Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa

03-06.09.2017 Warsztaty edukacyjne w Kolonii


W dniach 03-06.09.2017 odbyły się zorganizowane przez Biuro Województwa Opolskiego warsztaty edukacyjne „Międzynarodowe targi ogrodnictwa i wyposażenia ogrodów SPOGA + GAFA 2017 w Kolonii.”

Uczestnicy delegacji opolskiej mieli okazję zwiedzić targi ogrodnicze w Kolonii, jedne z największych na świecie oraz doświadczyć, że temat „ogród” kryje ze sobą wiele niezliczonych aspektów. Obszar targów został podzielony na 4 wiodące tematy: garden living, garden creation & care, garden bbq und garden unique. Na  ok. 225000 m2 prezentowało się ponad 2000 wystawców z 60 krajów świata. W targach uczestniczyło ponad 40000 zwiedzających.  

Opolanie brali udział w licznych wykładach skierowanych do firm ogrodniczych oraz zajmujących się zagospodarowaniem terenów zieleni oraz w spotkaniach biznesowych z przedsiębiorcami biorącymi udział w targach. W programie szkolenia było również zwiedzanie ogrodu botanicznego „Flora” oraz wizyta w Centrum Ogrodniczym Kolonii.

Warsztaty odbyły się  w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

 
IMG_20170904_101744.jpg
 
IMG_20170904_131329.jpg
 
IMG_20170904_131412.jpg
 
IMG_20170904_154003.jpg
 
IMG_20170905_134925.jpg