Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa

27-28.11.2008: Opolskie na targach „Contact” w Luksemburgu.
 
W dniach 27 oraz 28 listopada 2008 województwo opolskie prezentowało się na międzynarodowych targach specjalistycznych „Contact“ w Wielkim Księstwie Luksemburga. Na stoisku sponsorowanym przez Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) obok Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt–Hahn wystawiały się Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu.

Targi „Contact“ skierowane były przede wszystkim do menadżerów, kadr kierowniczych oraz przedstawicieli firm z tzw. „Dużego Regionu“ obejmującego regiony z 4 państw, a mianowicie Belgii, Francji, Niemiec oraz Luksemburga (Kraj Saary, Nadrenia-Palatynat, Wielkie Księstwo Luksemburga, Walonia, Lotaryngia, Niemieckojęzyczny Związek Gmin Belgijskich posiadający autonomię i składający się z 9 gmin). Impreza ta to cykl wystaw, odczytów i spotkań biznesowych. Na stoisku opolskim prezentowana była bogata oferta informacyjna o gospodarce, turystyce i kulturze naszego regionu. Zagraniczni przedsiębiorcy mieli możliwość wstępnej analizy profilu gospodarczego opolskiego przemysłu oraz sposobność do nawiązywania kontaktów gospodarczych z firmami z województwa poprzez uczestniczące w targach opolskie instytucje okołobiznesowe.

W czwartek 27 listopada 2008 r. stoisko opolskie odwiedziła na zaproszenie reprezentanta województwa opolskiego w Niemczech dr Barbara Labuda, Ambasador RP w Wielkim Księstwie Luksemburga, której towarzyszyła Katarzyna Harazim, I sekretarz Ambasady RP, kierownik wydziału ekonomicznego polskiej ambasady. Pani Ambasador z wielką uwagą zapoznała się z ofertą opolskiego stoiska oraz wyraziła swoje ogromne uznanie dla zaangażowania wystawiających się instytucji w promocję naszego regionu za granicą. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele firm opolskich, które brali udział w odbywającym się w ramach targów „Forum Przedsiębiorców“, pracownicy Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Nadrenii-Palatynatu, Luksemburskiej Izby Gospodarczej, Izb Przemysłowo Handlowych z Moguncji oraz Trewiru.
 
Pani Ambasador w ramach uznania dla przedstawicieli województwa opolskiego wystosowała do wszystkich zaproszenie do odwiedzenia polskiej placówki dyplomatycznej w Luksemburgu. Grupa opolska skorzystała z zaproszenia następnego dnia i złożyła w godzinach porannych oficjalną wizytę w Ambasadzie RP spotykając się ponownie z Panią Ambasador oraz Panią I Sekretarz. W spotkaniu uczestniczyła także Ewa Sufin-Jacquemart - Radca, Konsul RP w Wielkim Księstwie Luksemburga. Spotkanie w ambasadzie odbyło się w niezwykle serdecznej atmosferze i bez wątpienia przyczyni się w przyszłości do zintensyfikowania współpracy gospodarczej pomiędzy województwem opolskim oraz Luksemburgiem. W swoim wystąpieniu Pani Ambasador podkreśliła swoją gotowość do wsparcia naszego regionu w kolejnych działaniach promocyjnych na terenie księstwa.
 

26-27.11.2008: Forum Przedsiębiorców 2008 w Luksemburgu.
 
Województwo Opolskie po raz drugi uczestniczyło w Forum Przedsiębiorców w Wielkim Księstwie Luksemburga odbywającym się 26-27.11.2008 r. w ramach międzynarodowych targów „Contact“.

 
W tegorocznej imprezie Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Niemczech było jednym ze współorganizatorów i zostało zobowiązane do obsługi opolskich przedsiębiorców, którzy brali udział w giełdzie kooperacyjnej. Partnerami BWG w organizacji i koordynacji całego przedsięwzięcia były dwie regionalne instytucje: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu.

Forum Przedsiębiorców jest największą platformą kontaktów biznesowych w regionie, która z roku na rok powiększa się m.in. poprzez udział nowych państw takich jak Czechy, Serbia, Turcja, Rumunia, Bułgaria oraz oczywiście Polska. Tegoroczna edycja forum zgromadziła ok. 300 uczestników z 14 krajów, którzy wspólnie przeprowadzili ponad 2000 rozmów. Stronę opolską reprezentowało 5 firm oraz 3 instytucje tj.:
 
- International Communication InterCom (Grzgorz Nowicki) z Opola
- Avizo (Krzysztof Woźniak) z Opola
- Awers Met (Maciej Dołzycki) z Dąbrowy Niemodlińskiej
- P.H.U.P J&H Ziemba (Halina Ziemba) z Opola
- Professional (Adrian Grela) z Opola
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (Roland Kulig, Piotr Regeńczuk)
- Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu (Agnieszka Bednarek)
- Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Niemczech (dr Przemysław Łebzuch)

 
Przedsiębiorcy opolscy odbyli w sumie kilkadziesiąt spotkań biznesowych i podsumowali dwudniową imprezę bardzo pozytywnie.

Miłym akcentem tegorocznego forum było przyznanie reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego w Niemczech przez Izbę Handlową Wielkiego Księstwa Luksemburga specjalnej nagrody za szczególne zaangażowanie w organizację forum oraz rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi a zagranicznymi firmami uczestniczącymi w Forum Przedsiębiorców w Luksemburgu. Statuetka (b2fair Partner Award) została wręczona dr Przemysławowi Łebzuchowi, reprezentantowi województwa opolskiego w Niemczech podczas uroczystej gali „b2fair Business Award“. Owo szczególne i zaszczytne wyróżnienie dla BWG jest wynikiem pracy i zaangażowania wielu osób oraz instytucji, bez których szereg projektów m.in. takich jak forum przedsiębiorców nie doszłoby do skutku. Powyższa nagroda jest zatem wspólnym osiągnięciem wszystkich opolskich koordynatorów i organizatorów wyjazdu opolskich przedsiębiorców do Luksemburga.
 

26.11.2008: Dzień Przedsiębiorcy w Hahn.
 
26.11.2008 roku w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) na lotnisku Frankfurt-Hahn odbył się „Dzień Przedsiębiorcy” – cykliczne konsultacje gospodarcze skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw z Niemiec.

 
Przybyli przedsiębiorcy spotkali się z tym razem z reprezentantami następujących krajów i regionów: Kazachstan, Czechy, Serbia, Montenegro, Węgry, Litwa, Rumunia, Łotwa, Chorwacja, Słowenia oraz Województwo Opolskie

Przedstawiciele 5 niemieckich firm zaprezentowali w trakcie półgodzinnych rozmów swoje propozycje współpracy gospodarczej z firmami z województwa opolskiego. Już wkrótce oferty te zostaną zredagowane, przetłumaczone i umieszczone na internetowej giełdzie kooperacyjnej BWG oraz rozpropagowane na terenie naszego regionu.

Przypominamy, że ciągle aktualne zapytania kooperacyjne z Niemiec dostępne są na stronie www.opolskie.de/oferty
 

20.11.2008: Opolskie zaprezentowało się w Hamburgu.
 
20 listopada 2008 roku odbyła się w Hamburgu, z udziałem członka zarządu województwa opolskiego Andrzeja Kasiury, kolejna impreza informacyjno-promocyjna prezentująca niemieckim przedsiębiorcom potencjał gospodarczy naszego regionu.

 
„Dzień Opolski” zorganizowany przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn oraz Konsulat Generalny RP w Hamburgu miał miejsce w rezydencji Konsula Generalnego RP w Hamburgu a jego motto brzmiało: „Potencjał inwestycyjno-gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie Województwa Opolskiego”.

Spotkanie otworzył konsul generalny RP w Hamburgu, Andrzej Osiak oraz gość honorowy imprezy – Andrzej Kasiura, członek zarządu województwa opolskiego. Oboje wysokiej rangi przedstawiciele naszego kraju oraz regionu podkreślali wagę kontaktów polsko-niemieckich, które nie tylko skupiają się na współpracy handlowo-gospodarczej, ale także na wielu innych aspektach związanych z przyjaźnią sąsiadujących ze sobą krajów.

Wstęp do prezentacji przedstawił moderator spotkania oraz współorganizator dr Włodzimierz Korzycki kierujący Działem Gospodarczym Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu. W swym przemówieniu przybliżył on gościom wiele faktów oraz danych dotyczących polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

Zaproszonym przedstawicielom hamburskiego przemysłu, handlu i usług dano możliwość zapoznania się z prawnymi, podatkowymi i praktycznymi aspektami współpracy gospodarczej z Polską. Zgromadzeni wysłuchali prezentacji z aktualnymi danymi na temat profilu gospodarczego Opolszczyzny, możliwości inwestycyjnych oraz wspierania inwestorów w regionie opolskim.

Prezentację na temat “Polska krajem inwestycji“ przedstawił dr Hanno Stoecker z firmy doradczej Astare GmbH specjalizującej się w pomocy firmom niemieckim, ale także polskim przedsiębiorstwom zainteresowanym nawiązaniem wszelkiego rodzaju kooperacji. W swym wykładzie dr Stoecker skupił się jednak przede wszystkim na różnicach w mentalności obu narodów oraz różnym sposobie funkcjonowania firm w naszym kraju oraz w Niemczech.. Celem tego było wskazanie na fakt, że niejednokrotnie bardzo błahe i wynikające z niewiedzy problemy komunikacyjne pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami wpływają na złą współpracę między nimi i ostatecznie są powodem braku nawiązania bliższych kontaktów gospodarczych.

Magdalena Karońska z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz dr Przemysław Łebzuch z Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Hahn zaprezentowali przedstawicielom firm hamburskich oprócz podstawowych informacji dotyczących naszego regionu także wiadomości na następujące tematy: charakter naszej gospodarki, tereny inwestycyjne, specjalne strefy gospodarcze, środki dofinansowania dla inwestorów, instytucje naszego regionu wspomagające nawiązywanie współpracy gospodarczej z opolskimi firmami oraz udzielające pomocy przyszłym inwestorom.

Spotkanie zamknęły doświadczenia inwestora niemieckiego w województwie opolskim przedstawione przez Carstena Behrmanna, z firmy Elrec z Brzegu. Po oficjalnej części imprezy każdy z uczestników miał okazję na indywidualne rozmowy z prelegentami. Dodatkową atrakcją dnia polskiego w Hamburgu była możliwość spróbowania typowo polskiej potrawy, a mianowicie pierogów w kilku wariantach smakowych.
 

14.11.2008: Obchody 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości.
 
Dn. 14 listopada 2008 odbyły się w niemieckim mieście Akwizgran (Nadrenia Północna-Westfalia) uroczyste obchody 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w których brał udział reprezentant województwa opolskiego w Niemczech.

 
Organizatorami uroczystości w sali koronnej ratusza w Akwizgranie był Konsulat Generalny RP w Kolonii oraz Urząd Miejski w Akwizgranie. Z uwagi na bliskie kontakty województwa śląskiego z Nadrenią Północna-Westfalią w imprezie uczestniczyła również delegacja Urzędu Marszałkowskiego wraz z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Zarówno burmistrz Akwizgranu dr Jürgen Linden jak i konsul generalny RP w Kolonii Andrzej Kaczorowski podkreślali swoich przemówieniach trudną drogę Polski ku odzyskaniu niepodległości jak i ważną rolę naszego kraju przy zniesieniu żelaznej kurtyny i w przemianach, jakie dokonały się w byłych krajach socjalistycznych Europy Środkowej i Wschodniej.

Podczas uroczystości przemawiał również Sekretarz Stanu z kancelarii kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia Michael Mertes, który wskazywał na dynamiczność i efektywność kontaktów polsko-niemieckich na szczeblach administracji rządowej i samorządowej oraz na przyjaźń między obydwoma narodami, która wyraża się m.in. poprzez wymiany międzynarodowe w szkolnictwie, współpracę gospodarczą oraz intensywne kontakty prywatne Niemców z Polakami. Uroczystość zakończył koncert muzyki poważnej w wykonaniu tria Panufnik.

Wizyta przedstawiciela województwa opolskiego w Akwizgranie była też okazją do nawiązania kontaktu z tamtejszą Izbą Przemysłowo-Handlową (IHK), która wyraziła duże zainteresowanie propozycją Biura Współpracy Gospodarczej w Hahn dotyczącą organizacji w Akwizgranie „Opolskiego Dnia Gospodarczego” w roku 2009..
 

13.11.2008: Spotkanie dla właścicieli firm regionu Hunsrück.
 
W dniu 13 listopada 2008 roku odbyło się w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) spotkanie przedsiębiorców z regionu Hunsr
ück (Nadrenia-Palatynat/Niemcy).
 
Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane przez MOEZ oraz Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego, a uczestniczyło w nim 34 właścicieli regionalnych firm. Z ramienia centrum przywitał gości Hans-Christian Arlt, który przedstawił zebranym prezentację na temat działalności MOEZ oraz program „Otwieramy Rynki 2009“, który dotyczy planowanych na przyszły rok projektów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej np. targi, wystawy, misje gospodarcze, sympozja oraz imprezy informacyjne.

Przypominamy, że w misjach gospodarczych mogą wziąć udział także opolscy przedsiębiorcy.

1) Rumunia, Bułgaria. 19-25.04.2009

2) Białoruś, Rosja. 15-20.06.2009

3) Rosja: Jekaterinburg, Tscheljabinsk, Nowosibirsk. 22-26.09.2009

4) Kazachstan: Astana, Almaty, Atyrau. 04-09.10.2009

5) Ukraina: Cherkassy, Charkov. 25-29.10.2009

Reprezentant województwa opolskiego w Niemczech Przemysław Łebzuch przedstawił gościom zasady działania giełdy kooperacyjnej na stronie internetowej biura www.opolskie.de oraz aktualne oferty i zapytania firm opolskich. Ponadto przedsiębiorcy zostali zaproszeni na targi „Contact” oraz giełdę kooperacyjną w Luksemburgu, które odbędą się w dniach 27-28.11.2008 roku. Województwo Opolskie na targach „Contact” będzie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Enterprise Europe Network (West Poland) przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu oraz Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn. Do udziału w giełdzie kooperacyjnej zgłosiło się do tej pory 5 firm z naszego regionu.
Dzięki życzliwości luksemburskiej Izby Gospodarczej każdy z uczestników spotkania w MOEZ otrzymał darmową kartę wstępu na targi i tym samym szansę na spotkanie z przedstawicielami opolskich instytucji okołobiznesowych oraz firm z naszego regionu.

Na prośbę MOEZ referat na temat szpiegostwa gospodarczego przedstawił także Bernd Thran, dyrektor Departamentu Kryminalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nadrenii-Palatynatu.
 

05.11.2008: Forum Gospodarcze SPD w Hahn.
 
W dniu 5 listopada 2008 roku odbyło się po raz czwarty w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) Forum Gospodarcze z udziałem komunalnych oraz krajowych polityków partii socjaldemokratycznej reprezentujących powiat Ren-Hunsrück, jak i powiaty Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich, Bad-Kreuznach oraz Birkenfeld. Spotkanie zostało zorganizowane przez przewodniczącego partii SPD w powiecie Ren-Hunsrueck Dietmara Tuldi.

 
Z ramienia MOEZ gości przywitał dr Przemysław Łebzuch – reprezentant województwa opolskiego w Niemczech, który również i w tym roku został zaproszony do uczestniczenia w cyklicznie organizowanym, kameralnym spotkaniu polityków. Tematem spotkania była turystyka zdrowotna i medyczna, która stała się od pewnego czasu ogólnoświatowym trendem. Coraz częściej łączy się wypoczynek z pobytem w ośrodkach odnowy biologicznej, sanatoriach, klinikach i gabinetach stomatologicznych, chirurgii plastycznej, dermatologii estetycznej, rehabilitacji, pensjonatach i hotelach SPA.
 
Prezentację dotyczącą powyższego tematu przedstawił Markus Koenen z Centrum Rehabilitacji w Bernkastel-Kues. Prezentacja ta była podstawą do dyskusji, która skupiła się przede wszystkim na rozwoju turystyki zdrowotnej w Nadrenii-Palatynacie oraz nawiązaniu współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Ze względu na wieloletnie partnerstwo Nadrenii oraz województwa opolskiego z zainteresowaniem wysłuchano informacji na temat stanu turystyki zdrowotnej i medycznej w Opolskiem.
 
Przedstawiciel województwa przedstawił kilka przykładów działających w naszym regionie ośrodków rehabilitacji (m.in. Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjne „Max“ w Jarnołtówku, Zakład Usprawnienia Leczniczego „Novum“ w Opolu, Ośrodek Formacyjno-Rehabilitacyjno Wypoczynkowy Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach) oraz zapewnił zebranych o wsparciu każdej inicjatywy zmierzającej ku nawiązaniu współpracy transregionalnej w tej dziedzinie. Politycy zobowiązali się do zmobilizowania Ministerstwa Zdrowia Nadrenii-Palatynatu do zorganizowania konferencji międzynarodowej dotyczącej tylko i wyłącznie tematu turystyki zdrowotnej i medycznej, w której bez wątpienia nie może zabraknąć przedstawicieli regionu opolskiego.
 

04.11.2008: "Dzień Polski" w Koblencji.
 
W dniu 4 listopada 2008 roku w koblenckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej miała miejsce impreza informacyjno-promocyjna pod nazwą „Dzień Polski“, podczas której nie zabrakło akcentu opolskiego. Impreza skierowana była do niemieckich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy gospodarczej z Polską lub pragnących zainwestować w naszym kraju.

 
Spotkanie otworzył Sebastian Saule, kierownik Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą Izby Przemysłowo-Handlowej w Koblencji. Przywitał on serdecznie wszystkich gości, a szczególnie przedstawiciela dyplomacji polskiej Zbigniewa Burdzego, konsula z Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

Serię prezentacji na tematy polskie, która trwała ponad trzy godziny, rozpoczął Thomas Urbańczyk - członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) w Warszawie, który poinformował zebranych o szansach i strategiach wejścia na polski rynek.

Tytuł drugiej prezentacji brzmiał „Możliwości oraz zachęta do inwestowania w Polsce na przykładzie województwa opolskiego“ i przedstawił ją dr Przemysław Łebzuch – reprezentant województwa opolskiego w Niemczech z Biura Współpracy Gospodarczej w Hahn. Oprócz podstawowych informacji dotyczących naszego regionu goście spotkania dowiedzieli się m.in. o charakterze naszej gospodarki, terenach inwestycyjnych, specjalnych strefach gospodarczych, środkach dofinansowania dla inwestorów, instytucjach naszego regionu wspomagających nawiązywanie współpracy gospodarczej z opolskimi firmami oraz udzielających pomocy przyszłym inwestorom.

Ponadto Regina Ślezińska-Gaag z Biura Podatkowego Dr. Boehmer und Partner z Ludwigshafen przedstawiła najważniejsze różnice pomiędzy niemieckim a polskim prawem handlowym oraz podatkowym. O klasyfikacji naszego kraju na tle innych państw Europy referował dr Dirk Broeckelman z Coface Deutschland AG (wydawnictwo, które corocznie wydaje statystyki dotyczące wszystkich krajów świata). Z kolei o swoich doświadczeniach w Polsce informował zgromadzonych Heribert von Goevels – dyrektor Josef Raab GmbH z Neuwied. Część informacyjną zakończył Franz Josef Seiss z Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), który oprócz przedstawienia instytucji, którą reprezentuje i w której znajduje się siedziba opolskiego biura, zachęcał do podróży gospodarczej do Polski, która będzie mieć miejsce w marcu 2009 roku.

Drugą część spotkania stanowiły indywidualne rozmowy referentów z przedsiębiorcami. Reprezentant województwa opolskiego miał okazję w ten sposób nawiązać nowe kontakty z przedstawicielami firm niemieckich, odpowiedzieć na ich bezpośrednie pytania lub też zapoznać się z wszelkimi problemami zainteresowanych przedsiębiorców, których wyjaśnienie nie było możliwe na miejscu, a chodzi tu przede wszystkim o zapytania inwestycyjne, które wymagają indywidualnego i szczegółowego opracowania w oparciu o aktualne dane i dlatego też już wkrótce zostaną one przekazane do OCRG lub bezpośrednio do COI w Opolu. Nowe zapytania handlowe zostaną natomiast przetłumaczone na język polski i umieszczone w giełdzie kooperacyjnej na stronie www.opolskie.de podczas jej następnej aktualizacji.
 

30.10.2008: Saarbrücken. Polska krajem inwestycji.
 
„Polska krajem inwestycji” pod takim hasłem odbyło się 30 października spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców w Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK) sąsiadującego z Nadrenią-Palatynatem kraju związkowego Zagłębia Saary (Saarland) w Saarbrücken.

 
„Polska krajem inwestycji” pod takim hasłem odbyło się 30 października spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców w Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK) sąsiadującego z Nadrenią-Palatynatem kraju związkowego Zagłębia Saary (Saarland) w Saarbrücken.

Celem spotkania było zaprezentowanie niemieckim przedsiębiorcom pełnego spektrum możliwości nawiązania współpracy z Polską, ale także przedstawienie mechanizmów funkcjonowania i prawnych aspektów polskiego rynku handlowego. Spotkania poświęcone tematyce polskiej stały się w Saarbrücken, ze względu na duże zainteresowanie tym tematem wśród przedsiębiorców Kraju Saary, imprezami cyklicznymi, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W zeszłym roku (2007) główny nacisk położono na województwo opolskie jako region modelowy dla firm pragnących inwestować w Polsce. Reprezentant województwa opolskiego w Niemczech miał możliwość przedstawienia naszego regionu podczas godzinnej prezentacji. Natomiast w tegorocznym spotkaniu prezentowało się województwo podkarpackie, a Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Hahn uczestniczyło w spotkaniu na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii w roli konsultacyjnej. Goście mieli tym samym okazję do indywidualnych rozmów z poszczególnymi reprezentantami polskich regionów.

Spotkanie zostało otwarte przez Arnego Linstaedt (Departament ds. Współpracy Międzynarodowej, IHK), który podkreślił znaczenie Polski w kontaktach gospodarczych Niemiec. Podczas trzygodzinnego spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku referatów poświęconych wybranym aspektom polskiej gospodarki. Konsul Zbigniew Burdzy z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii mówił o perspektywach polityki gospodarczej w Polsce i zapewniał w swojej prezentacji, że polska gospodarka nie zwalnia w swoim rozwoju, Thomas Urbańczyk natomiast - członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) w Warszawie informował o szansach i możliwościach polskiego rynku, Michael Eigner z Regionalnego Banku Zagłębia Saary (Saarländische Landesbank) wskazał na różnice między systemami bankowymi Niemiec oraz Polski. Ponadto prezentację swojego regionu przedstawili przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Obsługi Inwestora.
 

28.10.2008: Frankfurt-Hahn. Wizyta o wysokiej randze.
 
28 października 2008 roku w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) odbyło się nadzwyczajne, terenowe posiedzenie Komisji Landtagu Nadrenii-Palatynatu ds. Europejskich. W posiedzeniu udział brali również deputowani do Landtagu z Salzburga (Austria), którzy w tym czasie gościli z oficjalną wizytą u swojego partnera regionalnego.

 
Na sali obrad było wiele wybitnych osobistości ze świata polityki m.in. Hannelore Klamm – wiceprezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu, Jürgen Creutzmann – deputowany, przewodniczący Komisji ds. Europejskich, Vera Reiß – sekretarz stanu Ministerstwa Oświaty, Nauki, Młodzieży i Kultury, prof. dr Siegfried Englert – sekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki, Transportu, Rolnictwa i Winnej Latorośli, dr Lars Brocker – dyrektor Landtagu Nadrenii-Palatynatu, Johann Holztrattner – prezydent Landtagu w Salzburgu, dr Karl Edtstadler – dyrektor Landtagu w Salzburgu oraz kilkudziesięciu innych deputowanych i zaproszonych gości.

Wizyta posłów odbyła się w ramach cyklu spotkań roboczych, które poświęcone są sprawom Unii Europejskiej oraz współpracy z zagranicą, w tym z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Ponad 20-osobowa grupa polityków po zwiedzeniu budynku centrum oraz Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego uczestniczyła w prezentacji Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu dokonanej przez obecnego dyrektora centrum Waltera Strutza – byłego sekretarza stanu.

Reprezentant województwa opolskiego z Biura Współpracy Gospodarczej przedstawił gościom z Moguncji oraz Salzburga podstawowe informacje o regionie opolskim oraz poinformował o zakresie zadań spoczywających na biurze, zrealizowanych i planowanych na przyszłość projektach gospodarczych jak i podsumował zawarte kooperacje gospodarcze. Goście z Austrii zadawali wiele pytań dotyczących funkcjonowania naszej reprezentacji oraz wyrazili swoje wielkie uznanie dla tak wielopłaszczyznowej, intensywnej współpracy międzyregionalnej, jaką bez wątpienia jest partnerstwo między Województwem Opolskim a Krajem Związkowym Nadrenii-Palatynatu.
 

24.10.2008: Luksemburg. Opolskie na Forum Gospodarczym.
 
Dn. 24.11.2008 odbyło się w Luksemburgu pierwsze Forum Gospodarcze tzw. „Dużego Regionu” (Nadrenia-Palatynat i Kraj Saary w Niemczech, Księstwo Luksemburg, Lotaryngia we Francji oraz Walonia w Belgii). Województwo Opolskie zaproszono do udziału w forum z uwagi na partnerstwo naszego regionu z Nadrenią-Palatynatem oraz aktywny udział opolskiego biura w Hahn w wydarzeniach gospodarczych regionu.

 
Już w listopadzie nasz region będzie po raz drugi uczestniczył w prestiżowych targach „Contact” oraz w giełdzie kooperacyjnej z udziałem opolskich przedsiębiorców (więcej informacji oraz zaproszenie do giełdy dla opolskich przedsiębiorców ).

Tegoroczne forum poświęcone było szansom małych i średnich przedsiębiorstw „Dużego Regionu” w obliczu globalizacji oraz sposobom wykorzystania potencjału wynikającego z lokalizacji firmy na terenie makroregionu skupionego wokół Luksemburga. Była to również sposobność do zawarcia nowych kontaktów handlowych i uzyskania informacji o firmach regionu sąsiedzkiego.

Forum odbyło się z siedzibie jednego z największych banków na terenie Luksemburga (Fortis Bank) i zainicjowane zostało przez lokalne Izby Przemysłowo-Handlowe, Izby Rzemieślnicze oraz regionalne cechy rzemiosł i zrzeszenia zawodowe.

Luksemburski minister przemysłu i handlu zagranicznego Jeannot Krecké dokonał otwarcia forum. W swojej przemowie inauguracyjnej serdecznie powitał on reprezentację województwa opolskiego z Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn. Następnie odbył się workshop z udziałem gości na temat kierunku rozwoju „Dużego Regionu” zatytułowany „Quo vadis Großregion?“. Forum zamknął wykład Dr. Hanspetera Georgi, byłego ministra gospodarki Kraju Saary.
 

16.10.2008: Moguncja: Zaproszenie do inwestycji w Opolskiem.
 
„Opolski i Dzień Gospodarczy” zorganizowany został 16 października 2008 r. w Izbie Przemysłowo–Handlowej (IHK) w Moguncji (Niemcy). Głównym tematem spotkania była promocja województwa opolskiego w Nadrenii-Palatynacie, a przede wszystkim aktualna oferta terenów inwestycyjnych oraz możliwości zacieśnienia współpracy gospodarczej z naszym regionem.
 
W prezentacji i dyskusji uczestniczyli reprezentanci województwa dr Przemysław Łebzuch (Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn), Magdalena Karońska (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) oraz Aldona Stahlberger (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).

W spotkaniu wzięła również udział Małgorzata Wejtko - Konsul, I radca i Kierownik Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, Günter Jertz – dyrektor Działu Międzynarodowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Moguncji, Lars Bosse – dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) w Warszawie, Kai Hussmann – prawnik, przedstawiciel Kancelarii Prawnej Dr. Petereit & Armbrüster (Moguncja, Wrocław) oraz Carsten Behrmann - prezes firmy ELREC Sp. z o. o z Brzegu.

Prowadzone na spotkaniu rozmowy dotyczyły przede wszystkim możliwości inwestycyjnych na terenie Opolszczyzny, ale sporo miejsca w dyskusji poświęcono także analizie stanu rozwoju polskiej gospodarki. Nie brakło też miejsca na dyskusje na nieco luźniejsze tematy jak np. stan przygotowania Polski do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

Gości przywitała Konsul Małgorzata Wejtko, która z wielkim zaangażowanie w swojej mowie wstępnej namawiała zabranych do nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami polskim oraz do inwestycji na terenie województwa opolskiego.

Dr Przemysław Łebzuch z Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn przedstawił ogólne informacje o województwie, jego walory gospodarcze, kulturowe i turystyczne, wybrane dane statystyczne, wskaźniki gospodarcze regionu oraz projekty inwestycyjne w Brzegu i Kluczborku związane z przygotowaniami do EURO 2012. Natomiast Magdalena Karońska z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu mówiła o możliwościach wspierania przedsiębiorczości i polsko-niemieckich inicjatyw gospodarczych oraz o istotnej w tych kwestiach roli OCRG jako instytucji wspierającej inwestorów zainteresowanych naszym regionem.

Swoje doświadczenia w prowadzeniu biznesu w Polsce i w województwie opolskim przedstawił zgromadzonym Carsten Behrmann z firmy Elrec, która działa na terenie woj. opolskiego w mieście Brzeg.

Lars Bosse przekazał zaproszonym przedsiębiorcom z obszaru naszego regionu partnerskiego Nadrenii-Palatynatu najważniejsze informacje dotyczące rynku polskiego oraz wskazał na podstawowe elementy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie naszego kraju.

Meandry prawa polskiego w odniesieniu do form prawnych firm i podatków oraz podstawowe różnice w stosunku do prawa niemieckiego przedstawił w swej multimedialnej prezentacji Kai Hussmann.

Wśród obecnych gości na Opolskim Dniu Gospodarczym nie brakowało wielu osobistości ze świata polityki i dyplomacji. Przybył m.in. Joachim Mertes – prezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu, Zbigniew Burdzy - konsul z Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, Dieter Burgard – deputowany do Landtagu, Walter Strutz – sekretarz stanu, dyrektor Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) we Frankfurcie-Hahn, Oliver Stumpf – Kancelaria Stanu Nadrenii-Palatynatu.

Po głównej części imprezy goście mieli okazję odwiedzić przygotowane we foyer Izby Przemysłowo–Handlowej opolskie stoisko informacyjne, zapoznać się z wieloma zróżnicowanymi tematycznie materiałami promocyjnymi przygotowanymi przez Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO, porozmawiać osobiście z przedstawicielami województwa opolskiego oraz skosztować opolskich produktów regionalnych, w tym przysmaków czekoladowych firmy Odra oraz piwa miodowego z Lubieszowa (Pasieka Bierawa).
 

01-06.10.2008: Opolskie na targach w Pirmasens.
 
350 wystawców na ponad 22 000 metrach kwadratowych zaprezentowało się w dniach od 1 do 6 października na tegorocznych Targach HaGeHa (Handel, Usługi, Rzemiosło) w Pirmasens (Nadrenia-Palatynat).
 
W prestiżowych targach HaGeHa pierwszy raz uczestniczyło województwo opolskie, które reprezentował Przemysław Łebzuch z Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn. Koszty naszego stoiska pokryło Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), gdzie ma swoją siedzibę opolskie biuro.

Odbywające się co 2 lata targi w Pirmasens odwiedziło ponad 70 000 osób zainteresowanych ofertami gospodarczymi, atrakcjami turystycznymi i produktami z całego świata. Wśród odwiedzających były zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorcy, organizacje i urzędy. Obok wystawców prezentujących oferty handlowe na targach nie zabrakło reprezentantów wielu regionów, w tym z zagranicy. Stoisko opolskie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem oferując odwiedzającym aktualne materiały promocyjno-informacyjne o gospodarce, zabytkach, mieszkańcach i atrakcjach turystycznych naszego regionu. Ponadto zwiedzający mieli okazję skosztowania naszych regionalnych produktów spożywczych.

Podczas uroczystego otwarcia HaGeHa dyrektor targów w Pirmasens - Elke Tronche, powitała licznie zebranych gości podkreślając w swojej przemowie fakt uczestnictwa polskiej reprezentacji. Województwo opolskie zaprezentowało się bowiem w Pirmasens jako pierwszy do tej pory region z Polski.
 

12.09.2008: Lech Wałęsa z wizytą w Hahn.
 
12 września 2008 r. na zaproszenie Gdańskiego Związku Pracodawców oraz Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) na lotnisku Frankfurt-Hahn, gdzie ma siedzibę opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej, przybył z trzydniową wizytą do Nadrenii-Palatynatu Lech Wałęsa.
 
Byłego prezydenta powitał dyrektor centrum oraz przedstawiciele lotniska Frankfurt-Hahn. Następnie Lech Wałęsa odwiedził reprezentację Gdańska oraz Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego, gdzie przedstawiciel regionu Przemysław Łebzuch wręczył mu pamiątkowy album z fotografiami pięknych miejsc na Śląsku Opolskim. W oficjalnej części wizyty dyrektor MOEZ wygłosił mowę powitalną na cześć noblisty oraz zaprezentował licznie zebranym gościom ze świata polityki i biznesu film dokumentalny Andrzeja Wajdy o Solidarności. Uczestnicy spotkania, wśród których znajdowali się również przedstawiciele konsulatu RP w Kolonii (Piotr Piotrowski - konsul, zastępca Konsula Generalnego oraz Zbigniew Burdzy - I sekretarz, konsul WPHI) i rządu Nadrenii-Palatynatu, z niezwykłym zainteresowaniem wysłuchali mowy Lecha Wałęsy.

Prezydent podkreślał w niej rolę współpracy międzynarodowej i istotę przyjaźni między państwami, która ma wpływ zarówno na aktualne wydarzenia i rozwój gospodarki, jak i kształtuje w dużej mierze rzeczywistość dla przyszłych pokoleń. W ramach wizyty były prezydent odwiedzi m.in. położone nad Mozelą miasteczko turystyczne Bernkastel-Kues oraz stolicę kraju związkowego - Moguncję.
 

09.09.2008: Wizyta chadeków w opolskim biurze w Niemczech.
 
9 września 2008 roku grupa przedsiębiorców należących do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) odwiedziła Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) Nadrenii-Palatynatu oraz opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn.
 
Wizyta przedsiębiorców odbyła się w ramach cyklu spotkań roboczych frakcji parlamentarnej chadecji, które poświęcone są polityce gospodarczej i rozwojowi lokalnego przemysłu. Ponad 30-osobowa grupa uczestniczyła w prezentacji Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu dokonanej przez dyrektora centrum Waltera Strutza. Główna część prezentacji poświęcona była Polsce, której znaczenie w polityce gospodarczej Niemiec odgrywa z roku na rok coraz większą rolę. W związku z tym dyrektor MOEZ poprosił o wsparcie w swej prezentacji przedstawicieli z Polski.

Reprezentant województwa opolskiego z Biura Współpracy Gospodarczej dr Przemysław Łebzuch przedstawił przedsiębiorcom najważniejsze cele i najbliższe projekty biura oraz strategię ich realizacji. Dodatkowo zostały opisane ostatnie projekty biura, których celem był dalszy rozwój wymiany gospodarczej pomiędzy województwem opolskim a niemieckimi krajami związkowymi. Okazję do przedstawienia swojej misji miała również reprezentantka Związku Pracodawców Gdańskich - Gabriella Flissikowska-Mroczkiewicz.

Prezentacja BWG oraz województwa opolskiego przyniosła natychmiastowe efekty w postaci konkretnych ofert współpracy złożonych przez przybyłych przedsiębiorców a skierowanych do firm z naszego regionu. Wszystkie oferty zostaną udostępnione na stronie www.opolskie.de/oferty .
 

04.09.2008: 10-te seminarium Europejskiej Akademii Regionów.
 
Przedstawiciele samorządu, sejmiku i instytucji wspierających rolnictwo wraz z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Józefem Kotysiem i Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego Andrzejem Zielonką na czele wzięli udział w 10 seminarium Europejskiej Akademii Regionów w Trewirze w dniach od 31 sierpnia do 4 września 2008.
 
Gospodarzami seminarium, którego temat brzmiał „Kreowanie wartości w obszarach wiejskich: ekologia i ekonomia”, był niemiecki kraj związkowy Nadrenia-Palatynat oraz Fundacja Hertie. Wyjazd studyjny koordynowany był przez Departament Rolnictwa i rozwoju Wsi oraz Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn. reprezentantami województwa opolskiego na seminarium w sali kongresowej Europejskiej Akademii Prawa (ERA) w Trewirze zaproszono również urzędników, ekspertów i naukowców ze wszystkich regionów tzw. Porozumienia Czterostronnego (Nadrenia-Palatynat/Niemcy, Burgundia/Francja, Kraj Środkowoczeski/Czechy) oraz dodatkowo reprezentantów Austrii i Turcji.
 
Unia Europejska postawiła przed sobą wysokie cele w ramach Agendy Lizbońskiej. W ciągu następnych lat UE pragnie rozwinąć się do najbardziej dynamicznego, opartego na wiedzy i najbardziej konkurencyjnego obszaru gospodarczego globu i tym samym stać się „wzorem postępu ekonomicznego, społecznego oraz ekologicznego dla świata”. Rozwój obszarów wiejskich jest przy tym założeniem szczególnym, wspieranym w ramach europejskiej polityki strukturalnej. Wiele regionów usiłuje w ramach długotrwałego rozwoju znaleźć równowagę między rozwojem centrów wzrostu ekonomicznego a roszczeniami porównywalnego standardu życia w pozostałych regionach kraju. Kreowanie wartości rozumiane jest również w obszarach wiejskich często jako przypływ inwestycji z zewnątrz. Z drugiej strony kreowanie wartości w obszarach wiejskich powinno korzystać z regionalnych potencjałów i je rozbudowywać. Regionalne łańcuchy gospodarcze i wartości tworzą dodatkowe możliwości dochodów i wspierają tożsamość regionu. Również działania na rzecz ochrony środowiska mogą być impulsami dla łańcuchów wartości, w szczególności z myślą o prognozowanym wzroście zużycia energii i cen surowców.
 
10. Seminarium „Europejskiej Akademii Regionów” stawiało sobie za cel uwidocznienie zależności między ekologią i ekonomią w porównaniu europejskim i intensywną dyskusję na ten temat. Ochrona środowiska odgrywa własną rolę gospodarczą nie tylko przy rozwoju nowych produktów i usług. Im więcej wzrost gospodarki i dobrobytu zależy od malejących i coraz droższych zasobów energetycznych i surowcowych, tym ważniejsze staje się całościowe spojrzenie na dopływ surowców i energii oraz wkład gospodarki odpadami do generowania wartości, szczególnie w obszarach wiejskich. Seminarium „Kreowanie wartości w obszarach wiejskich: ekologia i ekonomia” starało się poprzez przykłady i wzory odpowiedzieć na pytanie, jakie istnieją możliwości komunikowania doświadczeń i rozwiązań, a także zaprezentować dalsze możliwości współpracy w ramach czterech regionów partnerskich (Opolskie, Nadrenia-Palatynat, Burgundia, Kraj Środkowoczeski) i innych europejskich partnerstw.
 

02.09.2008: Forum Gospodarcze w Hahn.
 
W dniu 3 września 2008 roku odbyło się w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), gdzie ma swoją siedzibę opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej (BWG), forum gospodarcze z udziałem czołowych polityków socjaldemokratycznych regionu Hunsrück w Nadrenii-Palatynacie. Głównym tematem spotkania była turystyka.
 
Przedstawiciele frakcji Niemieckiej Partii Socjaldemokratycznej (SPD) sprawujący funkcje deputowanych do Landtagu, starości, burmistrzowie oraz wójtowie starali się wspólnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób najlepiej wykorzystać fakt obecności kilkunastu reprezentacji regionów i krajów Europy Środkowej i Wschodniej we Frankfurcie-Hahn, w tym reprezentacji regionu opolskiego, przy rozwoju regionalnej turystyki oraz w jaki sposób wpłynąć na zwiększenie współpracy transregionalnej organizacji turystycznych poszczególnych regionów.

Uczestnicy forum wysłuchali kilku prezentacji dotyczących powyższego tematu, w tym m.in. prezentację o walorach i aktualnych inwestycjach turystycznych województwa opolskiego przygotowaną przez BWG. Z wielkim zainteresowaniem została przyjęta oferta turystyczna naszego regionu oraz dotychczasowe działania BWG na rzecz rozwoju współpracy turystycznej między naszym województwem a Nadrenią-Palatynatem. Dzięki opolskiej reprezentacji w Hunsrück województwo opolskie prezentowało się na kilku targach turystycznych oraz uczestniczyło aktywnie w wielu spotkaniach poświęconych ww. tematyce. Udział w targach w Nadrenii-Palatynacie, na które zapraszane są np. opolskie biura podróży, nie tylko wpływa na reklamę naszych walorów turystycznych, ale są przede wszystkim okazją do zapoznania się z ofertami Nadrenii-Palatynatu a tym samym poszerzenie własnej oferty.

Podkreślano również znaczenie organizowanych przez BWG wyjazdów studyjnych, spotkań gospodarczych, giełd kooperacyjnych w Opolskiem lub w Nadrenii-Palatynacie z udziałem przedstawicieli obu regionów. Nie mające pozornie nic wspólnego z turystyką spotkania gospodarcze odgrywają jednak ogromną rolę dla rozwoju turystycznego obu regionów. Każdy przedsiębiorca czy też reprezentanci samorządów przebywający czasowo w danym regionie korzystają przecież z usług hotelowych, restauracji, dokonują zakupów itp. Dzięki organizowanym przez BWG spotkaniom roboczym, wyjazdom studyjnym i konferencjom w regionie Hunsrück gościło tylko w 2007 roku ponad 100 opolskich gości, którzy w sumie zarezerwowali ponad 300 noclegów.

Już w niedalekiej przyszłości Biuro Współpracy Gospodarczej planuje organizację wyjazdu studyjnego tylko i wyłącznie dla organizacji turystycznych oraz przedstawicieli samorządów zajmujących się promocją turystyki. Frakcja polityczna SPD zobowiązała się wesprzeć tego typu działanie pomagając w organizacji spotkań merytorycznych oraz wskazując odpowiednich partnerów do współpracy. Wielu uczestników forum zgodziło się z prowadzącym spotkanie, że na wiosnę przyszłego roku strona niemiecka powinna zorganizować podobny wyjazd studyjny na Opolszczyznę, by przedstawić tam nowe, konkretne formy współpracy w sektorze turystycznym. Frakcja SPD Nadrenii Palatynatu zobligowała się również do popierania wszelkich nowych możliwości prezentacji Nadrenii-Palatynatu na organizowanych w naszym województwie targach, wystawach, konferencjach związanych z turystyką.
 

02.09.2008: Opolskie wizytówką Polski (IHK Wiesbaden).
 
W „Polskim Dniu Gospodarczym” zorganizowanym 2 września 2008 r. w Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK) w Wiesbaden Opolskie miało zaszczyt reprezentowania Polski jako dynamiczny i nowoczesny region otwarty na inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne oraz dbający o profesjonalną obsługę biznesu. W prezentacji województwa uczestniczył Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś.
 
Wybór Wiesbaden, stolicy niemieckiego kraju związkowego Hesja, na miejsce promocji polskiej gospodarki i regionalnej oferty inwestycyjnej nie był przypadkowy. W Hesji będącej jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Niemiec mają swoją siedzibę największe koncerny przemysłowe i instytucje finansowe na świecie. Stąd też duże było zainteresowanie imprezą promocyjno-informacyjną poświęconą Polsce jako najważniejszemu partnerowi gospodarczemu Niemiec w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie województwo Opolskie miało zaszczyt wystąpić w roli regionu modelowego w zakresie wymiany gospodarczej z zagranicą i tworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego.

Organizatorzy „Polskiego Dnia Gospodarczego” (IHK Wiesbaden wraz z AHK Warszawa, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego) zadbali o zróżnicowany tematycznie program imprezy, w którym nie zabrakło ogólnych informacji o tendencjach w rozwoju polskiej gospodarki, o stanie przygotowań naszego kraju, w tym również Opolszczyzny, do UEFA EURO 2012™ oraz praktycznych porad niemieckiego przedsiębiorcy, który zainwestował w Opolskiem. Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO zadbał o cieszące się dużą popularnością specjały kulinarne opolskiej kuchni oraz szeroki wybór niemieckojęzycznych materiałów informacyjnych o mieszkańcach, gospodarce i ofercie turystycznej województwa. Stoisko informacyjne obsługiwała Aneta Wieszala.

Małgorzata Wejtko (Konsul, I radca i Kierownik WPHI Konsulatu Generalnego RP w Kolonii) powitała licznie zgromadzonych gości sygnalizując w swoim wystąpieniu temat przewodni „Polskiego Dnia Gospodarczego” związany z szansami dla polskich i niemieckich przedsiębiorców wynikającymi z dynamicznie rosnącej koniunktury gospodarczej w Polsce i coraz intensywnej wymiany handlowej i technologicznej. Z kolei Thomas Urbanczyk (dyrektor ds. prawnych i business development z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie) wskazywał na nowe możliwości dla niemieckiego przemysłu wynikające z nowych projektów infrastrukturalnych realizowanych w nurcie przygotowań Polski i Ukrainy do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Józef Kotyś (Wicemarszałek Województwa Opolskiego) przedstawił uczestnikom region opolski i jego mieszkańców oraz walory gospodarcze, kulturowe i turystyczne województwa. Przemysław Łebzuch (Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn) zaprezentował wybrane dane statystyczne i aktualne wskaźniki gospodarcze regionu oraz projekty inwestycyjne w Brzegu i Kluczborku związane z przygotowaniami do UEFA EURO 2012™. Magdalena Karońska (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) wskazywała w swojej prezentacji na bogate możliwości finansowego, organizacyjnego i merytorycznego wspierania przedsiębiorczości i polsko-niemieckich inicjatyw gospodarczych oraz na ważną w tej kwestii rolę OCRG w województwie opolskim. Josef Mayerhofer (wiceprezes zarządu HABA-BETON Johann Bartlechner Sp. z o.o. w gminie Ujazd) relacjonował zgromadzonym o swoich doświadczeniach w Polsce, przedstawił atuty województwa opolskiego, które zadecydowały o lokalizacji tam firmy Haba-Beton oraz podkreślał wysokie kwalifikacje i doświadczenie polskich pracowników.
 

20.08.2008: Darmowy udział w targach HaGeHa w Pirmasens.
 
Biuro Współpracy Gospodarczej zaprasza firmy z woj. opolskiego działające w branży turystycznej do udziału w dorocznych targach HaGeHa w Pirmasens (Nadrenia-Palatynat) kierowanych do firm handlowych, usługowych i rzemiosła.

Biuro Współpracy Gospodarczej poszukuje 2 firm z branży turystycznej, które pragną skorzystać z darmowej powierzchni wystawienniczej na Targach HaGeHa www.hageha.de .
Targi odbywają się od 1 do 6 października w Pirmasens (południowa Nadrenia-Palatynat). Koszty stoiska pokrywa Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu. Koszty podróży i noclegów muszą zostać sfinansowane przez firmy.
Do udziału w targach zostaną zaproszone te firmy z województwa opolskiego, które jako pierwsze prześlą swe zgłoszenia. Od przedstawicieli instytucji lub firm z branży turystycznej, którzy będą uczestniczyć w HaGeHa wymaga się dobrej znajomości języka niemieckiego. BWG gwarantuje darmową pomoc organizacyjno-merytoryczną. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z BWG.

12.08.2008: Spotkanie gosp. małych i średnich przedsiębiorstw.
 
12 sierpnia 2008 roku odbyło się w Bingen piętnaste spotkanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw zorganizowane przez Inicjatywę Regionalną Renu, Nahe i regionu Hunsrück.
 
Podczas imprezy kilkuset przedsiębiorców miało okazję wysłuchać wykładów na różne tematy gospodarcze oraz zapoznać się z ofertami wystawiających się tam instytucji oraz firm, przede wszystkim usługowych. Na imprezie nie zabrakło również akcentu opolskiego. Wśród kilkudziesięciu wystawców prezentowało się również Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego, którego siedziba znajduje się w rejonie działania wspomnianej inicjatywy. BWG wystawiało się na wspólnym stoisku wraz z Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) w Hahn. Dużym zainteresowanie cieszyły się materiały informacyjne promujące gospodarkę naszego regionu. Spotkanie gospodarcze było też okazją do rozreklamowania przygotowywanej przez BWG imprezy promującej województwo opolskie  na terenie Hesji, która odbędzie się już 2 września 2008 w stolicy tego kraju związkowego -Wiesbaden. Wielu uczestników spotkania wykazywało także duże zainteresowanie ofertą biura dotyczącą pośrednictwa w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z opolskimi przedsiębiorcami. Bingen odwiedziło wiele znanych osób ze świata polityki Nadrenii-Palatynatu, m.in. minister gospodarki Hendrik Hering, straosta powiatu Mainz Bingen Claus Schick, starosta powiatu Bad Kreuznach Karl Otto Veltena oraz burmistrzowie i wójtowie gmin regionu.
 

01.08.2008: BWG na Polskim Dniu Gospodarczym w Monachium.
 
Ponad 200 uczestników zgromadził odbywający się 1 sierpnia 2008 roku w siedzibie Izby Handlowo-Gospodarczej w Monachium „Polski Dzień Gospodarczy” z udziałem m.in. wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka oraz przedstawicieli wielu instytucji, firm i regionów Niemiec oraz Polski, w tym województwa opolskiego reprezentowanego przez Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn (BWG).
 
Polski Dzień Gospodarczy w stolicy Bawarii otworzyła przemowa prezydenta Izby Przemysłowo-Hadlowej w Monachium (IHK) prof. dr Ericha Greipla, który podkreślał niezwykłą dynamikę bawarsko-polskich kontaktach gospodarczych. Gościem honorowym dnia gospodarczego był wicepremier Waldemar Pawlak wraz z minister gospodarki Bawarii Emilią Müller. Specjaliści ds. bankowości, prawa, zbytu towarów oraz rekrutacji pracowników przedstawili licznie przybyłym uczestnikom najważniejsze informacje i porady związane ze specyfiką polskiego rynku, jego możliwościami, potrzebami i aktualnymi problemami. O swoich doświadczeniach z Polską i Polakami opowiadał również popularny w Polsce niemiecki aktor i pisarz Steffen Möller, który w satyryczny sposób przedstawił zgromadzonym najważniejsze z jego punktu widzenia cechy naszego społeczeństwa.

Polski Dzień Gospodarczy w Monachium był również możliwością nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami, które zaowocują w przyszłości kooperacjami, intensywniejszym dialogiem pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami gospodarczymi i aktywniejszą wymianą gospodarczą. Korzyścią wynikającą z udziału BWG w ww. dniu gospodarczym jest m.in. fakt, iż oferty gospodarcze firm opolskich zgłaszających się do internetowej giełdy kooperacyjnej BWG dostępnej pod adresem www.opolskie.de/angebote będzie otrzymywała cała sieć instytucji wspierających lokalną gospodarkę w Bawarii, co znacznie wzmocni szanse opolskich przedsiębiorstw na znalezienie kontrahenta za Odrą.

Akcentem opolskim na ww. imprezie był również udział Karin Berger-Haggenmiller z firmy Alois Berger GmbH & Co KG należącej do międzynarodowego holdingu The Berger Group, którego polski oddział A. Berger-Polska Sp. z o. o. ma swoją siedzibę właśnie w województwie opolskim (Kędzierzyn-Koźle). Karin Berger-Haggenmiller zaprezentowała uczestnikom swoje doświadczenia i spostrzeżenia odnośnie rynku pracy oraz płac w Polsce.

Impreza informacyjno-promocyjna w Monachium zorganizowana została przez Izbę Przemysłowo-Handlową Monachium, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie i Konsulat Generalny w Monachium oraz bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Transportu i Technologii.
 

10.07.2008: Jesienny program imprez gospodarczych BWG.
 
Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn bierze regularnie udział w misjach gospodarczych, spotkaniach przedsiębiorców, targach, giełdach kooperacyjnych i seminariach. Poniżej przedstawiamy zapowiedzi terminów targów, imprez promocyjnych oraz innych ważnych wydarzeń, w których BWG będzie brało czynny udział. O szczegółach dotyczących poszczególnych imprez będziemy tutaj na bieżąco informować.

31.07.2008
Dzień Polski w Monachium

02.09.2008
Impreza promocyjna w Wiesbaden

15.09.2008
Spotkanie gospodarcze w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej „Ponad chmurami“

01.-06.10.2008
Targi HaGEHa w Pirmasens

16.10.2008
Impreza promocyjna w Moguncji

24-26.10.2008
Targi turystyczne w Moguncji

20.11.2008
Impreza promocyjna w Hamburgu

27-28.11.2008
Targi CONTACT połączone z giełdą kooperacyjną w Luksemburgu.
 

05.07.2008: Misje gospodarcze 2009. Zapraszamy do udziału.
 
Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn (BWG) gorąco zachęca opolskich przedsiębiorców do skorzystania z oferty udziału w zagranicznych misjach gospodarczych w roku 2009.


Biuro Współpracy Gospodarczej dzięki przychylności Centrum Europy Środkowej i Wschodniej we Frankfurcie Hahn oraz Ministerstwu Gospodarki Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu pragnie zachęcić opolskich przedsiębiorców do skorzystania z oferty udziału w misjach gospodarczych organizowanych dla nadreńskich firm.
Koszta:
Średnie koszta misji nie przekraczają 1900 euro na osobe (przelot, nocleg, wyżywienie, tłumaczenie, obsługa merytoryczna, przewodnik itd.)
Wymagania:
Wymagana jest dobra znajomość jęz. niemieckiego. Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane na terenie województwa opolskiego.
Atuty:
Niskie opłata, bogaty program spotkań kooperacyjnych, asysta firmom niemieckim cieszącym się dużym uznaniem za granicą i w związku z tym znacznie podnoszącymi prestiż oraz skuteczność wyjazdu, bezpieczeństwo.
Liczba miejsc:
Ilość miejsc jest ograniczona. Najczęściej w każdym wyjeździe będzie mogło wziąć udział tylko jedno przedsiębiorstwo z naszego regionu.
Termin zgłoszenia:
Najlepiej natychmiast zgłosić swoją chęć udziału w misji. Najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem.
UWAGA: Zgłoszenie i wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do BWG. Kontakt
1) Rumunia, Bułgaria
19-25.04.2009
2) Chiny
Koniec kwietnia/początek maja (dokładna data jeszcze nieznana)
3) Kanada
23-30.05.2009
4) Rosja
Połowa czerwca (dokładna data jeszcze nieznana)
5) Norwegia
23-26.09.2009
6) Rosja
Koniec września (dokładna data jeszcze nieznana)
7) Kazachstan
04-09.10.2009
8) Ukraina
25-29.10.2009
9) Argentyna, Brazylia
31.10 – 08.11.2009
10) Maroko, Algieria
15-21.11.2009
 

13-15.06.2008: Dni Nadrenii-Palatynatu 2008.
 
W dniach od 13 do 15 czerwca 2008 w miejscowości wypoczynkowej Bad Neuenahr-Ahrweiler odbywały się 25-te Dni Nadrenii-Palatynatu z udziałem Województwa Opolskiego.           Województwo Opolskie oraz Burgundia jako regiony partnerskie zaproszone zostały do udziału w imprezie, podobnie jak w ubiegłych latach, przez kancelarię stanu kraju związkowego. Obchody tegorocznego święta Nadrenii-Palatynatu połączone były ze 150 rocznicą powstania kurortu Bad Neuenahr-Ahrweiler, niewielkiej miejscowości uzdrowiskowej nad rzeką Ahr odwiedzanej co roku przez tysiące pacjentów i turystów z całego świata. Region ten znany jest również z uprawianego w tym rejonie, wysokiej jakości wina (Ahrwein) i produkcji popularnej wody mineralnej (Apollinaris).

           Dni Nadrenii-Palatynatu uświetniły kolorowy program widowiskowy, przemówienia znanych polityków i występy gwiazd muzyki pop, jazz i ludowej. Region opolski reprezentowany był przez Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego oraz Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn. Zwiedzający, wśród których znajdowały się często osoby o polskich korzeniach, informowali się na naszym stoisku informacyjnym o bazie turystycznej, historii i gospodarce Opolszczyzny. Nasze stoisko znajdujące się tuż obok punktu informacyjnego Parlamentu Europejskiego uświetnił swoją obecnością również premier landu Nadrenii-Palatynatu Kurt Beck i wielu innych znamienitych gości.

 • Oficjalna strona: www.rlp-tag.de  

 • 12.06.2008: Forum "Zagraniczne stosunki gospodarcze 2008".
   
  W dniu 12 czerwca 2008 odbyło się w Moguncji cykliczne forum „Zagraniczne Stosunki Gospodarcze 2008” zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki Nadrenii-Palatynatu. Impreza miała miejsce, podobnie jak w zeszłym roku, w centrum konferencyjnym ZDF - drugiego kanału niemieckiej telewizji państwowej.


             Forum „Zagraniczne Stosunki Gospodarcze 2008", w którym Województwo Opolskie - reprezentowane przez Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn - uczestniczy od ubiegłego roku, otwarła przemowa nadreńskiego ministra gospodarki Hendrika Heringa, który wskazał na globalne zagadnienia gospodarcze wytyczające możliwości i cele lokalnych starań o rozwój gospodarczy i współpracę międzynarodową. Perspektywy i wyzwania stojące przed gospodarką Nadrenii-Palatynatu, a pośrednio również przed pozostałymi regionami Niemiec, Polski i innych krajów UE w obliczu coraz mocniejszej globalizacji i potrzeby gromadzenia rezerw materialnych z myślą o przyszłości przedstawił znany w Niemczech i na świecie naukowiec i ekspert ds. gospodarki prof. dr Franz Josef Radermacher.

             W dalszej części forum miała miejsce dyskusja z udziałem wysokich rangą przedstawicieli przemysłu, nauki i polityki, która ma o tyle ważne znaczenie, iż wytycza ona w dużym względzie priorytety w działaniach nadreńskiego ministerstwa gospodarki i lokalnych instytucji okołobiznesowych w odniesieniu do regionalnych przedsiębiorstw, ustawodawstwa i wsparcia finansowego na najbliższy rok. Liczą się tu przede wszystkim problemy, potrzeby i nowatorskie pomysły sygnalizowane politykom przez czołowe przedsiębiorstwa Nadrenii-Palatynatu takie jak np. BASF SE, izby handlowe i gospodarcze, instytucje badające zagadnienia rynkowe, społeczne oraz wspierające współpracę gospodarczą jak Centrum Europy Środkowej i Wschodniej w Hahn (MOEZ GmbH).

             Krajami, którym w tym roku poświęcono szczególną uwagę w kontekście współpracy międzynarodowej i transregionalnej, były Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indie jako przyjazne i otwarte na współpracę państwa o gigantycznym potencjale ekonomicznym, który zarówno dla Niemiec jak i Polski może się stać w najbliższych latach niezwykle udaną i owocną platformą importowo-eksportową mogącą swobodnie konkurować z rynkiem chińskim. Zgromadzonym przedstawiono m.in. reprezentacje obu krajów w Niemczech, prawne i podatkowe aspekty wymiany gospodarczej oraz doświadczenia niemieckich przedsiębiorców kooperujących już z firmami pochodzącymi z obu wspomnianych krajów.
   

 • Oficjalna strona forum: www.forum-aussenwirtschaft.de  

 • 10-11.06.2008: Promocja regionu opolskiego w Berlinie.
   
  W dniach od 10 do 11 czerwca 2008 w berlińskiej siedzibie Akademii Europejskiej miała miejsce impreza promocyjna poświęcona perspektywom i możliwościom współpracy gospodarczej z Polską z udziałem wybranych regionów naszego kraju.

             Obok Województwa Warmińsko-Mazurskiego swoją ofertę gospodarczą, inwestycyjną i turystyczną zaprezentowało Województwo Opolskie reprezentowane przez Wicemarszałka Województwa Opolskiego Józefa Kotysia, Urząd Miasta Opole, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego, Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

             Organizatorami imprezy składającej się z seminarium oraz giełdy kooperacyjnej był Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Akademia Europejska oraz Naczelne Zrzeszenie ds. Odbudowy Infrastruktury w Niemczech Wschodnich (INFRANEU). Licznie przybyli goście mieli okazję zapoznania się ze specyfiką poszczególnych regionów Polski i tzw. Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (SSE).

             W spotkaniu uczestniczyli również polscy przedsiębiorcy, którzy mieli możliwość promocji własnych firm i nawiązania nowych kontaktów celem kooperacji międzynarodowej. Z Województwa Opolskiego przyjechali reprezentanci następujących firm: Eurobroker, Protec Sp. z o.o., WS Consulting, P.H.P.U. Exhand, Auto Mobile Rafał Zembaty, Pamas Piotr Matyszok, Industrie Service Pakosz, Zakład Mechaniki Maszyn Alfred Gonsior, Projekt Sp. z o.o., Ciastkarnia Paweł, Sylmar Sp. z o.o., Biuro Podróży Alf.

             Swoje uczestnictwo w imprezie promocyjnej i giełdzie kooperacyjnej mogła zgłosić każda firma z naszego regionu, o czym informowaliśmy od połowy marca bieżącego roku. Już teraz gorąco zapraszamy wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa z Opolszczyzny do udziału w planowanych na jesień 2008 giełdach kooperacyjnych i kolejnych imprezach informacyjno-promocyjnych na terenie Niemiec. Szczegóły dotyczące terminów, miejsc i możliwości zgłoszenia opublikowane zostaną już wkrótce na stronie internetowej UMWO, BWG i innych instytucji wspierających rozwój lokalnej gospodarki.

   

  04-06.06.2008: Opolskie na Green Ventures 2008 w Poczdamie.
   
  W dniach od 4 do 6 czerwca 2008 roku odbywała się w Poczdamie - zaprzyjaźnionej z Opolem stolicy kraju związkowego Brandenburgii - giełda kooperacyjna Branży Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii - Green Ventures 2008.


             Green Ventures to odbywająca się co roku, największa w Europie giełda kontaktów bezpośrednich skierowana do przedstawicieli przedsiębiorstw z branży ochrony środowiska we wszystkich jej aspektach: od alternatywnych źródeł energii, poprzez budownictwo, projektowanie, aż po recykling oraz innowacyjne technologie. Udział w niej biorą zarówno firmy jak również instytucje badawczo-rozwojowe, samorządowe, administracja regionalna, ambasady, w tym Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie dr Marek Prawda i inni reprezentanci Ambasady RP w Berlinie. Licznie zgromadzone były również firmy usługowo-doradcze z całego świata poszukujące kontaktów gospodarczych, możliwości wejścia na rynek, nowych rozwiązań i kooperacji z firmami o podobnym profilu.

             Giełda zorganizowana została m.in. przez Kraj Związkowy Brandenburgii, Izbę Handlowo-Gospodarczą Poczdam oraz Polsko-Niemieckie Centrum Informacji i Handlu z Bonn. Do udziału w imprezie zaproszono firmy z ponad 20 krajów, a. Polska ogłoszona została krajem partnerskim tegorocznej giełdy reprezentowanym przez Województwo Opolskie i miasto Opole, które jest miastem partnerskim Poczdamu.

             W ramach Green Ventures odbył się tzw. matchmaking (kojarzenie partnerów gospodarczych), czyli każdy uczestnik miał dostęp do listy pozostałych uczestników, którzy na stronie internetowej www.green-ventures.de określili własne priorytety precyzując dziedzinę zainteresowań gospodarczych oraz cel udziału (sprzedaż, kupno, inwestycja, technologia, wymiana informacji, doświadczeń i in.).

             Opolszczyznę reprezentowało łącznie sześć firm oraz przedstawiciele następujących instytucji: Departament Współpracy Z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Urząd Miasta Opole, Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Naszych reprezentantów, wśród których był m.in. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś, przyjęto bardzo serdecznie i z dużym zainteresowaniem, a sama giełda stała się zaczątkiem wielu cennych kontaktów i zrodziła nowe inicjatywy oraz pomysły na przyszłe projekty gospodarcze i promocji naszego regionu za granicą.
   
 • Oficjalna strona Green Ventures: www.green-ventures.com
   

 • 13-17.05.2008: Wizyta studyjna delegacji z Opola.
   
  „Energia odnawialna szansą rozwoju wsi” – tak brzmiało hasło podróży studyjnej, którą odbyli do Nadrenii Palatynatu opolscy samorządowcy w ramach Europejskiej Akademii Regionów. Organizatorem podróży był Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy współudziale Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie - Hahn oraz Instytutu Stosowanego Zarządzania Przepływem Materiałów w Birkenfeld.


             W składzie delegacji województwa opolskiego znaleźli się dwaj wiceprzewodniczący sejmiku - Andrzej Zielonka oraz Kazimierz Pyziak, a także przedstawiciele samorządów gmin, powiatów i województwa, opolskich uczelni, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, OODR Łosiów, Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, przedsiębiorców rolnych z grup producenckich oraz dziennikarzy TVP. Delegacji przewodniczył członek Zarządu Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś.

             W czasie podróży studyjnej delegacja opolska zapoznała się m.in. z funkcjonowaniem Centrum Ciepłownictwa Ekologicznego w Simmern, zorganizowanego w formie stałej ekspozycji nowoczesnych urządzeń i technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie.

             Duże zainteresowanie wzbudziło Centrum Energetyczne w Morbach, zlokalizowane na terenie byłego amerykańskiego składu broni. W zalesionym terenie o powierzchni około 170 hektarów zainstalowano baterie fotowoltaiczne o powierzchni 4000 m2, 75 nowoczesnych wysokiej mocy generatorów wiatrowych o wysokości do 100 metrów oraz biogazownię wytwarzającą energię elektryczną i ciepło. Te trzy źródła energii są włączone do sieci energetycznych i w wyniku elektronicznego systemu sterowania dają stałą ilość energii.

             W Centrum Energetycznym, które stało się atrakcją turystyczną, znalazły warunki do uruchomienia produkcji zakłady drzewne wykonujące domy z bali drewnianych oraz pelety. W realizacji inwestycji mają swój udział mieszkańcy gminy, a podatki wpływające do gminy stanowią istotną część budżetu (około 1 mln euro na rok). Na ternie Niemiec rośnie ilość instalowanych ferm wiatrowych oraz ich moc i wysokość. Dotychczasowe badania prowadzone od kilkunastu lat nie potwierdzają obaw ekologów i opinii społecznej o ich szkodliwości.

             Kolejnym, interesującym obiektem, był zakład utylizacji przetwórstwa odpadów w Metersdorf, nowoczesnego składowiska śmieci wraz z kompostowaniem odpadów ogrodowych. Zakład przetwarza i utylizuje odpady wstępnie segregowane od około 500 000 mieszkańców. W procesie utylizacji uzyskiwany jest dla celów energetycznych gaz oraz kompost ogrodniczy.

             W miejscowości Trewir miejscowy rolnik zaprezentował eksperymentalny dom pasywny wykonany ze słomy. Sprasowana słoma stanowi nie tylko materiał termoizolacyjny, ale jest także podstawowym materiałem konstrukcyjnym. Dom wykazuje bardzo dobre parametry energetyczne i cieszy się dużym zainteresowaniem.

             Instytut Stosowanego Zarządzania Przepływem Materiałów zaprezentował campus akademicki w Birkenfeld, wykorzystujący nowoczesne technologie wykorzystania energii odnawialnych oraz oszczędzania energii przy zerowej emisji. Instytut jest realizatorem wielu programów badawczych, edukacyjnych i promujących odnawialne źródła energii. Na terenie uczelni kształci się wielu Polaków. Jest ona otwarta na kontakty z polskimi jednostkami naukowymi i badawczymi.

             Duże zainteresowanie wzbudziło miasteczko Weilerbach, w którym realizowany, wieloletni program oszczędzania oraz stosowania odnawialnych źródeł energii, doprowadził do całkowitego wyeliminowania emisji CO2.

             Firma Areal w miejscowości St. Alban zaprezentowała roślinną oczyszczalnię ścieków, obsługującą dwa sołectwa zamieszkałe przez 1000 ludzi. Oczyszczalnia wykazuje bardzo dużą sprawność, przy bardzo prostych rozwiązaniach technicznych i niskich kosztach eksploatacji.

             Ostatnim punktem programu podróży studyjnej było zwiedzanie Słonecznego Parku domów pasywnych w St. Alban. W parku tym na niewielkiej powierzchni zlokalizowano kilka przykładowych domów pasywnych, które potencjalni klienci mogą oglądać, a nawet w nich na krótko zamieszkać. Rodzina tych domów pasywnych została nominowana do Europejskiej Nagrody Domów Energooszczędnych.

             W czasie całego pobytu opolskiej delegacji, towarzyszyli samorządowcy gmin i powiatów Nadrenii-Palatynatu, eksperci i naukowcy. Członek Zarządu Województwa, Tomasz Kostuś, spotkał się w trakcie wizyty z inwestorami oraz producentami m. in. fotoogniw, wiatraków, technologii biogazowych, a więc tego rodzaju narzędzi, które wykorzystywane są do pozyskania odnawialnych źródeł energii.

             Opolska wizyta studyjna w Kraju Związkowym Nadrenii-Palatynatu była drugą z cyklu. Pierwsza poświęcona została gospodarce zamkniętego obiegu.
   
 • Galeria fotograficzna (www.opolskie.pl)
 • Relacja TVP OPOLE: ABC Gospodarki - 21 maja 2008
   

 • 07-08.05.2008: Dzień Gospodarki w Düsseldorfie.
   
  W dniach 0d 7 do 8 maja 2008 odbył się w centrum kongresowym Düsseldorfu, stolicy niemieckiego landu związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, „Dzień Gospodarki 2008”, w którym po raz pierwszy uczestniczyło województwo opolskie reprezentowane przez Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn.


             Inicjatorem i współorganizatorem „Dnia Gospodarki” było Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Średnich Przedsiębiorstw (BVMW) a otwarcia dokonała minister gospodarki Nadrenii Północnej-Wesfalii Christa Thoben oraz prof. dr Andreas Pinkwart - minister ds. innowacji i wicepremier kraju związkowego. „Dzień Gospodarki” składał się m. in. z referatów wygłaszanych przez specjalistów od prawa podatkowego, komunikacji i postępu gospodarczego oraz z części praktycznej, podczas której zwiedzający i wystawcy mieli okazję nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

             Wśród wystawców dominowały małe i średnie przedsiębiorstwa z najbliższego regionu, działające w bardzo różnych branżach jak i reprezentacje gmin i miast. Wielu z nich interesowało się ofertą opolskiego biura i specyfiką Centrum Europy Środkowej i Wschodniej w Hahn. Podobnej instytucji nie ma bowiem w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia.


  25-27.04.2008: Opolskie na targach w Simmern.
   
  W dniach od 25 do 27 kwietnia po raz trzeci odbyły się w niemieckiej miejscowości Simmern targi handlowo-rzemieślniczo-produkcyjne HI!R 2008, którym patronuje premier landu Nadrenia-Palatynat Kurt Beck. W targach pierwszy raz uczestniczyło województwo opolskie, które reprezentowało Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn. Koszty naszego stoiska pokryło Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu oraz Fraport-Lotnisko Frankfurt Hahn.

             Targi HI!R 2008 są od lat możliwością prezentacji dla bardzo wielu lokalnych firm, organizacji i instytucji głównie z powiatu Ren-Hunsrueck. Wśród partnerów imprezy była m.in. współpracująca z BWG Regionalna Rada ds. Gospodarki regionu Ren-Hunsrueck oraz lotnisko Frankfurt-Hahn. W targach uczestniczyli również wystawcy zagraniczni z Francji, Węgier, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii oraz z Polski.

             W ramach uroczystości otwarcia targów odbyło się tzw. „Forum energetyczne dla konsumentów” mające na celu przedstawienie i promocję nowych, ekologicznych i tańszych dla użytkowników technologii wspieranych przez rząd Nadrenii-Palatynatu. W forum uczestniczyli m.in. Jacqueline Kraege - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Leśnictwa, Bertram Fleck - starosta powiatu Ren-Hunsrueck, dr Rainer Griesshammer z „Oekoinstitut Freiburg” oraz prof. dr Walter Troesch z Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. W trakcie targów na zwiedzających czekało wiele niespodzianek, konkursów i bogaty program artystyczny. Wiele osób skorzystało z wyjątkowej możliwości przelotu helikopterem nad miastem i terenem wystawy dzięki firmie transportowej Hahn Helicopter z Frankfurtu-Hahn oferującej na co dzień swoim klientom prywatnym i firmom usługi czarterowe.

             Stoisko województwa opolskiego przygotowane przez Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn znajdowało się na wspólnym terenie wystawowym Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) oraz lotniska Frankfurt-Hahn i oferowało zwiedzającym aktualne materiały promocyjno-informacyjne o gospodarce, zabytkach, mieszkańcach i atrakcjach turystycznych naszego regionu. Uczestnicy wystawy pytali głównie o bazę hotelową oraz o możliwości wypoczynku i rekreacji w Opolskiem. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się obecnie aktywne formy wypoczynku połączone z wyprawami po górach lub na rowerze oraz agroturystyka, stąd też często padały pytania o stan szlaków turystycznych i dróg rowerowych w województwie. Ogromnym zainteresowaniem na stoisku opolskim cieszyły się wyroby artystyczne opolskich rzemieślników, którzy również przybyli na wystawę HI!R 2008.
   

  19-20.04.2008: Wystawa specjalistyczna w Sohren.
   

  19-20 kwietnia 2008 roku odbyła się w miejscowości Sohren (Nadrenia-Palatynat, region Hunsrueck) po raz szósty wystawa specjalistyczna „Gewerbeschau Sohren 2008“, w której wzięło udział Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego.

            Lokalna wystawa zgromadziła 50 przedsiębiorców, którzy przez dwa dni prezentowali swą ofertę około tysiącu zwiedzających. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego dzięki gościnności Fraport Frankfurt-Hahn (spółka zarządzająca lotniskiem we Frankfurcie-Hahn) skorzystało z zaoferowanej nam powierzchni wystawienniczej i zaprezentowało zwiedzającym ofertę turystyczną, a także inicjatywy i walory gospodarcze naszego regionu. Obok województwa opolskiego swoją ofertę zaprezentowała również reprezentacja Gdańska z Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu GmbH. Nasze wspólne stoisko odwiedzili licznie zgromadzeni, lokalni politycy m.in. Peter Bleser – deputowany do Bundestagu RFN, Hans–Josef Bracht deputowany do Landtagu kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu, Bertram Fleck – starosta powiatu Ren-Hunsrueck, Harald Rosenbaum – burmistrz gminy związkowej Kirchberg oraz Klaus Gewehr – wójt Sohren.
   

  18.04.2008: Wystawa ogrodnicza pomysłem na rewitalizację.
   
  W dniu 18 kwietnia 2008 roku Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś brał udział w uroczystym otwarciu Krajowej Wystawy Ogrodniczej w Bingen (Landesgartenschau Bingen) na zaproszenie premiera kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu Kurta Becka. Wizyta koordynowana była przez Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn.


             Organizowanie w Nadrenii-Palatynacie Krajowych Wystaw Ogrodniczych stało się tradycją i mają miejsce co cztery lata w różnych miejscach regionu. Wystawa poza atrakcją turystyczną stanowi możliwość transformacji terenów wcześniej niezagospodarowanych na atrakcyjne dzielnice miast. W 2004 roku wystawa ta miała miejsce w Trewirze na górze Petrisberg. Obecnie na wcześniej opuszczonych terenach powojskowych powstało nowoczesne osiedle, park naukowy, centrum technologiczne oraz swą siedzibę ma wiele firm. Dzięki wystawie miasto Trewir zyskało nowoczesną dzielnicę oraz wiele nowych miejsc pracy.

             Celem wystawy w Bingen jest przetworzenie prawego brzegu Renu obejmującego 24 hektary z byłego wysypiska i nieużytku w nową część miasta, która swoimi atrakcjami będzie przyciągać nie tylko mieszkańców konglomeracji Moguncja-Bingen, ale również rzeszę turystów. Wystawa trwać będzie do 19 października 2008 i szacunkowo zostanie odwiedzona przez 600 000 zwiedzających, którzy po części przyczynią się do sfinansowania tegoż projektu.

             Marszałek Józef Kotyś uczestniczył w uroczystej mszy ekumenicznej w bazylice Św. Marcina w Bingen z udziałem kardynała Karla Lehmana i biskupa kościoła ewangelickiego dr Petera Steinackera oraz w oficjalnym otwarciu Krajowej Wystawy Ogrodniczej z udziałem premiera kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu Kurta Becka, ministra gospodarki Hendrika Heringa oraz wielu osobistości ze świata polityki. W oficjalnym otwarciu brało udział ponad 1000 gości. Impreza została wzbogacona wieloma atrakcjami artystycznymi.
   

  17.04.2008: Robocze rozmowy w Nadrenii-Palatynacie.
   
  W dniu 17 kwietnia 2008 r. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś gościł z roboczą wizytą w Nadrenii-Palatynacie. Program wizyty został przygotowany na wniosek Marszałka Kotysia przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn.


             Podczas pobytu w Nadrenii-Palatynacie Marszałek spotkał się m.in. z Gerhardem Stuemperem – dyrektorem marketingu i innowacji lokalnej inicjatywy "à la région", jednej z największych imprez kulinarnych odbywających się w Nadrenii-Palatynacie, z którym omówił szczegóły uczestnictwa województwa opolskiego w przyszłorocznej edycji "à la région" mającej miejsce w miasteczku Kirchberg. Festiwal kulinarny "à la région" odbywa się co 2 lata i jako znana, prestiżowa impreza gromadzi każdorazowo ważne osobistości ze świata polityki oraz gospodarki niemieckiej i niesie ze sobą ogromny potencjał promocyjny dla naszego województwa. Pan Stuemper z ogromną przyjemnością wyraził chęć zaproszenia Opolszczyzny jako regionu partnerskiego do uczestnictwa w powyższej imprezie.

             Józef Kotyś gościł również u starosty powiatu Kirchberg – Haralda Rosenbauma, z którym omówił m.in. możliwości wspólnej realizacji programów LEADER. Powiat Kirchberg wraz ze swoimi 40 gminami (ok. 21000 mieszkańców) jest jednym z największych powiatów Nadrenii-Palatynatu i w związku z tym jest niezwykle interesującym partnerem gospodarczym dla naszego regionu. Starosta Rosenbaum zaznaczał, że fakt istnienia bezpośredniej reprezentacji województwa opolskiego (BWG) na terenie jego powiatu wpływa w dużej mierze na kierunek i intensyfikacje współpracy z regionem opolskim. Marszałek Kotyś w powiecie Kirchberg odwiedził także zakład rolniczy w Kappel zajmujący się hodowlą dziczyzny „Huensruecker Damwild“ oraz firmę budowlaną OCHS GmbH w Kirchberg.

             W Moguncji Marszałek Kotyś uczestniczył w spotkaniu z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Gospodarki Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu – prof. dr Siegfriedem Englertem. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim planom rozwoju działalności Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na terenie Niemiec oraz wsparciu przez Ministerstwo Gospodarki działań Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki na terenie Nadrenii-Palatynatu. Sekretarz Stanu Englert zobowiązał się do podjęcia konkretnych kroków umożliwiających nam jeszcze szersze pole działania oraz uskutecznienie podejmowanych przez opolskie instytucje okołobiznesowe kroków promocyjnych. Temat działalności opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej podjęty został również podczas spotkania Marszałka z dyrektorem Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu – Walterem Strutzem. Ponadto omówiono kwestię udziału województwa opolskiego jako głównego współorganizatora dorocznego spotkania gospodarczego „Ponad chmurami“.
   

  11.04.2008: Forum gospodarki międzynarodowej dla rzemiosła.
   
  11 kwietnia 2008 w centrum konferencyjnym niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) w Mogucji odbyło się forum gospodarki międzynarodowej poświęcone aktualnym problemom i szansom rzemiosła w kontaktach zagranicznych.


             Współorganizatorem konferencji była nadreńska Izba Rzemieślnicza (HWK), dbająca w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat o interesy i rozwój zakładów rzemieślniczych. Ze strony nadreńskiego Ministerstwa Gospodarki w forum uczestniczyli przedstawiciele Wydziału ds. Wspierania Gospodarki, którzy wraz z dyrekcją HWK powitali krajowych i zagranicznych gości oraz koordynowali przebieg spotkania, podczas którego Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn miało możliwość zaprezentowania województwa opolskiego na stoisku promocyjnym obok innych krajów i regionów skupionych wokół Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ). Dyrektor centrum Walter Strutz przedstawił zgromadzonym profil działalności MOEZ i regionalne biura współpracy gospodarczej, które mają swoje siedziby w centrum.

             Forum gospodarki międzynarodowej dla rzemiosła podzielone było na dwie części: wykłady i odczyty na temat prawnych i ekonomicznych aspektów wymiany międzynarodowej rzemieślników oraz na część praktyczną, tj. workshop i indywidulaną wymianę doświadczeń na temat szans rynkowych i promocji zagranicznej rzemiosła z udziałem firm działających m.in. na rynku norweskim, szwedzkim, wschodnioeuropejskim, irlandzkim, brytyjskim i hiszpańskim oraz instytucji wspierających rozwój gospodarki lokalnej i współpracy międzynarodowej jak opolskie BWG czy choćby Niemiecko-Brytyjska Izba-Przemysłowo-Handlowa w Londynie.

             Uczestnicy konferencji uzyskali dzięki wykładom i rozmowom z przedstawicielami zagranicznych firm i instytucji gospodarczych informacje na temat specyfiki poszczególnych rynków, ich wymagań, potrzeb i aktualnych problemów. Duży nacisk położono na informacje praktyczne dla rzemieślników planujących współpracę zagraniczną: jak się przygotować do tego rodzaju przedsięwzięcia, gdzie szukać bliższych informacji za granicą, rady ekspertów z danej dziedziny i pomocy prawnej lub finansowej itp.


  09.04.2008: Spotkanie rzemieślników w Klosterkumbd.  
   
  9 kwietnia 2008 roku odbyło się spotkanie rzemieślników przy Regionalnej Radzie ds. Gospodarki okręgu Ren-Hunsrueck z udziałem Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Hahn.


             Tym razem spotkanie odbyło się w Klosterkumbd – niewielkiej miejscowości w okręgu Ren-Hunsrueck, a jego motto brzmiało: „Szanse i możliwości skutecznego zaistnienia niemieckich zakładów rzemieślniczych na rynkach zagranicznych”. Licznie zgromadzenie rzemieślnicy z regionu Hunsrueck (region, w którym swą siedzibę posiada BWG) mieli okazje wysłuchać dwóch prezentacji oraz nawiązać bezpośrednie kontakty z reprezentantem województwa opolskiego oraz z reprezentantką Gdańskiego Związku Pracodawców. Pierwsza prezentacja multimedialna przedstawiona została przez Christiane Zuegner doradcę ds. zagranicznych kontaktów gospodarczych Izby Rzemieślniczej w Koblencji i poświęcona była całemu spektrum zagadnień dotyczących nawiązywania handlowych kontaktów międzynarodowych m.in. z Polską. Relacja z doświadczeń zakładu rzemieślniczego Ochs GmbH w kontaktach zagranicznych stanowiła tematykę drugiej prezentacji, którą przygotował i zaprezentował Kai Mildenberger.

             Polscy reprezentanci Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu zachęcali uczestników spotkania do współpracy z polskimi rzemieślnikami oraz nawiązywania kontaktów z naszymi instytucjami okołobiznesowymi takimi jak OCRG, COI czy izby gospodarcze, które w kompetentny i niebiurokratyczny sposób pomogą w stawianiu pierwszych kroków gospodarczych w naszym kraju. Przedstawiciel województwa opolskiego podkreślał otwarcie naszego regionu na partnerów z Niemiec i zachęcał do przekazywania informacji do Biura w Hahn lub bezpośrednio do odpowiednich instytucji wspierających biznes w Opolskiem.

  Zaproszenie: Impreza promocyjno-handlowa i giełda kooperacyjna w Berlinie 11 czerwca 2008
  11.06.2008 Impreza promocyjno-handlowa w Berlinie połączona z polsko-niemiecką giełdą kooperacyjną. Temat przewodni:
  "Perspektywy i możliwości współpracy gospodarczej z Polską".

  Pod tym mottem odbywać się będzie 11 czerwca 2008 impreza promocyjno-handlowa w Berlinie składająca się z seminarium na temat wymiany gospodarczej i oferty inwestycyjnej Opolszczyzny i innych regionów Polski oraz z giełdy kooperacyjnej, na której opolscy przedsiębiorcy będą mieli wyjątkową okazję nawiązania w stolicy Niemiec bezpośrednich kontaktów handlowych z zainteresowanymi handlem z Polską firmami niemieckimi.

  Następujące instytucje i firmy z woj. opolskiego zgłosiły chęć uczestnictwa w ww. imprezie promocyjno-handlowej:

  • Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn: www.opolskie.de
  • Departament Współpracy Z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.opolskie.pl
  • Urząd Miasta Opole: www.opole.pl
  • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: www.ocrg.opolskie.pl
  • Welwex S.C.
  • Eurobroker
  • Almatur-Opole Sp. z.o.o.
  • Protec Sp. z.o.o.
  • WS Consulting
  • P.H.P.U Exhand
  • Auto Mobile - Rafał Zembaty
  • Pamas - Piotr Matyszok
  • Industrie Service Pakosz
  • Zakład Mechaniki Maszyn - Alfred Gonsior
  • Projekt Sp. z.o.o.
  • Ciastkarnia Paweł
  • Sylmar Sp. z.o.o.
  • Biuro podróży Alf

  Seminarium i giełdę kooperacyjną, na której województwo opolskie pragnie zaprezentować swój potencjał gospodarczy i ofertę inwestycyjną, organizują Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie, Akademia Europejska w Berlinie oraz Naczelne Zrzeszenie ds. Odbudowy Infrastruktury w Niemczech Wschodnich Infraneu e.V.

  Koordynacją i organizacją udziału przedstawicieli z woj. opolskiego zajmuje się Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn wraz z Departamentem Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu opolskiego Urzędu Marszałkowskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bardzo cenną możliwością promocji i pozyskania nowych partnerów gospodarczych za granicą. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty transportu i noclegu.


  13.03.2008: Energia odnawialna i gospodarka zamkniętego obiegu
   
  W Nadrenii-Palatynacie, niemieckim regionie partnerskim województwa opolskiego, przebywała od 9 do 13 marca 2008 roku 20-osobowa delegacja składająca się z przedstawicieli Sejmiku Województwa Opolskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, Rady Miasta Nysa, gminy Niemodlin, gminy Kamiennik, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz uczelni wyższych regionu.

          Uczestnicy odbywali podróż studyjną w ramach Europejskiej Akademii Regionów, której tematyka koncentrowała się na energii odnawialnej i gospodarce zamkniętego obiegu. Gospodarzami wizyty był kraj związkowy Nadrenia-Palatynat oraz Fundacja Pożytku Publicznego Hertie, która sfinansowała ten projekt i umożliwiła stronie polskiej zapoznanie się z najnowszymi trendami technologicznymi w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zdobyta w ten sposób wiedza stanowić będzie niewątpliwie solidną, teoretyczną podstawę przy opracowywaniu i realizacji optymalnej dla naszego regionu strategii dalszego rozwoju w dziedzinie energetyki i budownictwa. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w sektorze ciepłownictwa oraz umiejętne jej wykorzystanie może stanowić znaczący wkład w europejskie bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię a także istotną redukcję wydatków i zmniejszenie uzależnienia Europy przede wszystkim od ropy i gazu, na rzecz energii słonecznej, wiatru lub też energetyki geotermalnej.

             Uczestnicy wyjazdu studyjnego przebywali m.in. w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej na lotnisku Frankfurt-Hahn, gdzie znajduje się opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej koordynujące pobyt delegatów w Niemczech oraz na dorocznych targach rzemieślniczo-konsumpcyjnych w Moguncji, gdzie województwo opolskie tradycyjnie już prezentuje się na własnym stoisku. Ponadto goście z regionu opolskiego uczestniczyli w warsztatach tematycznych zorganizowanych w Ministerstwie Środowiska, Leśnictwa i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat w Moguncji. Przygotowane zarówno przez stronę niemiecką jak i polską referaty i prezentacje wzbogacone były w cenną możliwość wymiany doświadczeń poprzez dyskusję z udziałem niemieckich fachowców i wysoko cenionych autorytetów w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki. Bardzo ważnym punktem wizyty delegacji opolskiej była powstała przed blisko 80 laty elektrownia Mainz-Wiesbaden (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden) – lokalny dostawca prądu i gazu dla miast Moguncja i Wiesbaden wykorzystujący obecnie najnowsze rozwiązania technologiczne przy produkcji energii m.in. spalanie odpadów.

             Podczas pierwszego dnia wizyty delegacji towarzyszył wicemarszałek województwa opolskiego Józef Kotyś. Opolscy przedstawiciele mieli okazję spotkać się z prezydentem Landtagu Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu – Joachimem Mertesem, sekretarzem stanu Ministerstwa Gospodarki Kraju Związkwego Nadrenii-Palatynatu – prof. dr Siegfriedem Englertem oraz z sekretarzem stanu Ministerstwa Środowiska, Leśnictwa i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat – Jacqueline Kraege.
  Podczas kolejnych dni uczestnicy wizyty zostali uroczyście powitani m.in przez Burmistrza Oppenheim – Markusa Helda oraz Burmistrza Landau – Thomasa Hirscha.
   
  Serdeczne podziękowania za współorganizację imprezy kierujemy przede wszystkim do:
  dr Armina von Ungern Sternberg – Fundacja Hertie
  dr Gottfrieda Junga - Ministerstwo Środowiska, Leśnictwa i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat
  Ilony Mende-Daum - Ministerstwo Środowiska, Leśnictwa i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat
   
  Dziękujemy również wszystkim referentm za niezwykle interesujące prezentacje:
  Franzowi Seissowi – Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu
  Wernerowi Robrechtowi - Ministerstwo Środowiska, Leśnictwa i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat
  Prof. dr Hermannowi Heinrichowi – Uniwersytet Techniczny Kaiserslautern
  Thomasowi Gregetzowi - Ministerstwo Środowiska, Leśnictwa i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat
  Thomasowi Penselowi – Urząd Ochrony Środowiska Miasta Moguncja
  Wernerowi Robrechtowi - Ministerstwo Środowiska, Leśnictwa i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat
  Prof.dr Klausowi Hellingowi – Wyższa Szkoła Zawodowa w Trewirze
  Dr Bernardowi Fischer – Elektrownia Mogucja-Wiesbaden
  Markusowi Felixowi – Luwoge, domy energooszczędne na osiedlu zakładowym firmy BASF
  Achimowi Boehmowi – BASF
  Thorstenowi Pollatz – Centrum Usługowe Obszarów Wiejskich
  Dr Dariuszowi Szablińskiemu – Pfalzwerke
  Dr Heinerowi Menzel – GEO X Gmbh (elektrownia geotermalna)
  Marianowi Magdziarzowi – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  Ewie Jakuczek - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
   
  Reprezentant Województwa Opolskiego w Niemczech
  Biuro Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn
  dr Przemysław Łebzuch


  10.03.2008: Wicemarszałek z wizytą na Dniu Opolskim w Moguncji
   W ramach dorocznych targów rzemieślniczo-konsumpcyjnych w Moguncji, stolicy niemieckiego kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, gościł Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś.

      Targi w Moguncji, w których nasz region uczestniczy już od wielu lat, odbywają się w tym roku od 8 do 16 marca 2008 roku, a ubiegły poniedziałek (10.03.2008 r.) miał dla nas bardzo szczególny charakter, był bowiem „Dniem Opolskim”. Wicemarszałek Józef Kotyś zwiedził stoisko województwa opolskiego i zapoznał się z prezentowaną tam ofertą informacyjną o turystyce i gospodarce regionu, a następnie spotkał się m.in. z obecnymi tam przedstawicielami polskiego konsulatu w Kolonii: konsul RP, kierownikiem Działu Handlu i Inwestycji i I Radcą Małgorzatą Wejtko oraz z konsulem RP, pracownikiem Działu Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, I Sekretarzem Ziemowitem Pieniężnym. Marszałek Kotyś znalazł również czas dla opolskich uczestników wyjazdu studyjnego do Nadrenii-Palatynatu poświęconego energii odnawialnej i gospodarce energetycznej oraz rozmawiał z pracownikami fundacji Hertie, która wspiera działania Urzędu Marszałkowskiego i opolskiego Biura Współpracy Gospodarczej w Hahn służące integracji europejskiej, szkoleniu kadr i międzynarodowej wymianie doświadczeń.
       Kulminacją „Dnia Opolskiego” był uroczysty poczęstunek wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Ministerstwo Gospodarki Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu dla zaproszonych gości oraz zwiedzających targi. Marszałek Józef Kotyś oraz Sekretarz Stanu prof. dr Siegfried Englert podkreślili podczas oficjalnych przemówień, że nasze zaprzyjaźnione regiony zintensyfikowały w ostatnim roku współpracę na bardzo wielu płaszczyznach, a przede wszystkim gospodarczej oraz kulturalnej. Część artystyczną „Dnia Opolskiego” na targach rzemieślniczo-konsumpcyjnych w Moguncji uzupełniły opolskie przysmaki, których kosztowali obecni na naszym stoisku, licznie zgromadzeni goście ze świata polityki i gospodarki oraz reprezentanci wielu regionów i państw uczestniczących rokrocznie w targach.
      Podczas oficjalnych spotkań wicemarszałek województwa miał okazję spotkać się również z prezydentem Landtagu Joachimem Mertesem, sekretarzem stanu Jacqueline Kraege, dyrektor ministerialną Landtagu dr Danielą Franke, dyrektorem Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Walterem Strutzem, dyrektorem departamentu Ministerstwa ds. Ochrony Środowiska dr Gottfriedem Jungiem, dyrektorem rządu Nadrenii-Palatynatu Iloną Mende-Daum oraz wieloma innymi przedstawicielami rządu oraz Landtagu Nadrenii-Palatynatu. Program pobytu Marszałka Józefa Kotysia w Moguncji przygotował Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu wraz ze swoją zamiejscową jednostką Biurem Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt-Hahn.


  Zaproszenie: Spotkanie przedsiębiorców "Green Ventures 2008" w Poczdamie od 4 do 6 czerwca 2008
  Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn zaprezentuje instytucje i firmy z Opolszczyzny, które zgłosiły chęć udziału w GREEN VENTURES 2008 - giełdzie kontaktów bezpośrednich dla przedsiębiorstw branży ochrony środowiska, która odbywa się w Poczdamie w dn. od 4 do 6.06.2008.

  Z przyjemnością informujemy Państwa o planowanym udziale firm z woj. opolskiego w największej w Europie giełdzie kontaktów bezpośrednich skierowanej do przedstawicieli przedsiębiorstw z branży ochrony środowiska we wszystkich jej aspektach: od alternatywnych źródeł energii, poprzez budownictwo, projektowanie, aż po recykling oraz innowacyjne technologie. Udział biorą zarówno producenci, jak również instytucje badawczo-rozwojowe i firmy usługowo-doradcze z całego świata poszukując kontaktów, wejścia na rynek, nowych rozwiązań i kooperacji.

  Następujące instytucje i firmy z woj. opolskiego zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w tegorocznych targach GREEN VENTURES 2008:

  Organizatorzy oferują pełne spektrum kooperacyjne: od wymiany doświadczeń po transfer technologii.
  Oficjalna strona:
  www.green-ventures.com
   
  Impreza kierowana jest do firm z następujących obszarów:
   
  Woda, powietrze i ziemia

  + Woda i ścieki, wodociągi, planowanie i zużycie;
  + Obiegi zamknięte;
  + Oczyszczanie powietrza i ziemi;
  + Usuwanie amunicji;
  + Geodezja;
  + Perspektywy;
  + Rekultywacja.
   
  Energetyka i budownictwo

  + Planowanie energetyczne (produkcja, dystrybucja, oszczędzanie);
  + Energie odnawialne;
  + Wytwarzanie energii cieplnej;
  + Wtórne odzyskiwanie energii cieplnej;
  + Izolacja;
  + Budownictwo ekologiczne i nowatorskie;
  + Architektura
  + Projektowanie;
  + Mechanizacja budownictwa;
  + Zarządzanie obiektami;
  + Infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itd.)
  + Modernizacja i restaurowanie;
  + Burzenie i recykling.
   
  Recykling i materiały odnawialne

  + Składowanie odpadów, transport i recykling;
  + Kompostowanie;
  + Surowce z odzysku, jak również odpady i ich wykorzystywanie /
  zastosowanie;
  + Biologicznie odnawialne surowce.
   
  Green Ventures, Poczdam 4 -6 czerwca 2008

  organizowane jest przez Kraj Związkowy Brandenburgii, Izbę Handlowo-Gospodarczą Poczdam oraz PIHZ (Polsko-Niemieckie Centrum Informacji i Handlu z Bonn). Organizacją wyjazdu przedstawicieli Województwa Opolskiego zajmuje się Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego) oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).
   
  W ramach Green Ventures odbędzie się Matchmaking (kojarzenie partnerów gospodarczych), czyli każdy uczestnik ma dostęp do listy pozostałych uczestników, którzy na stronie internetowej www.green-ventures.de określili własne priorytety tzn. sprecyzowali dziedzinę zainteresowań gospodarczych oraz cel udziału (sprzedaż, kupno, inwestycja, technologia, lub też inna forma współpracy). Na tej podstawie ustalane są terminy bezpośrednich osobistych rozmów przy ponumerowanych stolikach w specjalnie do tego dostosowanej sali konferencyjnej. W przypadku problemów językowych organizatorzy zapewniają dla Państwa tłumacza (za darmo!). Udział w Green Ventures można optymalnie połączyć z wizytą na Top Energy Berlin, targach energetycznych odbywających się od 3.6.2008 do 5.6.2008 !
   
  Udział w spotkaniu jest finansowany m.in. przez Kraj Związkowy Brandenburgię, PIHZ, Unię Europejską oraz wielu innych sponsorów.
  Dzięki dotacjom unijnym, jak również sponsorom symboliczny koszt uczestnictwa firm z Województwa Opolskiego w imprezie wynosi 50,00 euro od uczestniczącej osoby.
   
  Świadczenia, które w ramach udziału zapewniają organizatorzy:
  -Możliwość zaprezentowania swojej firmy/instytucji na wspólnym stoisku Województwa Opolskiego (bez dodatkowych kosztów)
  -Wprowadzenie podanego profilu uczestnika na stronę internetową
  -Wprowadzenie profilu firmy do katalogu;
  -Udział w giełdzie kooperacyjnej/ustalenie terminów spotkań
  -Serwis tłumaczeń
  -Przyjęcia, spotkania i bufet obiadowy
  -Wizyty w zakładach makroregionu Berlina
  -Ewentualnie rezerwacja hotelu


  22-24.02.2008: Opolskie na targach Touristica w Darmstadt
   W dniach od 22.02.2008 do 24.02.2008 odbywają się targi Touristica w Darmstadt, na których nie zabrakło reprezentacji naszego regionu.
      Na stoisku opolskim potencjał turystyczny województwa opolskiego prezentują przedstawiciel Referatu Promocji Regionu, reprezentant województwa opolskiego w Niemczech (Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn) oraz przedstawicielka Prywatnego Biura Podróży Sindbad – laureata Opolskiej Marki 2007.
      Targi Touristica odbywają się w centrum kongresowym Darmstadium leżącego w sercu bogatego i gospodarczo rozwiniętego regionu niemieckiego Ren-Men-Neckar (Rhein-Main-Neckar) i odwiedzane są przez kilkadziesiąt tysięcy Niemców, którzy już teraz szukają nowych inspiracji w ustaleniu swego wakacyjnego wyjazdu. Na stoisku województwa opolskiego prezentowane są materiały informacyjne na temat atrakcji turystycznych regionu (foldery, mapy) oraz konkretne propozycje zorganizowanych wyjazdów przygotowane przez Prywatne Biuro Podróży „Sindbad”. Wkrótce obszerna relacja z targów. Zapraszamy! Informacje o targach Touristica w języku niemieckim znajdą Państwo na oficjalnej stronie organizatora: www.die-mag.de

  15.02.2008: BWG na oficjalnym otwarciu „ANJANA 2008“
   15 lutego po raz siódmy rozpoczęły się w Pirmasens największe w Nadrenii-Palatynacie targi sportów uprawianych na łonie natury „ANJANA 2008“ W trzech halach organizatorzy zgromadzili 150 wystawców reprezentujących producentów i usługodawców.
      Na oficjalne otwarcie targów dla wędkarzy, myśliwych, amatorów jeździectwa, aktywnego wypoczynku oraz sportów takich jak wspinaczka górska, wędrówki, nordic walking, trekking górski zaproszono przedstawiciela Biura Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn, który miał okazję zapoznać się z ofertami niemieckimi oraz nawiązać kontakty z firmami zainteresowanymi potencjalną współpracą z opolskimi przedsiębiorstwami. Najczęściej poszukiwanymi kooperantami w naszym regionie są szewcy produkujący na zlecenie buty do jazdy konnej lub podwykonawcy produktów sportowo-rekreacyjnych.
      Uczestnictwo w powyższej imprezie zawdzięczamy nawiązanej niedawno dzięki staraniom BWG współpracy z Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Pirmasens mbH - Agencja z Pirmasens zajmująca się organizacją wystaw i targów.
      Organizatorzy targów zaprosili nasz region do aktywnego uczestnictwa w tej cyklicznej imprezie od 2009 roku. Być może już w przyszłym roku wystawimy się także i na tych targach pod nowym hasłem „ Kwitnące Opolskie“ prezentując nasz potencjał turystyczny, korzystne warunki naturalne oraz regionalne produkty wytwarzane na potrzeby rekreacji, sportu i turystyki.
  W tym roku we współpracy z agencją z Pirmasens oraz Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu województwo opolskie poprzez placówkę we Frankfurcie-Hahn będzie miało okazję zaprezentować się w kwietniu na największych targach w regionie działania BWG – targi HIR w Simmern (tematyka handlowo-rzemieślniczo-przemysłowa) oraz październiku na targach dla rzemiosła, przemysłu i handlu – targi HaGeHa w Pirmasens. O przebiegu powyższych imprez będziemy informować na łamach www.opolskie.pl oraz www.opolskie.de
      Od 7 do 9 marca stoisko województwa opolskiego będzie można odwiedzić także na targach „Kulinaria 2008” w Pirmasens. Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO wraz z Biurem Nadrenii Palatynatu w Opolu zaprezentuje tam specjały gastronomiczne naszego regionu.

  30.01.2008: Dzień Przedsiębiorcy we Frankfurcie-Hahn
  W Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) w Hahn miał miejsce pierwszy w tym roku „Dzień Przedsiębiorcy” – cykliczna oferta konsultacyjna dla przedsiębiorców niemieckich pragnących nawiązać pierwsze kontakty gospodarcze.

      Przybyli przedsiębiorcy odbyli rozmowy z reprezentantami następujących krajów i regionów mających swoje przedstawicielstwa w siedzibie centrum: Opolskie (BWG), Gdańsk, Węgry, Chorwacja, Litwa, Estonia i Ukraina. W „Dniu Przedsiębiorcy” uczestniczą zwykle małe i średnie przedsiębiorstwa niemieckie działające w okolicznych regionach (Nadrenia-Palatynat, Hesja, Zagłębie Saary). Konsultacje w MOEZ są ofertą bezpłatną i służą przede wszystkim nawiązaniu wstępnego kontaktu z krajem lub regionem docelowym. Uczestnicy otrzymują pakiet podstawowych informacji na temat naszego regionu i jego profilu gospodarczego, co ułatwia im dalsze badania rynkowe i plany gospodarcze.
      Wielu przedsiębiorców niemieckich stara się poprzez wizytę w MOEZ ominąć utrudnienia i bariery związane z dostępnością do aktualnych informacji na temat obszarów inwestycyjnych, gałęzi przemysłu i branż sektora usługowego w środkowej i wschodniej Europie. Nie wszystkie bowiem dane statystyczne i informacje na tematy gospodarcze tłumaczone są na język niemiecki lub angielski. Część zapytań kierowana do BWG przekazywana jest bezpośrednio do lokalnych instytucji wspierających kontakty, inicjatywy i inwestycje gospodarcze na terenie województwa opolskiego, by skrócić, a tym samym usprawnić proces przepływu informacji i obsługi zagranicznych podmiotów gospodarczych planujących inwestycje lub handel z Opolszczyzną.

  15.01.2008: Misje gospodarcze 2008
  Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn (BWG) gorąco zachęca opolskich przedsiębiorców do skorzystania z oferty udziału w zagranicznych misjach gospodarczych.
  Biuro Współpracy Gospodarczej dzięki przychylności Centrum Europy Środkowej i Wschodniej we Frankfurcie Hahn oraz Ministerstwu Gospodarki Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu pragnie zachęcić opolskich przedsiębiorców do skorzystania z oferty udziału w misjach gospodarczych organizowanych dla nadreńskich firm.
  Koszta: Średnie koszty misji nie przekraczają 1900 euro (przelot, nocleg, wyżywienie, tłumaczenie, obsługa merytoryczna, przewodnik itd)
  Wymagania: Wymagana jest dobra znajomość jęz. niemieckiego. Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane na terenie województwa opolskiego.
  Atuty: niskie koszty, bogaty program spotkań kooperacyjnych, asysta firmom niemieckim cieszącym się dużym uznaniem za granicą i w związku z tym znacznie podnoszącymi prestiż oraz skuteczność wyjazdu, bezpieczeństwo.
  Liczba miejsc: Liczba miejsc jest ograniczona. Najczęściej w każdym wyjeździe będzie mogło wziąć udział tylko jedno przedsiębiorstwo z naszego regionu.
  Termin zgłoszenia: Najlepiej natychmiast zgłosić swą chęć udziału w misji. Najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem.
  UWAGA: Zgłoszenie i wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do BWG.
  PEŁNA LISTA MISJI 2008 (PDF)