Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa

13.12.2011: Avanti Polonia!


W dniu 13 grudnia 2011 roku odbyło się czwarte, ostatnie spotkanie w tym roku z cyklu „Spojrzenie na Wschód “ Impreza została przygotowana przez Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu wraz z Biurem Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Niemczech i poświęcona była w pełni tematyce polskiej.  Spotkanie było również okazją do posumowania współpracy opolskiego Biura z Centrum jak i całości działalności obu instytucji w roku 2011.

Impreza zgromadziła ponad 60 gości, w tym przedstawicieli wszystkich najważniejszych instytucji Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu tj. Kancelaria Kraju Związkowego, Landtagu, Ministerstwa Gospodarki. Wśród publiczności znaleźli się również reprezentanci partii politycznych, samorządów lokalnych oraz liczni przedsiębiorcy. W spotkaniu wzięli również udział Małgorzata Wejtko oraz dr Bronisław Jaworski – konsule RP z Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

Główną atrakcją spotkania był pokaz 40 minutowego reportażu pt. „Avanti Polonia! – warszawska droga na Zachód“ autorstwa Evy Schmidt, znanej dziennikarki niemieckiej zajmującej się tematyką gospodarczą. Po projekcji filmu Eva Schmidt odpowiadała na liczne pytania publiczności oraz relacjonowała swoje wrażenia z ostatniego pobytu w Polsce. Z dumą opowiadała, że właśnie za ten reportaż otrzymała Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską.

Rok 2011 był niewątpliwie bardzo ważnym i udanym rokiem dla Polski. Nasz kraj odniósł niewątpliwe sukcesy na arenie europejskiej nie tylko poprzez udaną Prezydencję w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim dzięki znaczącym sukcesom gospodarczym – mówiła Konsul Wejtko. Nasz kraj ma coraz większe znaczenie w Europie i wszystko wskazuje na to, że przyszły rok tylko umocni naszą pozycję –  z dumą kontynuowała Pani Konsul. Nie zabrakło również słów uznania dla Biura Współpracy Gospodarczej oraz naszego regionu. Małgorzata Wejtko podkreśliła, że BWG jest jedynym tego rodzaju przedstawicielstwem województwa w Niemczech. Decyzja Opolszczyzny o utworzeniu pionierskiego biura była jednak bardzo słuszna, co potwierdzają osiągnięcia BWG. Rokrocznie wzrasta liczba inicjatyw biura i rozszerza się jego działalność.

 
DSC00110.jpg
 
DSC00112.jpg
 
DSC00116.jpg
 
DSC00135.jpg
 
IMG566.jpg
 
IMG567.jpg
 
IMG571.jpg