkań roboczych frakcji parlamentarnej socjaldemokratów, które poświęcone są polityce gospodarczej i rynkowi pracy w Nadrenii-Palatynacie. Ponad 50-osobowa grupa polityków Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) uczestniczyła w prezentacji Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu dokonanej przez obecnego dyrektora centrum Waltera Strutza – byłego sekretarza stanu.
Reprezentant województwa opolskiego z Biura Współpracy Gospodarczej dr Przemysław Łebzuch przedstawił deputowanym najważniejsze cele biura i strategię ich realizacji. Okazję do przedstawienia swojej misji mieli również reprezentanci krajów nadbałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii oraz reprezentant z Węgier.
Wśród gości znaleźli się wysocy rangą politycy Nadrenii-Palatynatu, m.in. dr Heinz-Georg Bamberger – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Karl Peter Bruch - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i w Ministerstwie Sportu oraz prof. dr Joachim Hoffmann-Goettig - sekretarz stanu w Ministerstwie ds. Edukacji, Nauki, Młodzieży i Kultury kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu.