Opolskie.de - archiwum
Archiwum strony internetowej www.opolskie.de | Strona startowa

17-18.06.2017 Dni Nadrenii-Palatynatu w Dijon


W ramach współpracy Porozumienia Czterostronnego województwo opolskie zaprezentowało się podczas Dni Regionów Partnerskich we francuskim Dijon, stolicy  Burgundia i Franche-Comté.

Tegoroczny festyn,  organizowany przez Dom Nadrenii-Palatynatu w Dijon w dniu 17 czerwca zgromadził, jak każdego roku, tłumy mieszkańców stolicy naszego francuskiego regionu partnerskiego. Oficjalnego otwarcia festynu dokonali prezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu Hendrik Hering oraz prezydent Rady Regionalnej Burgundii i Franche-Comté Marie-Guite Dufay. Szczególnym gościem był Joachim Mertes, który w latach 2006-2016 jako prezydent parlamentu Nadrenii-Palatynatu szczególnie angażował się we współpracę regionów Porozumienia Czterostronnego.

Opolskie stoisko zostało przygotowane przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji. Goście festynu  mogli zapoznać się nie tylko z różnorodnymi broszurami promującymi nasz region, zaczerpnąć wszelkich informacji  o Opolszczyźnie, ale również skosztować opolskich słodkości  w postaci cukierków, czekoladek i miodu. Ponadto przygotowano prezentację opolskiej porcelany.

Prezentacja województwa opolskiego we Francji  odbyła się w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
IMG_20170617_182800.jpg
 
IMG_20170617_185502.jpg
 
IMG_20170617_191214.jpg
 
IMG_20170617_191853.jpg
 
IMG_20170617_192153.jpg
 
IMG_20170617_192837.jpg
 
IMG_20170617_194101.jpg
 
IMG_20170618_120121.jpg