Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa

Życzenia


Serdecznie dziękuję za doskonałą współpracę w 2015 roku i życzę Państwu wspaniałych, przepełnionych szczęściem i miłością Świąt Bożego Narodzenia spędzonych z najbliższymi Państwa sercu osobami.

Jestem przekonany, że Nowy Rok 2016 będzie rokiem wielu nowych, ciekawych wyzwań oraz pozwoli nam na wspólną realizację kolejnych, udanych projektów.

Państwu oraz sobie życzę, aby kolejny rok był okresem historii, w którym takie słowa jak pokój, tolerancja, braterstwo, solidarność, Wspólna Europa, wolność, równouprawnienie i demokracja nie były tylko pustymi słowami lecz najważniejszą wartością w Polsce, Niemczech, Europie i na świecie.

Pozdrawiam Państwa serdecznie

Wasz Przemek Łebzuch
Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji